Đề Xuất 5/2023 # Nguyên Tử, Phân Tử Là Gì – Tổng Hợp Các Kiến Thức Liên Quan # Top 12 Like | Sieuphampanorama.com

Đề Xuất 5/2023 # Nguyên Tử, Phân Tử Là Gì – Tổng Hợp Các Kiến Thức Liên Quan # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nguyên Tử, Phân Tử Là Gì – Tổng Hợp Các Kiến Thức Liên Quan mới nhất trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nguyên tử là gì?

Nguyên tử là đơn vị đo cơ bản của vật chất, chứa một hạt nhân ở trung tâm, bao quanh bởi đám mây điện tích âm các electron. Hiểu một cách đơn giản, nguyên tử là đơn vị đo của vật chất, xác định bởi cấu trúc các nguyên tố. Nguyên tử được cấu thành từ 3 loại hạt: proton, neutron và electron.

Proton và neutron nặng hơn electron và trú ngụ trong tâm của nguyên tử- được coi là hạt nhân. Electron thì cực kỳ nhẹ và tồn tại trong một đám mây vân xung quanh hạt nhân, đám mây đó có bán kính gấp 10.000 lần hạt nhân.

Proton và neutron có khối lượng gần tương đương nhau. Thế nhưng, một proton thì năng hơn 1.8000 electron. Nguyên tử luôn luôn có lượng proton và electron bằng nhau, số proton và neutron cũng ngang nhau. Thêm một proton và nguyên tử sẽ biến nó thành nguyên tố mới, còn thêm 1 neutron vào nguyên tử nó sẽ biến thành đồng vị của nguyên tử đó.

Phân tử là gì?

Phân tử là một nhóm trung hòa điện tích, có nhiều hơn 2 nguyên tử, được kết hợp với nhau bằng các liên kết hóa học. Các phân tử sẽ được phân biệt với các ion do thiếu điện tích. Thế nhưng, trong vật lý lượng tử, hóa học hữu có và hóa sinh, khái niệm phân tử được sử dụng nghiêm ngặt hơn, áp dụng cho các ion đa nguyên tử.

Còn trong lý thuyết động học của chất khí, thuật ngữ phân tử được sử dụng cho bất kỳ hạt khí nào bất kể thành phần của nó. Theo định nghĩa này, các nguyên tử khí trơ được coi là phân tử vì chúng là các phân tử đơn phân tử.

Nguyên tố hóa học là gì?

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng số proton có trong hạt nhân. Theo định nghĩa trên wikipedia, nguyên tố hóa học là một chất hóa học tinh khiết, bao gồm một kiểu nguyên tử, được phân biệt bởi số hiệu nguyên tử; chính là số lượng proton có trong mỗi hạt nhân.

Nguyên tử khối là gì?

Phân tử khối là gì?

Phân tử khối là khối lượng của một nguyên tử được tính bằng đơn vị cacbon. Phân tử khối của một chất sẽ bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử chất đó. Ví dụ như phân tử khối của nitơ (N2) bằng 14.2=28 đvC.

Đơn vị khối lượng nguyên tử là gì?

Đơn vị khối lượng nguyên tử là đơn vị đo khối lượng cho khối lượng của các phân tử, nguyên tử. Nó được quy ước bằng một phần mười hai khối lượng của các nguyên tử cacbon 12.

Hạt nhân nguyên tử là gì?

Được tạo ra bởi các nơtron và proton. Trong mỗi nguyên tử, số proton (p, +) bằng số electron (e, -). Nghĩa là số p= số e. Hạt proton và nơtron có khối lượng tương đương nhau, còn hạt electron có khối lượng rất bé, không đáng kể. Chính vì thế, khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử.

Số nguyên tử là gì?

Số nguyên tử hoặc số hiệu nguyên tử, số proton của nguyên tố hóa học là số proton được tìm thấy trong hạt nhân của một nguyên tử. Nó giống với số điện tích của hạt nhân. Số nguyên tử xác định duy nhất bởi một nguyên tố hóa học. Trong một nguyên tử không tích điện, số lượng nguyên tử bằng với số electron.

Công thức tính phân tử khối của hợp chất

Công thức tính hóa học của đơn chất chính là ký hiệu hóa học của nguyên tố đó.

