Đề Xuất 12/2022 # Cách Tạo Shortcode Từ A Tới Z Trong WordPress / 2023 # Top 17 Like | Sieuphampanorama.com

Đề Xuất 12/2022 # Cách Tạo Shortcode Từ A Tới Z Trong WordPress / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Tạo Shortcode Từ A Tới Z Trong WordPress / 2023 mới nhất trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Shortcode là gì? tại sao phải sử dụng shortcode?

Shortcode dịch theo đúng nghĩa tiếng việt là code ngắn hay gọi là một đoạn code ngắn. Đoạn code ngắn này sẽ thực thi những tác vụ gì đó mà bạn đã định sẵn trong quá trinh tạo shortcode, ví dụ hiển thị video youtube chằng hạn.

Bạn có thể thực thi shortcode này ở bất cứ đâu ngoại trừ excerpt và widget, nhưng mình sẽ hướng dẫn bạn khắc phục, đọc bài này: Chèn shortcode vào widget text trong wordpress

Một số hàm thao tác với shortcode

Cách tạo shortcode

Để tạo một shortcode gồm 2 bước chính:

Thiết lập function thực thi code trong shortcode.

Tạo một tên shortcode dựa vào function đã tạo cho nó.

Toàn bộ code trong bài viết này mình viết vào chúng tôi của theme. Sử dụng hàm add_shortcode để tạo shortcode, với cú pháp:

Trong đó:

$tag: chuỗi xác định tên shortcode, VD: myshortcode khi sử dụng: [myshortcode]

$func: hàm sử lý shortcode.

– Hàm sử lý shortcode này sẽ in ra chữ “Hello World!”, nhớ rằng bạn có thể sử lý bất cứ công việc gì hiển thị ra frontend hoặc chỉ sử lý dữ liệu. Chèn mã shortcode vào nội dung bài viết, lúc này hàm sử lý shortcode được gọi, ví dụ mình sẽ thêm chuỗi sau vào bài viết.

Khi view bài viết, chuỗi này sẽ được thay thế bởi chữ “Hello World!”. Nhưng có một vấn đề là chuỗi này luôn nằm ở đầu bài viết vì echo.

– Tại sao lại vậy? lý do trước hiển thị nội dung bài viết, wordpress kiểm tra và sử lý toàn bộ shortcode có trong bài viết rồi đưa vào mảng các nội dung được tách bởi shortcode theo đúng thứ tự rồi cuối cùng ghép lại với nhau. Vì lệnh echo là in chuỗi ngay ra frontend, nên kết quả là hiển thị ở đầu nội dung bài viết. – Để tránh điều này hàm phải trả về giá trị. Sửa lại hàm trên như sau:

Về sau này khi viết shortcode tránh dùng echo hay print_r, var_dump,printf.

Ở đoạn code trên bạn nhìn thấy có ob_start, ob_end_clean và ob_get_contents, 2 lệnh này có tác dụng lấy nội dung in ra của php đưa vào biến nó thực sự hữu dụng nếu nội dung sử lý phức tạp html bạn không thể dùng nhiều echo sẽ gây rối mắt và khó kiểm xoát. Xem ví dụ đơn giản mình lưu chuỗi HTML vào biến, thỏa sức thiết kế HTML và không sợ đụng tới php.

Tạo shortcode sử dụng tham số

Ở phần trước chúng ta chỉ tìm hiểu qua cách tạo một shortcode đơn giản, nghĩa là nó chỉ hiển thị y chóc những gì ta đã viết vào shortcode mà không cho phép chỉnh lại theo ý muốn của người sử dụng. Nếu bạn muốn cho người dùng có thể tự sửa lại những gì hiển thị ra thì ở đây chúng ta phải sử dụng các tham số.

Ở ví dụ trước chúng ta cho hiển thị 10 bài viết ngẫu nhiên. Nhưng nếu khi sử dụng tham số chúng ta có thể cho người dùng tùy biến lại tham số cho phép hiển thị số lượng bài viết và có thể tùy chọn thứ tự xắp xếp theo ý muốn.

