Đề Xuất 6/2023 # Cách Dùng Hàm Proper Để Viết Hoa Chữ Cái Đầu Tiên Trong Excel # Top 13 Like | Sieuphampanorama.com

Đề Xuất 6/2023 # Cách Dùng Hàm Proper Để Viết Hoa Chữ Cái Đầu Tiên Trong Excel # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Dùng Hàm Proper Để Viết Hoa Chữ Cái Đầu Tiên Trong Excel mới nhất trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

LOWER(): Chuyển đổi tất cả văn bản trong ô Excel thành chữ thường (chữ nhỏ).

UPPER(): Chuyển đổi tất cả văn bản trong 1 ô thành chữ in hoa (chữ lớn).

PROPER(): Chuyển đổi văn bản thành dạng tiêu đề bằng cách viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ.

Ghi chú: Công thức của các hàm bên trên hoạt động cho tất cả các phiên bản Microsoft Excel.

Nội dung chính:

Hàm PROPER trong Excel là gì?

Công thức hàm PROPER trong Excel

Cách sử dụng hàm PROPER trong Excel

Hàm PROPER trong Excel là gì?

Hàm PROPER có nhiệm vụ chuyển ký tự đầu tiên trong mỗi từ thành chữ in hoa, trong khi các ký tự còn lại vẫn là chữ thường.

Hàm PROPER là một hàm tích hợp trong Excel và được phân loại vào Hàm chuỗi/văn bản. Nó có thể sử dụng như một hàm bình thường, và bạn có thể nhập công thức này vào bất kỳ ô nào trong bảng tính Excel.

Công thức hàm PROPER trong Excel

Công thức của hàm PROPER trong Excel là:

Text (đối số bắt buộc): Đây chính là chuỗi văn bản mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng viết hoa chữ cái đầu tiên trong Excel.

Ghi chú:

Sử dụng hàm PROPER để viết hoa ký tự đầu tiên của mỗi từ trong một chuỗi văn bản xác định.

Tất cả chữ cái trong văn bản sẽ được chuyển đổi thành chữ thường và chỉ có chữ cái đầu tiên của mỗi từ được viết in hoa.

Số và ký tự dấu chấm câu sẽ không bị ảnh hưởng bởi hàm.

Nếu như bạn sử dụng ký tự null (hoặc tham chiếu đến ô dữ liệu trống) thì kết quả của hàm sẽ trả về ký tự null.

Cách sử dụng hàm PROPER trong Excel

Để có thể thực hiện viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong Excel, trong khi các ký tự còn lại vẫn là chữ thường, bạn hãy sử dụng chức năng của hàm PROPER.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm LEN để đếm số ký tự trong Excel

Hướng dẫn cách tính bình phương trong Excel

Hướng dẫn cách xuống dòng trong 1 ô Excel

Hướng Dẫn Chi Tiết Nhất Cách Dùng Hàm Upper Và Proper Trong Excel

Mô tả:

Hàm Microsoft Excel UPPER trong bộ hai hàm Upper và Proper cho phép bạn chuyển đổi văn bản từ chữ thường thành tất cả chữ hoa. Hàm UPPER là một hàm tích hợp trong Excel, được phân loại là Hàm Chuỗi / Văn bản . Nó có thể được sử dụng như một hàm bảng tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm UPPER có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính.

Cú pháp của hàm Upper trong bộ 2 hàm upper và proper

Cú pháp của hàm UPPER trong Microsoft Excel là:

=UPPER( text )

Trong đó:

Text: là chuỗi văn bản trong đó có chữ thường mà bạn muốn biến đổi thành chữ hoa

Chức năng

Chuyển đổi tất cả các kí tự trong văn bản thành in hoa.