Đơn chất kim loại và phi kim ở dạng rắn: Ax(x = 1). Trong đó A là nguyên tố, x là số nguyên tử có trong phân tử chất. Đơn chất phi kim ở dạng khí Ax( x=2).

Công thức hóa học của nhiều hợp chất gồm hai hay nhiều kí hiệu hóa học kèm theo chỉ số AxByCz. Trong đó A, B, C là ký hiệu hóa học của các nguyên tố; x, y, z là số nguyên tố trong 1 phân tử.

Phân tử khối của hợp chất bằng tổng khối lượng của nguyên tử trong phân thử, được tính bằng đơn vị cacbon (đvC). Ví dụ PTK của nước (H2O) =1.2 + 16 = 18 đvC.

Cách tính nguyên tử khối

Để tính được khối lượng thực của nguyên tử khối, bạn hãy thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Bạn cần phải nhớ 1đvC=1,6605.10-27 kg =1,6605.10-24g

Bước 2:Tra bbảng nguyên tử khối hóa học của nguyên tố. Ví dụ: nguyên tố A có NTK là a, tức A = a.

Bước 3: Khối lượng thực của A: mA= a . 0,166 .10-23= ? (g)

Ví dụ: Bạn có 16g Oxi, hỏi có bao nhiêu nguyên tử Oxi trong 16g?

16g là khối lượng được tính bằng gam tương ứng với số nguyên tử

Áp dụng công thức tính nguyên tử khối: Số nguyên tử = Khối lượng tính bằng gam/Khối lượng tính bằng gam của 1 nguyên tử

Một số bài tập về nguyên tử lớp 8

Bài tập 1: Một nguyên tử nhôm (Al) có 13 proton, 13 electron và 14 notron. Xác định khối lượng của nguyên tử nhôm.

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có mp = 13 . 1,6726 .10^(-24) = 21,71.^(-24) gam

mn = 14 . 1,675 . 10-24 = 23,45.10^(-24) gam

me = 13 . 9,1 . 10-28 = 0,01183 .10^(-24) gam

mp + mn + me = 21,71.10^(-24) + 23,45.10^(-24) + 0,01183 . 10-24 = 45,172 . 10^(-24) gam

Bài tập 2: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện 12 hạt. Nguyên tử X có số proton là:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40 thì số hạt = p + e + n = 2p + n = 40 (1)

Số hạt mang điện sẽ nhiều hơn số hạt không mang điện là 12

Số proton có trong nguyên tử X bằng 13

Bài tập 3: Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là:

A: Electron.

B: Proton.

C: Nơtron.

D: Nơtron và electron.

Bài tập 4: Một nguyên tử có 9 electron ở lớp vỏ, hạt nhân của nó có 10 nơtron. Tính tổng các hạt proton, nơtron và electron có trong nguyên tử

A: 9.

B: 18.

C: 19.

D: 28.

Hướng dẫn giải chi tiết

Số proton = số electron = 9.

Đáp án đúng là D

Bài tập 5: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 28. Trong đó số hạt không mang điện chiếm khoảng 35,71% tổng các loại hạt. X là

A: S.

B: N.

C: F.

D: O.

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi số hạt proton, notron và electron trong nguyên tử X lần lượt là p, n và e.

Nguyên tử trung hòa về điện nên số p sẽ bằng với số e.

Nguyên tử có tổng số hạt là 28 nên p + e + n = 28

Hay 2p + n = 28 (1).

Số hạt không mang điện chiếm khoảng 35,71% tổng các loại hạt

Thay n = 10 vào (1) ta sẽ được p = 9.

Vậy X là flo (F) vì nguyên tử flo (F)  có 9 proton trong hạt nhân.

Gửi đánh giá

Facebook Reach Là Gì? Tổng Hợp Các Kiến Thức Liên Quan

Reached là gì?

Có rất nhiều phương pháp khác nhau để tính reach nhưng đa số mọi người thường dựa vào phần mềm. Đối với bất kỳ người xem nhất định nào, họ đã được reach trong khoảng thời gian chỉ định trước đó. Nhiều lượt xem của một thành viên duy nhất của đối tượng trong thời gian trích dẫn cũng không thể làm tăng phạm vi tiếp cận.

Vì reach phụ thuộc vào hành vi của đối tượng tổng hợp nên con số reach sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có khoảng thời gian được liên kết với chúng.