Để tạo shortcode có chứa tham số, ta tạo lại shortcode như sau:

Trong đó: tham số $args chứa mảng thuộc tính được truyền vào shortcode, còn $content là nội dung được bọc trong shortcode.

Tưởng tượng mã shortcode viết giống mã XML chỉ khác ký hiệu thẻ (tag). Đây là ví dụ về truyền tham số nói ở trên:

Như vậy ta có $args[‘thamso1’] có giá trị 100. $content có giá trị là chuỗi trong cặp mở và kết của shortcode =”Đây là biến $content”.

Ví dụ khác, tính tổng 2 số:

Và khi viết shortcode ta sẽ viết như sau:

– Kết quả sẽ trả về là “Tổng là 80”. Right?

Một ví dụ khác sử dụng biến $content.

Để ý tham số của hàm sử lý shortcode theo thứ tự do vậy muốn dùng tham số thứ 2 thì tham số 1 bắt buộc phải khai báo.

Cách viết shortcode vào file PHP

Shortcode chỉ thực thi trong môi trường trình soạn thảo wordpress, trong môi trường code nó sẽ không hiểu, để chạy shortcode trong code php bạn sử dụng hàm do_shortcode.

Cách viết shortcode vào widget Text

Xem bài viết này: https://www.hoangweb.com/wordpress-site/chen-shortcode-vao-widget-text-trong-wordpress

Khai báo cố định các thuộc tính của shortcode.

Chúng ta đã biết thẻ html ví dụ input, div chúng có thuộc tính riêng không phải tất cả các thuộc tính của các thẻ đều dùng được cho nhau. Thẻ Input có thuộc tính value, nhưng div thì không.

Cách sử lý này mang tính lập trình hơn, wordpress cung cấp hàm shortcode_atts để khai báo những thuộc tính của 1 shortcode.

Tham số $prop chứa thuộc tính truyền vào shortcode được lọc bởi $args, nếu thuộc tính (key của mảng $prop) trong $prop không có trong $args thì lấy thuộc tính mặc định có trong $args.

Loại bỏ shortcode trong chuỗi nội dung.

Chúng ta có hàm strip_shortcodes để loại bỏ tất cả các mã shortcode trong chuỗi được truyền vào.

Sử dụng shortcode có sẵn

Trong phiên bản wordpress gần đây, có hỗ trợ sẵn một vài shortcode tiện ích. Xem tất cả các shortcode đã cài đặt bao gồm mặc định và những shortcodes tạo thêm bởi plugin…với công cụ sau: https://wordpress.org/plugins/shortcode-reference

Cách Tạo Shortcode WordPress Từ A Tới Z / 2023

Shortcode là gì?

Shortcode dịch theo đúng tiếng Việt nghĩa là Code ngắn hay nói cách khác là một đoạn code ngắn. Đoạn code ngắn này sẽ thực thi những tác vụ gì đó mà bạn đã định sẵn trong lúc tạo shortcode, ví dụ như hiển thị một Loop chẳng hạn. Bạn có thể thực thi shortcode này ở bất cứ đâu như trong bài viết, trong theme, ngoại trừ excerpt và widget, nhưng mình sẽ có cách hướng dẫn bạn khắc phục.

Bây giờ shortcode được sử dụng khá phổ biến, bạn có thể vào thư viện plugin WordPress và tìm plugin với từ khóa shortcode ra là có rất nhiều plugin hỗ trợ bạn sẵn một số shortcode đủ yêu cầu, nào là trang trí bài viết, nào là làm các công việc phức tạp hơn. Và trong nhiều theme, nó cũng có thể hỗ trợ sẵn một vài shortcode của nó.

Cách tạo shortcode

Để tạo một shortcode ta sẽ bao gồm 2 bước chính:

Thiết lập function thực thi code trong shortcode.

Tạo một tên shortcode dựa vào function đã tạo cho nó.

Để dễ hình dung, mình đưa ra một mẫu tạo shortcode thế này.

function create_shortcode() { echo "Hello World!"; } add_shortcode( 'test_shortcode', 'create_shortcode' ); function create_shortcode_randompost() { $random_query = new WP_Query(array( )); ob_start(); <?php endwhile; endif; $list_post = ob_get_contents(); ob_end_clean(); return $list_post; } add_shortcode('random_post', 'create_shortcode_randompost');

Bây giờ thì bạn viết shortcode [random_post] vào vị trí mà bạn cần hiển thị danh sách bài ngẫu nhiên trong bài là xong.

