Đề Xuất 3/2023 # Lũy Kế Là Gì? Khấu Hao Lũy Kế, Cách Tìm Ra Các Khoản Suy Giảm Lũy Kế # Top 4 Like | Sieuphampanorama.com

Đề Xuất 3/2023 # Lũy Kế Là Gì? Khấu Hao Lũy Kế, Cách Tìm Ra Các Khoản Suy Giảm Lũy Kế # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Lũy Kế Là Gì? Khấu Hao Lũy Kế, Cách Tìm Ra Các Khoản Suy Giảm Lũy Kế mới nhất trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Lũy kế là gì?

Lũy kế (hay Cummulatetive trong tiếng Anh) là số liệu tổng hợp trước đó được đưa vào tính tiếp trong quá trình hạch toán tiếp theo.

Công thức tính lũy kế cụ thể như sau:

Lũy kế = Lũy kế phát sinh trong kỳ + Lũy kế các kỳ trước  

Ví dụ: Lũy kế quý I là 4 triệu, quý II là -2 triệu, quý III là 3 triệu, quý IV là -1 triệu. Vậy lũy kế cả năm là: 4 + (-2) + 3 + (-1) = 4 triệu đồng.

Giả sử, nếu tháng trước doanh nghiệp nợ 6 triệu, tháng sau nợ 4 triệu, tổng nợ hai tháng gộp lại là 10 triệu. Như vậy, số nợ của tháng trước được gọi là lũy kế của tháng sau.

Lũy kế giá trị thanh toán

Lũy kế giá trị thanh toán bao gồm 2 phần: lũy kế thanh toán tạm ứng và lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành.

Lũy kế tạm ứng tính theo công thức: Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước – Chiết khấu tiền tạm ứng + Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này.

Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành tính theo công thức: Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước + Chiết khấu tiền tạm ứng + Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này.

Từ đó, ta có: Lũy kế giá trị thanh toán = Lũy kế thanh toán tạm ứng + Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành.

Lỗ lũy kế

Lỗ lũy kế là sự suy giảm về giá trị tài sản.

Sư suy giảm về giá trị tài sản được hiểu là giá trị được ghi trên sổ sách kế toán nhiều hơn là giá trị thu hồi được (giá trị thực) của tài sản đó. Khi xảy ra sự suy giảm giá trị ta cần ghi nhận một vài khoản lỗ lũy kế.

Ví dụ: Một doanh nghiệp mua máy móc thiết bị sử dụng cho sản xuất với thời gian khấu hao là 5 năm. Tuy nhiên, mới đến năm thứ 3 thì tài sản khấu hao hết giá trị sử dụng. Từ đây, ta ghi nhận lỗ lũy kế, qua đó hiểu được trong thời gian sử dụng tài sản đã hao mòn như thế nào và cách tính khấu hao dường như không thích hợp trong một vài trường hợp.

Công thức tính lỗ lũy kế cụ thể như sau: Lỗ lũy kế = Giá trị ghi trên sổ của CGU – Giá trị thu hồi của CGU.

Trong đó, CGU là đơn vị sinh ra tiền.

Lưu ý: Nếu không thể tính được giá trị thu hồi của một tài sản riêng lẻ thì nên tính giá trị thu hồi của toàn bộ CGU, sau đó xác định lỗ lũy kế của toàn bộ CGU. Lỗ lũy kế của CGU sau đó sẽ được phân bổ lại cho từng tài sản.

Hạch toán các khoản lỗ lũy kế

Nếu trong một mô hình giá gốc được áp dụng thì lỗ lũy kế được xác định như sau:

– Nợ = chi phí của lỗ lũy kế được xác định bằng lãi hoặc lỗ dựa trên số tài sản đó.

Nếu như mô hình này được áp dụng thì khoản lỗ lũy kế được ghi nhận.

– Nợ = thặng dư được đánh giá lại hoặc là nguồn vốn trên tài sản đã có.

Trong trường hợp này khi tính toán lỗ lũy kế cần chú ý đến chi phí khấu hao.

Khấu hao lũy kế

Khấu hao là gì?

Là giá trị tiền tệ được tính vào giá thành sản phẩm một lượng giá trị tương đương với giá trị hao mòn của tài sản cố định nhằm tạo ra nguồn vốn dùng vào mục đích sửa chữa hoặc mua sắm thêm tài sản cố định mới.