Chỉ số reach càng cao thì bài viết trên fanpage tiếp cận càng được nhiều người, đồng nghĩa với việc thông tin của bạn được hiển thị nhiều hơn. Ngoài ra, reach trên facebook còn giúp quản trị viên biết bài viết của họ tiếp cận được người dùng qua nguồn nào.

Bắn reach là gì?

Lượt reach là gì?

Lượt reach là số lượng người truy cập, tìm kiếm trong một khoảng thời gian nhất định.

Organic reach là gì?

Là số lượng người đã nhìn thấy bài đăng của bạn trên newfeed của họ. Bao gồm cả những người đã like page, người từng follow, người từng vào page trong một khoảng thời gian nhất định. Tổng hợp tất cả, bạn sẽ có được chỉ số Organic reach.

Viral reach là gì?

Paid reach là gì?

Organic search là gì?

Chỉ số reach sẽ được tính như thế nào?

Cách 1: Lọc bạn bè

Số lượng bạn bè nhiều chưa chắc đem tới lượng tương tác lớn cho bạn bởi có thể đây là các bạn bè ảo. Bạn bè này có thể là một người bạn thật ngoài đời tuy nhiên người đó có thể không còn sử dụng facebook đó nữa hoặc phần đông là những người chúng ta không quen biết.

Hơn nữa, một người sử dụng facebook chỉ có giới hạn 5000 bạn nên việc duy trì các tài khoản có lượng tương tác ít cũng khiến cho bạn không thể kết thêm bạn mới. Bởi vậy, việc lọc bạn bè trên facebook là việc vô cùng quan trọng.

Việc xóa bạn bè ít tương tác cùng một lúc sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian thay vì ngồi nhấn từng lượt một. Và bạn cũng sẽ không cần đắn đo có nên hủy kết bạn với người này hay không,…

Cách 2: Mở rộng danh sách bạn bè

Việc lọc tệp kết bạn hay xây nick bán hàng là yếu tố tiên quyết giúp người bán hàng trên facebook mở rộng đối tượng tiếp cận của mình. Các phần mềm tự động kết bạn trên facebook đã quá quen thuộc với những ai đang kinh doanh online. Để thực hiện được bạn cần phải có một phần mềm chạy ổn định, tài khoản sử dụng trong thời gian dài….Kết nối với khách hàng tiềm năng với mỗi ngày và xuất hiện ở nhiều nơi hơn như group, fanpage,…

Cách 3: Call to action

Cách 4: Đăng bài khung giờ vàng

Có thể nói, đăng bài trên facebook cũng là một “kỹ năng” không thể thiếu, giúp cho lượng facebook reach tăng đáng kể. Không chỉ cần dựa vào nội dung, hình thức mà phụ thuộc rất nhiều vào thời gian đăng bài.

Chọn giờ “vàng” để post bài có thể coi là yếu tố quyết định đến lượt tương tác của bạn. Dù bài của bạn content có thu hút ra sao nhưng khách hàng lại không tiếp xúc được thì nó cũng không có giá trị.

Cách 5: Đầu tư phát triển nội dung

Chất lượng nội dung quyết định không nhỏ đến mức độ phủ sóng, sự trung thành của người mua hàng,…Bạn không chỉ cung cấp thông tin doanh nghiệp, sản phẩm đến khách hàng mà cần phải có chiến lượng đầu tư về nội dung nhằm xây dựng thương hiệu, gây thiện cảm đối với công chúng,…

Để thực hiện được điều này, bạn cần phải có những thông tin đem tới nhiều lợi ích khách hàng thông qua việc đưa các hình ảnh, video hay một đoạn content bán hàng chất lượng, ấn tượng,…

Cách 6: Reply & Uptop

Tăng lượng reach facebook cũng là cách giúp tăng doanh thu của bạn. Để tăng lượng reach bạn cần phải tối ưu lượt reach trên facebook bằng các cách sau:

Đăng bài đều đặn

Sử dụng video

Đây là một trong những xu hướng mới được nhiều shop, cửa hàng kinh doanh online lựa chọn. Lượng reach của các video trên facebook tương đối lớn đặc biệt là số reach tự nhiên.