Tạo shortcode sử dụng tham số

Ở phần trước chúng ta chỉ tìm hiểu qua cách tạo một shortcode đơn giản, nghĩa là nó chỉ hiển thị y chóc những gì ta đã viết vào shortcode mà không cho phép chỉnh lại theo ý muốn của người sử dụng. Nếu bạn muốn cho người dùng có thể tự sửa lại những gì hiển thị ra thì ở đây chúng ta phải sử dụng các tham số.

Ví dụ, ở đoạn shortcode trên chúng ta đã cho hiển thị 10 bài viết ngẫu nhiên. Nhưng nếu khi sử dụng tham số, chúng ta có thể cho người dùng tùy biến lại tham số ở phần số lượng bài viết hiển thị ra và có thể tùy chọn thứ tự sắp xếp nếu bạn muốn.

Để tạo shortcode có chứa tham số, ta tạo lại shortcode như sau:

function create_shortcode_thamso($args, $content) { return "Đây là số ". $args['thamso1']; } add_shortcode( 'shortcode_thamso', 'create_shortcode_thamso' );

Đầu tiên là ở phần tạo function, ta có hai tham số là $args và $content. Biến $args nghĩa là tham số trong shortcode và biến $content nghĩa là đoạn nội dung được bọc trong code. Bạn xem ví dụ dưới:

[shortcode_thamso thamso1="100]Đây là biến $content[/shortcode]

Như vậy, ta có thamso1 là tham số và số 100 nghĩa là giá trị của tham số mà người dùng có thể đặt bất kỳ. Còn $content là nội dung được bọc bên trong shortcode, nhưng ở đoạn trên mình không sử dụng biến $content để in nên dù bạn có viết như thế thì phần $content cũng chưa hiển thị ra đâu.

Bây giờ bạn viết cái shortcode trên vào bài thì sẽ thấy nó hiển thị là ” Đây là số 100 “. Right? Và đó cũng chính là shortcode chứa tham số.

Tương tự, mình có một ví dụ rất cơ bản như sau, ta làm một shortcode tính tổng chẳng hạn.

function create_shortcode_tinhtong($args, $content) { $tong = $args['term1'] + $args['term2']; return "Tổng là ".$tong; } add_shortcode( 'tinhtong', 'create_shortcode_tinhtong' );

Và khi viết shortcode ta sẽ viết như sau:

[tinhtong term1="50" term2="30"]

Kết quả sẽ trả về là ” Tổng là 80 “. Right?

Và thêm một ví dụ có sử dụng biến $content nè.

function create_shortcode_content($args, $content) { return strtoupper($content); } add_shortcode('shortcode_content', 'create_shortcode_content');

Và bây giờ bạn thử viết trong bài shortcode này xem.

[shortcode_content]Viết cái gì đó vào đây[/shortcode_content]

Có phải là nó đã in hoa toàn bộ chữ trong nội dung của shortcode không?

Thế thì, tại sao ví dụ trên mình chỉ sử dụng $content mà phải khai báo cả $args? Bởi vì mặc định nếu bạn chỉ khai báo một tham số thì nó sẽ tự hiểu biến đó chính là tham số thứ nhất, nên tốt nhất bạn nên khai báo cả 2 biến, dĩ nhiên bạn có thể đặt tên bất kỳ.

Tóm lại:

$args sẽ có cấu trúc tham số dạng $args[‘thamso’], và cái chữ thamso là tham số trong shortcode mà bạn phải ghi giống vậy.

$content là biến in ra toàn bộ nội dung được đặt giữa thẻ mở shortcode và thẻ đóng shortcode.