Áp dụng đối với

Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000

Ví dụ (dưới dạng Hàm trang tính)

Chúng ta hãy xem một số ví dụ về hàm UPPER của Excel và khám phá cách sử dụng hàm UPPER trong Microsoft Excel:

Ví dụ cách dùng hàm upper và proper trong excel

Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ UPPER sau sẽ trả về: =UPPER(A1) KẾT QUẢ: “UNICA” =UPPER(A2) KẾT QUẢ: “HỌC CÙNG CHUYÊN GIA

Mô tả

Hàm Microsoft Excel PROPER trong bộ hai hàm Upper và Proper dùng để đặt ký tự đầu tiên trong mỗi từ thành chữ hoa và phần còn lại thành chữ thường. Hàm PROPER là một hàm tích hợp trong Excel được phân loại là Hàm Chuỗi / Văn bản . Nó có thể được sử dụng như một hàm bảng tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm PROPER có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính.

Cú pháp của hàm Proper trong bộ 2 hàm upper và proper

Cú pháp của hàm PROPER trong Microsoft Excel là:

=PROPER( text )

Trong đó

Text: Đối số chuỗi có ký tự đầu tiên trong mỗi từ sẽ được chuyển đổi thành chữ hoa và tất cả các ký tự còn lại được chuyển đổi thành chữ thường.

Chức năng

Hàm PROPER trả về giá trị chuỗi / văn bản.

Áp dụng đối với

Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000 Ví dụ (dưới dạng Hàm trang tính) Hãy xem xét một số ví dụ về hàm PROPER của Excel trong Microsoft Excel:

Ví dụ cách dùng hàm upper và proper trong excel

Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ PROPER sau sẽ trả về: =PROPER(B6) Kết quả: “Họ Và Tên” =PROPER(B7) Kết quả: “Nguyễn Phương Ly” =PROPER(B8) Kết quả: “Trần Thị Duyên”. Tương tự với các ô tính khác cũng trả về kết quả tương tự. Vậy là bạn đã biết chi tiết cách chuyển chữ thường thành chữ hoa bằng hàm Upper và Proper rồi.

Cách Dùng Hàm Nhân (Hàm Product) Trong Excel

Trong Excel, để có thể tính tổng các giá trị trong bảng số liệu người dùng sẽ sử dụng hàm SUM. Và nếu muốn tính tích các đối số, hoặc tính giai thừa thì sử dụng hàm PRODUCT.

Cú pháp hàm nhân (hàm PRODUCT)

Cú pháp hàm PRODUCT trên Excel là =PRODUCT(number1, [number2]…).

Trong đó number1, number2 là các số cần nhân, ở đây có thể dùng số hoặc có thể là các ô trong Excel, tối đa 255 đối số. Nếu đối tượng hàm tính nhân là các mảng hoặc tham chiếu, với những ô trống, giá trị logic, văn bản sẽ không được tính.

Các ví dụ về hàm PRODUCT

Ví dụ 1: Tính tích các số

Chúng ta sẽ tiến hành tính tích các số 5, 3, 2 và công thức tính là =PRODUCT (5, 3, 2) = 30.

Nếu trong biểu thức tính nhân có số 0, hàm PRODUCT cũng cho ra kết quả chính xác.

Ví dụ 2: Tính tích từng cột trong bảng

Ví dụ 3: Tính lương của nhân viên với tiền lương 1 ngày công và ngày công làm được.

Cách 1: Ở đây người dùng có thể sử dụng toán tử * để tính tiền lương thực lĩnh của nhân viên. Cách này rất đơn giản.

Người dùng nhập công thức E2=C2*D2. Ngay sau đó bạn sẽ nhận được tiền lương thực lĩnh của 1 nhân viên. Kéo xuống bên dưới để tự động nhập kết quả.

Cách 2: Chúng ta sẽ dùng hàm PRODUCT để tính số tiền mà từng nhân viên nhận được.

Bạn nhập công thức tính tại ô kết quả trong cột Tiền lương là =PRODUCT(C2,D2) rồi nhấn Enter để thực hiện hàm tính toán.

Kết quả tính lương khi dùng hàm PRODUCT cũng tương tự như khi chúng ta dùng với toán tử *. Bạn kéo xuống những ô còn lại để nhập số tiền lương cho những nhân viên còn lại.