Xu hướng hot trend

Xây dựng các sự kiện trên facebook khi bạn đang có chương trình sắp diễn ra, hãy tạo và gim chúng lên đầu trang. Điều này sẽ giúp làm tăng lượng quan tâm của người dùng. Bên cạnh đó còn giúp thu hút nhiều khách hàng tham gia, tăng độ tương tác và lượng facebook reach tự nhiên đáng kể.

Tham gia vào các group, fanpage khác

Thử nghiệm với nhiều tần suất đăng bài khác nhau

Cũng giống như thời gian đăng bài thì tần suất đăng bài cũng phụ thuộc vào đối tượng mà doanh nghiệp hướng đến. Lượng organic reach trên facebook phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng tương tác nội dung một cách nhanh chóng. 

Chìa khóa ở đây là thử nghiệm đăng với nhiều tần suất khác nhau, mỗi tuần suất trong 2 tuần sau đó theo dõi lượng facebook analytics để biết mỗi tần suất đăng ảnh hưởng như nào đến lượng reach. Cuối mỗi khoảng thời gian 2 tuần đó, bạn hãy tính lượt organic reach trung bình để tìm ra tần suất đăng phù hợp. Theo chia sẻ của nhiều người dùng, tần suất đăng bài 1-2 lần/ngày là tối ưu nhất.

Gửi đánh giá

Abo Là Gì? Đam Mỹ Là Gì? Tổng Hợp Các Kiến Thức Liên Quan Về Abo

Nếu như bạn là một người mê truyện, đặc biệt là những tiểu thuyết, truyện ngắn Đam Mỹ thì chắc chắn đã từng nghe đến những thuật như ABO, omega, Alpha hay Omegaverse…. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về những thuật ngữ đó và ngay cả thế giới về đam mỹ cũng chưa hẳn bạn đã nắm rõ. Để mà bàn về ? Đam Mỹ là gì? Thì có lẽ chúng ta phải mất rất nhiều giấy mực để có thể viết hết chủ đề này.

Đam Mỹ là gì? Thể loại đam mỹ là gì?

Trước khi tìm hiểu về ABO là gì? Chúng ta sẽ khai thác chủ đề Đam Mỹ là gì. Có thể nói Đam Mỹ là một thể loại truyện nổi tiếng, bắt nguồn từ Trung Quốc. Trong từ Đam Mỹ là sự kết hợp của hai từ Đam – đam mê và mỹ – đẹp. Tức đam mỹ là đam mê cái đẹp. Từ này bắt nguồn từ “tanbi” cũng có nghĩa tương tự của tiếng Nhật. Với cái tên thường được gọi dành cho Đam Mỹ là yaoi, boy’s love, Shōnen-ai.

Một đặc điểm phải nhấn mạnh ở thể loại Đam Mỹ chính là những câu chuyện, tiểu thuyết, phim ảnh khai thác chủ đề đồng tính luyến ái nam. Về bản chất, đam mỹ chỉ khác ngôn tình ở chỗ ngôn tình là viết về tình yêu nam và nữ. Còn Đam mỹ lại là tình yêu nam với nam. Chính vì thế trong tiểu thuyết Đam sẽ xuất hiện nhân vật nam là chính.

Với sự bùng nổ về văn học, tiểu thuyết ngày đã có rất nhiều những tác phẩm Đam đã được dịch sang tiếng việt và khai thác rất nhiều thể loại đam mỹ khác nhau như hiện đại, cổ trang, tương lai, xuyên không, huyền huyễn…

Thể loại truyện, phim Đam Mỹ được rất nhiều người ủng hộ và đa phần những người đó được gọi là Hủ Nữ nếu là các bạn nữ, còn các bạn nam đọc truyện thì sẽ gọi là Hủ Nam. Nhắc đến đây thì chắc chắn rằng các bạn Hủ sẽ không thể không biết đến cái tên như Thưởng Ẩn, Song Trình, Thế Bất Khả Đáng, Ma Đạo Tổ Sư, Thiên Quan Tứ Phúc….Đây đều là những tiểu thuyết Đam Mỹ nổi tiếng mà trong giới chắc hẳn các bạn không thể bỏ qua.

ABO là gì? Thế nào là Đam Mỹ ABO?