Cách viết shortcode vào file PHP

Shortcode chỉ thực thi trong trình soạn thảo của WordPress thôi chứ ở các hoàn cảnh khác nó không hiểu. Do đó nếu bạn muốn chèn shortcode vào một file PHP thì phải sử dụng hàm do_shortcode() để nó thực thi. Ví dụ như sau:

Cách viết shortcode vào widget Text

Mặc định widget Text sẽ không cho bạn chèn shortcode vào, nếu muốn nó thực thi thì bạn chỉ cần filter lại nó là xong. Chèn đoạn sau vào file functions.php

add_filter('widget_text', 'do_shortcode');

Những ví dụ điển hình để làm shortcode

Shortcode hiển thị video từ Youtube

Mặc định đoạn mã nhúng video từ Youtube sẽ có dạng.

Vậy thì ở đây chúng ta chơi luôn 3 tham số là:

Tham số nhập ID của video.

Tham số chỉnh chiều rộng của video.

Tham số chỉnh chiều ngang của video.

Ok let’s do it!

function create_youtube_shortcode( $args, $content ) { return $content; } add_shortcode('youtube', 'create_youtube_shortcode');

Và cách viết shortcode sẽ là thế này (xóa dấu / đi):

[/youtube width="500" height="300"]

Nó sẽ tự truyền các tham số mà bạn đã nhập vào shortcode.

Chèn một box thông báo đủ màu sắc

Ví dụ này ta sẽ làm việc với $content trong shortcode.

function create_thongbao_shortcode($args, $content) { return " "; } add_shortcode( 'thongbao', 'create_thongbao_shortcode' ); .thongbao { background: #585858; padding: 1.5em 2em; color: #FFF; border: 1px solid #C7C7C7; }

Shortcode lấy thông tin Facebook

function create_fbgraph_shortcode($args, $content) { $get_info = wp_remote_get('https://graph.facebook.com/'.$args['username']); $get_avatar = "https://graph.facebook.com/".$args['username']."/picture?type=large"; $dc_info = json_decode($get_info['body'], true); $dc_avatar = json_decode($get_avatar['data'], true); $fb_id = $dc_info['id']; $fb_username = $dc_info['username']; $fb_url = $dc_info['link']; $fb_name = $dc_info['first_name']; if ($dc_info['gender'] == 'male') { $fb_gender = "Nam"; } else if ($dc_info['gender'] == female) { $fb_gender = "Nữ"; } else { $fb_gender = "Chưa xác định giới tính!"; } <?php $result = ob_get_contents(); ob_end_clean(); return $result; } add_shortcode( 'fbgraph', 'create_fbgraph_shortcode' );

Và thêm một xíu CSS như demo

.fb-info { overflow: hidden; padding: 0.5em 1em; background: #3B5998; border: 1px solid #E8E8E8; color: #FFF; -webkit-border-radius: 10px; -moz-border-radius: 10px; border-radius: 10px; } .fb-info .avatar { width: 30%; float: left; margin-right: 5%; padding: 10px; background: #FFF; border: 1px solid #F3F3F3; -webkit-border-radius: 10px; -moz-border-radius: 10px; border-radius: 10px; } .fb-info .info { width: 60%; float: right; }

Ok, hãy thử xem nào.

Kết bài

Như vậy là ở bài này bạn đã biết qua cách tạo một shortcode cơ bản là như thế nào, rồi tạo một shortcode có sử dụng tham số và mình cũng đã giải thích khá kỹ càng về nó (nên bài nó mới dài thế này).

Thật sự shortcode trong WordPress là một tính năng vô cùng mạnh mẽ để bạn có thể chèn một cái gì đó vào bài một cách nhanh chóng. Nhưng hãy cẩn thận khi dùng nó bởi vì nếu bạn đã dùng ở nhiều bài, sau này bạn không muốn dùng shortcode đó nữa rồi tắt đi, lúc đó mới thật sự là mệt.

Shortcode Trong WordPress Từ A Đến Z / 2023

Shortcode trong WordPress từ A đến Z

Khi làm việc với WordPress các bạn sẽ được tiếp cận với 1 thuật ngữ nữa có tên là shortcode. Thuật ngữ này bạn sẽ sử dụng rất nhiều khi cài các plugin vào website WordPress. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn hiểu rõ về shortcode, cách sử dụng, cách tự tạo shortcode cho riêng mình.