Ví dụ: doanh nghiệp mua máy móc công nghiệp phục vụ sản xuất trị giá 100 triệu, theo quy định khấu hao của doanh nghiệp là 5 năm, tương đương 20%/năm. Như vậy, mỗi tháng doanh nghiệp phải đưa vào tổng giá trị thành phẩm là 1.666.666 đồng (nếu sản xuất 1000 sản phẩm thì mỗi thành phẩm chịu thêm phí là 1.666 đồng). Sau khi khấu hao đủ 5 năm thì doanh nghiệp sẽ có đủ tiền mua tài sản mới có giá trị 100 triệu đồng.

Khấu hao lũy kế

Trước tiên, chúng ta cần hiểu rằng khấu hao là để thu hồi dần giá trị tài sản đã đầu tư lúc đầu. Cụ thể hơn, khấu hao lũy kế là tổng số tiền chi phí của một tài sản được phân bổ vào chi phí khấu hao tài sản kể từ khi bắt đầu đưa tài sản đó vào phục vụ sản xuất. Khấu hao lũy kế thường được ứng dụng trên các tài sản có mục đích xây dựng như nhà cửa, máy móc, thiết bị, xe cộ… Hiểu theo cách khác, khấu hao lũy kế là tổng khấu hao của năm này và nhiều năm trước nữa cộng lại, nhằm mục đích thu hồi dần giá trị tài sản cố định đã đầu tư.

Lượng khấu hao lũy kế được sử dụng để xác định giá trị sổ sách cũng là một tài sản của nhà máy. Khấu hao lũy kế của một tài sản không được phép vượt quá chi phí của tài sản. Trong trường hợp tài sản vẫn được sử dụng sau khi chi phí của nó vẫn được khấu hao hết thì chi phí của tài sản và khấu hao lũy kế của nó sẽ nằm trong các khoản sổ cái và các điểm dừng chi phí khấu hao.

Ví dụ: khi bạn mua tài sản với giá 100 triệu đồng từ năm trước với giá 10 triệu đồng, năm nay trích thêm 10 triệu đồng nữa. Vậy tổng cộng khấu hao lũy kế của bạn là 20 triệu đồng.

Cách tìm ra các khoản suy giảm

Các chỉ số đến từ yếu tố bên ngoài chính là sự suy giảm trong giá trị thị trường, hay những thay đổi bất lợi về kỹ thuật, biến động thị trường, môi trường cạnh tranh, môi trường pháp lý hoặc do tỷ suất lợi nhuận, số lượng tài sản của doanh nghiệp vượt quá số vốn hoá thị trường.

Chỉ số nội bộ là sự lỗi thời hay do thiệt hại về vật chất, hiệu suất tài sản tồi tệ hơn dự kiến, những thay đổi bất lợi cho công ty trong tái cơ cấu hoạt động… Nếu có một trong các chỉ số trên thay đổi thì phải xác định giá trị thu hồi của tài sản.

Trong một số trường hợp, bạn có thể đảo ngược tình thế của lỗ lũy kế. Cụ thế: có thể đảo ngược trong trường hợp mà một số chỉ số làm cho lỗ lũy kế giảm và hoàn nhập về lỗ lũy kế. Nợ là tài sản ghi nhận trên hoàn nhập lỗ lũy kế có.

Lưu ý: trường hợp này kế toán cần điều chỉnh chi phí khấu hao cho kỳ sau và không được phép đảo ngược lỗ lũy kế ở lợi thế thương mại.

Rate this post

Định Nghĩa Accumulation Plan / Kế Hoạch Tích Lũy Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

Accumulation Plan là: 

1. Một chiến lược tài chính mà tại đó một nhà đầu tư sẽ cố gắng xây dựng giá trị của danh mục đầu tư của họ đến một quy mô mong muốn.

2. Đối với các quỹ tương hỗ, thỏa thuận chính thức của một nhà đầu tư sẽ đóng góp một số tiền nhất định định kỳ vào quỹ. Bằng cách đó, nhà đầu tư sẽ ngày càng tích lũy được một khoản đầu tư lớn hơn vào quỹ thông qua việc đóng góp của mình và tăng giá trị của danh mục đầu tư của quỹ.