ABO là một thuật ngữ khi nhắc tới thể loại truyện Omegaverse. Giải thích cho thuật ngữ ABO là gì? Omegaverse là gì? Thì người đọc có thể hiểu lần lượt là ABO là viết tắt của 3 chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp Alpha (α) A – Beta (β) B- Omega (Ω)O. Sự phân chia này bắt nguồn từ một thể loại truyện có nguồn gốc Âu Mỹ mang cái tên là Omegaverse.

Vậy Alpha Beta Omega là gì? Tại sao chúng lại xuất hiện trong truyện Đam Mỹ và chúng có ý nghĩa gì?

Như đã nói phía trên thì ABO có nguồn gốc Âu Mỹ mang cái tên là Omegaverse. Omegaverse được cho là từ bầy sói. Con đầu đàn tập trung sức mạnh lớn nhất được gọi là Alpha, Omega là những con sói yếu ớt phải dựa dẫm vào các con sói khác trong đàn để sống. Còn Beta là những con sói thường trong đàn.

Chúng ta thường gọi là các loại truyện ABO tuy nhiên tên đúng là Omegaverse. Truyện khai thác một thế giới có con người có hai giới tính nam nữ nhưng có đến ba tính hướng cho từng giới tính Alpha, Beta, Omega

Alpha là gì? Alpha là những người mạnh mẽ, hoàn hảo về ngoại hình, trí tuệ, sắc dục, chỉ số thông minh siêu đẳng, thể chất mạnh mẽ. Alpha bị ảnh hưởng và rất dễ bị kích động bởi Omega. Được chia làm hai giới là Alpha nam và Alpha nữ. Trong đó Alpha nam rất mạnh mẽ trong việc duy trì nòi giống của mình. Alpha nữ ít hơn Alpha nam rất nhiều Alpha nữ tồn tại cả bộ phận sinh dục nam và nữ như cơ bản chỉ sử dụng bộ phận sinh dục nam.

Beta là gì? Nếu mà so sánh giữa Alpha và Omega thì Beta lại được xem giống như con người bình thường. Tuy nhiên Beta không thể hoặc khó thụ thai, ít bị ảnh hưởng bởi tiết dục tố và cũng không phát ra tiết dục tố. Chính vì thế Beta không bị ảnh hưởng bởi Alpha Omega. Cũng được phân chia ra là Beta nam và Beta nữ.

Omega là gì? Omega là cá thể yếu đuối nhất. Luôn phải dựa dẫm vào các Alpha. Tuy nhiên bản chất Omega là hấp dẫn Alpha. Số lượng Omega nam chiếm một phần cực nhỏ trong số các Omega, có khả năng mang thai. Omega nữ thì dễ dàng sinh con mang thai.

Trong đó omega alpha sẽ hấp dẫn nhau và nếu như Alpha và Omega đã lựa chọn nhau hoàn toàn. Thì Alpha không thay đổi Omega với ai nữa, lúc này Omega cũng chỉ “quan hệ” với Alpha đã chọn mình mà thôi.

Thật là thú vị cho những thuật ngữ trên đúng không các bạn. Như vậy chắc bạn cũng đã hiểu phần nào về ABO là gì. Thể loại truyện Omegaverse được rất nhiều tác giả thỏa sức sáng tạo của mình vào đấy. Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc truyện của độc giả. ABO xuất hiện rất nhiều thể loại khác nhau như: ABO văn đam mỹ, ABO ngôn tình, truyện Đam Mỹ ABO…

Bởi đây là sự khác biệt rất lớn so với các thể loại truyện bình thường khác. Trong thể loại omegaverse liên quan đến vấn đề sinh lý và tâm lý của nhân vật, và vấn đề “biến thái”, tính hướng tình dục. Nên đây là thể loại rất khó viết và kén người đọc.

Những điều thú vị trong các thể loại truyện ABO, ABO Đam Mỹ

Mặc dù có thể nói truyện ABO rất khó viết, đa phần truyện là fanfic. Vậy fanfic là gì? Có thể nói Fan fiction là những tác phẩm thơ, truyện, các danh sách được viết bởi các fan của một tác phẩm gốc trước đó. Có thể các fan dựa vào các cốt truyện từ truyện, phim, chương trình nào đó và được các fan rất thích, yêu quý nên viết lại. Người viết không có bản quyền về những nhân vật đó thì bạn đang đọc về fanfic.