Shortcode là gì?

Bạn sẽ thấy shortcode gần giống như các cặp thẻ html, nó chỉ khác là dùng dấu ngoặc vuông. Chúng ta có hiểu shortcode là những code ngắn được định nghĩa ra để hiển thị những đoạn code dài, phức tạp. Thường được chèn vào nội dung, text widget, themes (Chèn vào file PHP).

Hiện nay, các shortcode phổ biến đều đã có các plugin hỗ trợ. Bạn chỉ cần tìm và cài plugin là có thể sử dụng các shortcode mà mình mong muốn.

Cách sử dụng Shortcode

Để chèn shortcode, bạn chỉ cần copy shortcode và paste vào khu vực muốn chèn.

Ví dụ:

[slider]

[box]Nội dung[/box]

Mặc định phần nội dung bài viết, trang của WordPress có hỗ trợ sẵn việc hiển thị shortcode, nên bạn chỉ cần chèn shortcode vào khung soạn thảo là được.

Nếu chèn shortcode vào khung soạn thảo bài viết mà khi xem nội dung trên trang web không hiển thị bạn cần kiểm tra lại theme có gọi hàm the_content() hay không?

Hiển thị shortcode trong Text Widget

Trong một số theme không hỗ trợ hiển thị Shortcode trong Text Widget. Để khắc phục vấn đề này, bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng.

add_filter('widget_text', 'do_shortcode');

Hiển thị shortcode trong file PHP

Để hiển thị shortcode trong file PHP, bạn cần phải gọi qua hàm do_shortcode() để shortcode hiển thị.

<?php echo do_shortcode('[ten_shortcode]');

Cách tạo Shortcode cho riêng mình

Trong một số trường hợp, các shortcode có sẵn không đáp ứng được yêu cầu của bạn, bạn cần phải tự tạo shortcode cho riêng mình. Trong WordPress cho phép chúng ta tạo shortcode thông qua hook add_shortcode

Để tạo shortcode, chúng ta cần phải làm những công việc sau:

Tạo hàm để thực thi shortcode

Tạo tên shortcode dựa vào hàm đã tạo

Các bạn bỏ đoạn code sau vào file functions.php của theme đang dùng:

<?php function create_shortcode_box(){ } add_shortcode('box', 'create_shortcode_box');

Với ví dụ trên, bạn chỉ cần chèn shortcode [box] vào khu vực muốn hiển thị bạn sẽ thấy shortcode hiển thị.

Như vậy:

box: Tên shortcode cần tạo

create_shortcode_box: Tên hàm thực thi shortcode

Trong hàm thực thi bạn thấy tôi viết là return. Nếu bạn thay thành echo thì nội dung sẽ hiển thị lên đầu trang, chứ không hiện tại vị trí chúng ta chèn shortcode.

Cho nên:

Trong shortcode hãy thay thế echo thành return (Kể cả với HTML)

Nếu HTML nhiều quá, hãy gán tất cả vào 1 biến của PHP

Khi HTML quá nhiều, bạn sẽ thấy việc gán vào biến PHP khá rối và dễ bị nhầm. Tiếp theo, tôi xin chia sẻ kỹ thuật sử dụng ob_get_contents() để đưa tất cả echo vào 1 biến PHP.

<?php function create_shortcode_box(){ ob_start(); <?php $result = ob_get_contents(); ob_end_clean(); return $result; } add_shortcode('box', 'create_shortcode_box');

Khi nhìn vào đoạn code trên bạn sẽ thấy tất cả nội dung hiển thị trong cặp ob_start() và ob_end_clean() sẽ được đưa vào biến $result thông qua hàm ob_get_contents()

Tạo shortcode có nội dung

Shortcode có nội dung là loại shortcode có thẻ mở, thẻ đóng như các thẻ HTML và có nội dung ở giữa cặp mở và đóng

Ví dụ: [box]Nội dung ở đây[/box]

Để tạo shortcode có nội dung bạn chỉ cần thêm tham số $content vào phần viết hàm thực thi.