Việc tính nhân trên Excel sẽ có 2 cách khác nhau, nhưng trong trường hợp phải làm việc với nhiều mảng, nhiều số liệu thì sử dụng hàm PRODUCT sẽ nhanh hơn. Chúng ta chỉ cần nhập tên hàm PRODUCT và lựa chọn khu vực cần tính toán là xong.

Cách Dùng Hàm Nhân (Hàm Product) Trong Excel Để Tính Toán Số Liệu

Bạn có một số tùy chọn nếu như muốn tính tích các dữ liệu khác nhau khi đang làm việc trong Microsoft Excel. Hoặc bạn có thể sử dụng lệnh nhân trong Excel để làm điều này. Khi bạn muốn nhân nhiều ô trong Excel, bạn hãy sử dụng hàm PRODUCT.

Ghi chú: Hướng dẫn trong bài viết này áp dụng cho Excel 2019, 2016, 2013, 2010; Excel của Mac, Excel của Microsoft 365 và Excel Online.

Công thức hàm PRODUCT

Bạn có thể xem qua công thức của hàm Product cùng các đối số của nó:

=PRODUCT(Number1,Number2,...,Number255 )

Number1 (bắt buộc): là số hoặc mảng dữ liệu đầu tiên mà bạn muốn nhân. Đối số này có thể là số thực tế, tham chiếu ô hoặc phạm vi vị trí của dữ liệu trong bảng tính.

Number2, Number3,…,Number255 (tùy chọn): là các số, mảng dữ liệu hoặc phạm vi dữ liệu bổ sung (tối đa 255 đối số).

Cách sử dụng hàm Product trong Excel

Bạn có thể dùng hàm Product để tính tích các dữ liệu, mảng và phạm vi giá trị trong Excel.

Lấy ví dụ, các số được hiển thị từ ô A1 đến A3 trong hình ảnh bên dưới có thể được nhân với nhau bằng một trong hai phương pháp:

Sử dụng công thức chứa toán tử (*) (Hàng số 5 của hình),

Sử dụng hàm Product như kết quả hiển thị ở hàng số 6.

=PRODUCT(A1:A3,B1:B3)

Nó sẽ tương đương với công thức:

=A1*A2*A3*B1*B2*B3

Ví dụ về hàm PRODUCT trong Excel

Hàm Product được nhập vào bảng tính Excel bằng cách nhập hàm hoàn chỉnh vào Thanh công thức (Formula Bar) hoặc bằng cách sử dụng hộp thoại Function Arguments.

Để hiểu rõ hơn, bạn hãy mở một bảng tính Excel mới và nhập vào dữ liệu sau:

=PRODUCT(A1:A3)

Sau đó nhấn Enter để hiển thị kết quả cuối cùng.

Mặc dù bạn có thể sử dụng hàm Product để biểu thị phép nhân trong Excel theo cách thủ công, nhưng một số người dùng khác lại cảm thấy việc sử dụng hộp thoại Đối số chức năng (Function Arguments) lại dễ dàng hơn rất nhiều vì nó không cần bạn phải nhập đúng cấu trúc của hàm, chẳng hạn như dấu ngoặc đơn, dấu phẩy ngăn cách giữa các đối số.

Bước 1: Chọn ô A4 để biến nó thành ô hoạt động có thể nhập công thức vào đó.

Bước 2: Trên thanh Menu chính, bạn đi đến mục Formulas.

Bước 3: Lựa chọn Math & Trig.

Ghi chú: Nếu ô hiện hoạt nằm ngay bên dưới một nhóm ô, Excel có thể tự động thêm các tham chiếu ô. Do đó, nếu như bạn không muốn sử dụng những tham chiếu ô này, hãy xóa các ô tham chiếu đó.

Bước 6: Trong trang tính Excel, bạn hãy tô sáng các ô từ A1 đến A3 để thêm phạm vi này vào ô Number1.

Bước 8: Kết quả 750 sẽ được xuất hiện trong ô A4 vì 5 nhân 10 nhân 15 bằng 750.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Dùng Hàm Proper Để Viết Hoa Chữ Cái Đầu Tiên Trong Excel trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!