Nói tiếp về thể loại truyện ABO, Đam Mỹ ABO thì có rất nhiều chủ đề được khai thác. Nói đúng hơn Đam Mỹ ABO nằm trong Đam Mỹ . Đam mỹ và được chia ra nhiều thể loại khác nhau như võng du, đồng văn, khoái xuyên, mạt thế, và cả nhân thú omegaverse… Có thể nói nhân thú omegaverse là thể loại cực “mặn”.

Rất nhiều bạn Hủ tìm kiếm những truyện nhân thú omegaverse để đọc. Là thể loại truyện việc tạo hình nhân vật cũng như khuynh hướng tình dục được thay đổi rất khác với thực tế. Như là việc nói về tình yêu giữa người và thú (thú ở đây sẽ được vẽ hoặc miêu tả giống tính cách con người nhưng ngoại hình hoặc một phần cơ thể là thú). Nhưng hầu như thể loại này cũng chỉ một số người ưa chuộng mà thôi.

Thể loại đam mỹ là gì? Vì sao lại hấp dẫn nhiều người?

Có thể nói với những nội dung phía trên sẽ cho người đọc hiểu rõ về Đam Mỹ là gì. Để nói thêm việc vì sao thể loại đam mỹ lại bùng nổ và hấp dẫn người đọc đến như vậy. Có thể nói rằng cuộc sống của chúng ra như một phép nhiệm màu.

Đam mỹ không chỉ xây dựng trên cốt truyện tình yêu nam nam mà còn một phần của thế giới LGBT. Có rất nhiều các tác phẩm đam mỹ xây dựng một khía cả tươi đẹp nhằm ủng hộ những tình yêu đồng tính. Họ có quyền được yêu và được sống đúng với con người thật của mình.

Nói thêm thì trong truyện Đam Mỹ sẽ xuất hiện nhân vật bao gồm Công và Thụ (đây là nhân vật chính, có thể nhiều hơn 2 nhân vật) sẽ có nhân vật nữ nhưng chỉ là phụ.

Nhân vật gọi là công: Người đóng vai trò trong quan hệ nam nam thường được gọi là chồng. Ngoài ra còn các tên gọi khác như TOP, Seme.

Nhân vật gọi là thụ: Người đóng vai trò là vợ trong mối quan hệ yêu đương và tình dục nam nam.

Tuy nhiên đây chỉ là dạng căn bản của một truyện đam mỹ thường thấy. Và một phần của đam mỹ abo cũng sẽ được khai thác trong các truyện, tiểu thuyết, phim ảnh. Chính vì không chỉ là đưa đến cho người đọc những câu chuyện đầy thú vị, cảm động lòng người mà cốt lõi vẫn là ủng hộ cho tình yêu đồng tính. Hiện nay cộng đồng HỦ (người yêu thích đam mỹ, ủng hộ đồng tính luyến ái nam) rất lớn và ngay cả ở Việt Nam, cộng đồng Hủ và những người ủng hộ LGBT rất nhiều.

Hiện có rất nhiều tác giả viết lên những tác phẩm Đam Mỹ để có thể truyền tải cho người đọc về tình yêu nam nam, quan điểm thể nào về thế giới thứ 3 của đồng tính luyến ái nam. Hi vọng với những kiến thức mà tôi chia sẻ cho bạn như trên sẽ cho bạn hiểu về Đam Mỹ là gì, ABO là gì.

Bạn có thể tìm thấy những truyện Đam Mỹ ABO đầy thú vị trên internet ngày nay. Đặc biệt đối với các Hủ Nữ thì tôi nghĩ thể loại nào của Đam Mỹ bạn nên thử đọc qua tìm cho mình sự đam mê lớn nhất. Nhiều bạn Hủ thật “bá đạo” khi nói rằng “Đời người ngắn ngủi – Đam Mỹ trường tồn”. Tôi cũng rất thích Đam Mỹ, còn bạn thì sao?

Giá Trị Thặng Dư Là Gì? Tổng Hợp Những Kiến Thức Liên Quan

Thặng dư là gì?

Thặng dư chính là số tiền chênh lệch của giá trị hàng hóa mang lại cho chủ sở hữu khi đã trừ đi số tiền mà chủ sở hữu chi ra để sản xuất loại hàng hóa đó. 