<?php function create_shortcode_box($content){ ob_start(); <?php $result = ob_get_contents(); ob_end_clean(); return $result; }

Tạo shortcode có tham số

Cũng giống như HTML, shortcode cũng có tham số như các thuộc tính của HTML. Điều này giúp shortcode linh hoạt hơn về chức năng.

Ví dụ: [box color="red" bgcolor="blue"]Nội dung[/box]

Trong ví dụ trên:

color, bgcolor là 2 tham số

Nội dung ở giữa cặp mở và đóng là nội dung cần hiển thị

<?php function create_shortcode_box($args, $content){ ob_start(); <?php $result = ob_get_contents(); ob_end_clean(); return $result; }

Bạn sẽ thấy hàm thực thi được thêm tham số $args, và khi định nghĩa các tham số bạn chỉ cần truyền key của mảng $args.

Giả sử: Tôi viết $args['color'], khi gọi shortcode tham số sẽ là color

Chú ý: Nếu bạn muốn tạo 1 shortcode chỉ có tham số mà không có nội dung bạn vẫn cần phải truyền vào cả $args và $content. Nếu không nó sẽ hiểu là $args là content.

Kết luận

Làm Thế Nào Để Sử Dụng WordPress Do_Shortcode / 2023

access_time

Tháng Tám 4, 2017

hourglass_empty

3ít nhất Đọc

WordPress shortcode cung cấp cho bạn nhiều chức năng bổ sung và cho phép bạn nhúng các nội dung vào bài viết, page và slidebar. Nhiều plugin và theme dùng shortcode trao quyền cho người dùng thêm các nội dụng động vào blog cá nhân của họ. Để minh họa tốt hơn về cách hoạt động của shortcode, hãy lấy một ví dụ về một đoạn shortcode của plugin Contact Form 7 như sau:

[contact-form-7 title="hostinger-tutorials.com Contact Form"]

Như bạn thấy đó, nó thật sự đơn giản. Chúng ta có một macro của Contact Form 7 trong dấu ngoặc vuông. Macro này được tạo ra bởi plugin Contact Form 7. WordPress sẽ thay thế macro này bằng nội dung được cung cấp bởi các hàm PHP. Nếu chúng ta thêm đoạn shortcode này vào các bài viết, page hay slidebar thì WordPress sẽ hiển thị một form liên hệ cho chúng ta.

Nhưng nếu bạn muốn sử dụng các đoạn shortcode này trong các files theme thì sao? Bạn sẽ cần sử dụng hàm do_shortcode() của WordPress.

Hãy nghiên cứu sâu hơn và xem cách sử dụng hàm chức năng do_shortcode() của WordPress.

Trước khi thực hiện theo bài hướng dẫn này bạn sẽ cần thực hiện các điều sau:

Thực hiện đăng nhập vào phần Quản trị của WordPress

Bài hướng dẫn này chỉ ra cho bạn cách làm thế nào để chỉnh sửa các files theme của WordPress. Do đó trước khi bắt đầu, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện sao lưu đầy đủ trang web WordPress của mình và sử dụng WordPress child theme .

Cách sử dụng WordPress do_shortcode

Bây giờ, bạn đã biết sơ về shortcode trong WordPress, chúng ta hãy tiếp tục xem cách bạn có thể sử dụng các shortcode WordPress để tăng cường chức năng trang web của bạn.

Giả sử rằng bạn muốn thêm plugin Contact Form 7 ở đâu đó trong phần header của theme. Nhưng vấn đề là không có bất kỳ widget nào ở đây.

Đầu tiên, bạn cần lấy mã shortcode của plugin mà bạn cần sử dụng, ở đây là shortcode của plugin Contact Form 7:

Nhấp đôi chuột lên phàn shortcode để chọn và copy nó.

Bởi vì theme của chúng ta không có bất kỳ widget nào ở phần header nên không đơn giản chỉ là copy rồi dán mã shortcode này vào được. Chúng ta cần sử dụng hàm do_shortcode của WordPress, nó trong giống đoạn mã sau:

Bây giờ, chúng ta bắt đầu tiến hành thêm plugin Contact Form 7 vào phần header của theme, và ta sẽ phải thực hiện chỉnh sửa file chúng tôi Như đã đề cặp trước đó, chúng tôi khuyên bạn cần thực hiện tạo bản sao lưu website cũng như dùng Child Theme .