Giải thích

1. Một kế hoạch tích lũy thận trọng chính là chìa khóa để tích lũy được một khoản tiền cho đến khi nghỉ hưu. Nhiều nhà đầu tư đã tích lũy từ quỹ đầu tư bằng cách đóng góp thường xuyên và tái đầu tư cổ tức và lãi vốn. Vì vậy, mục tiêu là phải giữ cho các quỹ luôn được đầu tư, tái đầu tư thu nhập và lãi vốn, và giữ các khoản này càng lâu càng tốt.

2. Kế hoạch tích lũy có thể hữu ích đối với các nhà đầu tư đang muốn tạo dựng vị trí trong một quỹ tương hỗ theo thời gian. Kế hoạch này cũng cung cấp những lợi ích từ chiến thuật trung bình hóa chi phí đầu tư.

Phương Pháp Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Lũy Thừa Cần Biết

Dạng toán về tập xác định của một hàm số lũy thừa là một dạng bài hết sức cơ bản và thường xuất hiện trong đề thi. Tuy nhiên, nó lại gây không ít khó khăn cho học sinh trong quá trình tìm hiểu phương pháp giải. Nhận thấy được điều đó, chúng tôi đã soạn lên bài giảng này với hy vọng giúp đỡ được các bạn trong học tập, đặc biệt là môn Toán!

Tập xác định của một hàm số cho trước hay còn gọi là miền xác định là tập hợp các giá trị thích hợp thỏa mãn biến số, làm cho hàm số đã cho có giá trị xác định. Tập xác định gồm rất nhiều giá trị, nên chúng ta cần phải tìm ra giá trị chính xác giúp hàm số đó cho nghĩa.

II. Các dạng phổ biến thường gặp

1. Tìm tập xác định của hàm số mũ nguyên âm

Công thức tổng quát:

Xét hàm số (y = [f(x)]α)

* Khi α < 0: hàm số xác định khi và chỉ khi f(x) ≠ 0.

Tương tự với dạng bài tìm tập xác định của hàm số mũ không nguyên.

Ví dụ:

Tìm tập xác định D của hàm số (y=(x^2-1)^{-8})

Lời giải:

Hàm số trên xác định tại: (x^2-1 ≠ 0 ⇔ x ≠ ±1)

Hàm số lũy thừa tổng quát có dạng (y = {x^alpha }left( {alpha in R} right)). Các hàm số lũy thừa có tập xác định khác nhau, tùy theo (alpha) trong các trường hợp sau:

– Nếu (alpha) < 0 hoặc (alpha) = 0 thì tập các định là (Rbackslash left{ 0 right}).

– Nếu(alpha) không nguyên thì tập các định là (left( {0; + infty } right)).

Lưu ý: Hàm số (y = sqrt x ) có tập xác định là (left[ {0; + infty } right), hàm số y = sqrt[3]{x}) có tập xác định R, trong khi đó các hàm ( y = {x^{frac{1}{2}}},y = {x^{frac{1}{3}}}) đều có tập xác định (0; +∞). Vì vậy( y = sqrt x và y = {x^{frac{1}{2}}} ( hay y = sqrt[3]{x} và y = {x^{frac{1}{3}}})) là những hàm số khác nhau.

III. Bài tập tìm tập xác định của hàm số lũy thừa

Định Nghĩa Accretive Acquisition / Hoạt Động Mua Lại Tích Lũy Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

Accretive Acquisition là hình thức mua lại sẽ làm tăng thu nhập trên một cổ phần của công ty (EPS). Hoạt động mua lại này thường rất có lợi cho giá trị thị trường của doanh nghiệp vì giá mà công ty mua lại phải trả sẽ thấp hơn mức gia tăng chênh lệch từ hoạt động mua lại mới bổ sung thêm cho thu nhập trên một cổ phẩn của công ty thực hiện hoạt động mua lại.

Giải thích

Theo nguyên tắc chung, hoạt động sáp nhập hoặc mua lại tích lũy xảy ra khi hệ số giá trên thu nhập (P/E) của công ty mua lại lớn hơn so với công ty mục tiêu.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Lũy Kế Là Gì? Khấu Hao Lũy Kế, Cách Tìm Ra Các Khoản Suy Giảm Lũy Kế trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!