Các bước hướng dẫn tiếp theo sẻ chỉ bạn cách chỉnh sửa các file của WordPress dùng trình File Manager trong Control Panel. Bạn cũng có thể thực hiện tương tự nếu dùng các trình kết nối FTP khác.

Đăng nhập vào Control Panel của Hostinger, chọn vào File Manager

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm tới thư mục cài đặt WordPress (thông thường là /public_html), tìm wp-contents/themes

Tìm theme mà bạn hiện đang sử dụng rồi mở thư mục chứa nó

Vì chúng ta cần thêm Contact Form vào header nên cần tìm tới files chúng tôi

Kéo xuống dưới và chọn chính xác vị trí mà bạn cần thêm sau đó thêm đoạn mã sau:

Lưu file và kiểm ra lại việc hiển thị trên website của bạn.

Kể từ bây giờ bạn đã hiểu được tính hữu dụng tuyệt đối của các shortcode và khả năng của nó để tăng cường giao diện cũng như chức năng trang web của bạn. Chúng tôi hy vọng rằng hướng dẫn ở trên là dễ dàng thực hiện và bạn cũng đã biết cách sử dụng hàm chức năng do_shortcode của WordPress. Tuy nhiên, nếu bạn có thắc mắc hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại ý kiến ở phần bên dưới.

WordPress Là Gì? WordPress Developer Là Gì? / 2023

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm WordPress là gì? WordPress Developer là gì? Và cuối cùng sẽ giải thích lý do có nên làm website bằng WordPress hay không.

I. WordPress là gì?

WordPress là một CMS được xây dựng dựa tren ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng hệ quản trị CSDL MySQL để lưu trữ. WordPress được phát triển bởi Michel Valdrighi và public hoàn toàn miễn phí ( Open Source).

Trước đây, WordPress xem là một CMS sử dụng cho cho các cá nhân tạo blog hay các doanh nghiệp tạo những website đơn giản để quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì nó không còn là một CMS dành cho blog nũa mà trở thành một công cụ tạo ra nhiều loại website khác nhau như: trang tin tức, trang bán hàng, trang rao vặt ..

Tính tới thời điện hiện tại thì version mới nhất của WordPress là Sử dụng WordPress bạn sẽ có cảm giác như đang sử dụng một phần mềm trên máy tính bởi nó có nhiều tính năng rất chuyên nghiệp như: Version 5.5, bạn có thể download WordPress tại trang chủ của WP. Cài đặt website từ mã nguồn WordPress, cài đặt theme, cài đặt Plugin,..

II. WordPress Developer là gì?

Để hiểu rõ về khái niệm WordPress Developer thì bạn cần phải phân biệt hai khái niệm đó là Lập trình web & Tạo web khác nhau ở điểm nào.

Tạo web: Khái niệm tạo Web thường dùng cho những người không chuyên về lập trình, họ thường sử dụng các công cụ có sẵn hoặc các mã nguồn có sẵn để tạo ra website. Như vậy đối tượng này phải học cách sử dụng các công cụ và CMS đó mới có thể làm được.

Lập trình web: Khái niệm này dùng để nói đến các lập trình viên đang sở hữu các kỹ năng như HTML & CSS, PHP – MySQL, Javascript để xây dựng website. Công việc của họ là dựa vào yêu cầu khách hàng để phân tích hệ thống CSDL, dựa vào mẫu thiết kế từ Photoshop để chuyển thành một website.

Vậy WordPress Developer là gì?

WordPress Developer là nhà phát triển website dựa trên nền tảng mã nguồn mở của WordPress, tức là họ sẽ tự làm ra cá theme và plugin chạy trên nền WordPress. Để làm được những điều này thì bạn cần phải trang bị những kiến thức cần có của một người lập trình web mà mình đã đề cập trên.

WordPress có cấu trúc khá dễ hiểu, dễ phát triển và mở rộng. Tuy nhiên, chỉ với những kỹ năng trên thì vẫn chưa đủ mà các bạn cần phải tham khảo những API mà WordPress cung cấp trên trang WordPress Codex.

III. Những đặc điểm của WordPress

Mục đích cuối cùng của WordPress là hỗ trợ tạo ra website một cách nhanh nhất, vì vậy những tiêu chí quan trọng của một website nó đều có, thậm chí là làm rất tốt so với những CMS khác như Drupal, NukeViet, Joomla ..

1. WordPress hoàn toàn miễn phí

Tiêu chí đầu tiên là mã nguồn WordPress hoàn toàn miễn phí. Khi cài đặt nó lần đầu tiên thì bạn được sử dụng kho theme miễn phí, đây chính là phần tùy chọn giao diện cho trang web của bạn.

Nếu bạn thắc mắc là tại sao lại có những website bán theme thì mình giải thích như sau: Đó là những theme do người dùng họ tự thiết kế ra và bán lại, vì vậy đó là sản phẩm thương mại của người dùng WP chứ không phải là sản phẩm của ông chủ WP.

2. Website WordPress chuẩn SEO

Khi làm ra một website thì phần mã nguồn là yếu tố đầu tiên, và khách hàng truy cập vào website là yếu tốt thứ hai để quyết định sự thành công của một website.

Để khách hàng biết đến bạn thì phải SEO lên top Google, chính vì vậy có rất nhiều plugin hỗ trợ SEO ra đời nhằm giúp quản trị viên dễ dàng tối ưu SEO, các plugin đó cập nhật thuật toán một cách nhanh nhất nên bot Google rất thích mã nguồn WP.

3. WordPress có cộng đồng đông đảo

WordPress được sử dụng rộng rãi nên có khá nhiều lập trình viên phát triển website dựa trên nền tảng này. Ngoài ra, hiện nay ngày càng xuất hiện nhiều website bán Theme WordPress như chúng tôi chúng tôi nên bạn dễ dàng chọn một mẫu giao diện ưng ý cho riêng mình.

Người ta tính hiện nay có khoảng 20% các website nổi tiếng và có gần đến 80% tổng số website đang sử dụng WordPress, vì vậy việc lo lắng nó sẽ bị lỗi thời trong tương lai là điều rất khó.

Nếu bạn gặp một lỗi nào đó trong quá trình sử dụng WordPress thì dễ dàng tìm kiếm trên Google, hoặc đặt câu hỏi ở các group cộng đồng WordPress trên facebook thì bạn sẽ có câu trả lời ngay.

4. WordPress dễ sử dụng

Đứng về phía khách hàng thì họ đánh giá WordPress khó sử dụng, nhưng khi được chuyên gia hướng dẫn sử dụng trong thời gian ngắn thì họ có cảm tình với phần quản trị của WP ngay.

Nếu đứng về phía lập trình viên thì thời gian để tạo ra một website bằng WordPress là rất nhanh so với việc tự code bằng PHP thuần, lý do là WordPress đã cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết cho một website rồi nên công việc của lập trình viên chỉ là dựa vào mẫu giao diện để tạo thành website.

5. WordPress hỗ trợ đa ngôn ngữ

IV. Có nên sử dụng WordPress để làm website không?

Điều này thì mình thấy tùy vào quan điểm của mỗi người. Nếu bạn là một lập trình viên không rành WP thì sẽ sử dụng ngôn ngữ khác để xây dựng website. Nhưng nếu bạn là một người bình thường thì sẽ thấy rất thích thú với WP, bởi mọi chức năng mà bạn cần thì WP đều hỗ trợ.

Lời kết: Qua bài này bạn có thể thấy WordPress là một CMS rất mạnh, hay nói chính xác hơn là mạnh nhất hiện nay. Nó có quá nhiều tính năng tuyệt vời và hỗ trợ người dùng đến tận răng nên hầu như ai cũng thích sử dụng nó.

Qua bài này bạn đã hiểu được khái niệm WordPress là gì rồi phải không nào? Cũng qua đó phân biệt với khái niệm WordPress Developer là gì? Và tại sao nên sử dụng WordPress để làm website.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Tạo Shortcode Từ A Tới Z Trong WordPress / 2023 trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!