Ví dụ: Ông chủ của công ty B thuê nhân công C về làm việc và trả lương cho công nhân C với số tiền là 50 nghìn/giờ. Nhưng trong một giờ làm việc đó công nhân C này có thể tạo ra sản phẩm có giá trị là 70 nghìn. Như vậy số tiền 20 nghìn chênh lệch trên chính là thặng dư.

Công thức thể hiện giá trị thặng dư là T – H – T’. Có nghĩa là lúc nhà đầu tư bản có tiền, rồi dùng tiền đó tạo ra hàng hóa, hàng hóa sẽ bán đi và đổi lại thành lượng tiền cao hơn ban đầu.

Giá trị thặng dư là gì?

Giá trị thặng dư được tạo ra từ sản xuất, nó là phần giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do người công nhân tạo ra. Và giá trị mới dôi ra này bị chiếm không trong phương thức sản xuất của tư bản chủ nghĩa. Đây cũng chính là ý nghĩa giá trị thặng dư.

Việc sản sinh và chiếm đoạt giá trị thặng dư chính là sự phản ánh quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Trong quy luật này nhà tư bản phải trả chi phí vào việc mua tư liệu sản xuất và sức lao động để thu lại được một số tiền dôi ra ngoài số tiền đã chi trong quá trình sản xuất. Và số tiền đó này chính là giá trị thặng dư.

Hiện có 2 phương pháp chủ yếu để thu được giá trị thặng dư đó là giá trị thặng dư tuyệt đối và tương đối. 

Công thức tính là: m’ = m/v * 100%

Trong đó: 

tỷ suất giá trị thặng dư (m’) là tỷ suất giá trị thặng dư

m: giá trị thặng dư

v: là tư bản khả biến

Tỷ suất lợi nhuận sẽ phản ánh nguồn lợi cuối cùng cho doanh nghiệp còn còn tỷ suất giá trị thặng dư phản ánh độ bóc lột của nhà tư bản. Còn khối lượng giá trị thặng dư phản ánh quy mô của sự bóc lột.

Bản chất của thặng dư

Bản chất của thặng dư đó là chủ nghĩa tư bản bóc lột công sức của người lao động để tạo ra nhiều giá trị thặng dư hơn. Nhà tư bản bóc lột công nhân càng nhiều thì giá trị thặng dư tạo ra càng cao. Chính vì điều này, mà người giàu thì cứ giàu mãi, còn người nghèo thì cứ nghèo mãi. 

Những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thặng dư

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thặng dư là:

Năng suất lao động

Thời gian lao động

Cường độ lao động

Công nghệ sản xuất

Thiết bị, máy móc

Vốn

Trình độ quản lý

Hiện nay, thay vì tăng cường độ lao động chân tay như ngày xưa các doanh nghiệp hiện nay chủ yếu đầu tư vào các loại thiết bị máy móc hiện đại. Sử dụng máy móc hiện đại sẽ giúp cho năng suất lao động cao hơn, từ đó giá trị sản phẩm tạo nên cũng cao hơn.  

Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

– Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối

Với phương pháp này thì giá trị thặng dư tuyệt đối được sản xuất ra bằng cách kéo dài thời gian lao động thặng dư trong khi giá trị sức lao động, năng suất lao động và thời gian lao động tất yếu không đổi.

– Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối

Đây là phương pháp rút ngắn thời gian lao động tất yếu bằng cách giảm giá trị sức lao động từ đó tăng thời gian lao động thặng dư lên trong khi cường độ lao động, điều kiện ngày lao động không đổi.

Quan điểm phản biện về giá trị thặng dư

Quan điểm về giá trị thặng dư của Các Mác đã tồn tại từ lâu và hiện nay vẫn được áp dụng. Tuy nhiên trong thời điểm hiện nay nhiều nhà kinh tế đã chỉ ra một vài luận điểm của lý thuyết không còn phù hợp trong bối cảnh hiện tại.

Nhưng nhiều người cũng cho rằng, gán cho tư bản “tội danh” bóc lột sức lao động là rất bất công bởi họ là người bỏ tiền ra để đầu tư và tạo ra công ăn việc làm cho người lao động thì họ thu lại lợi nhuận là điều đương nhiên. Trong quá trình sản xuất cũng tồn tại nhiều rủi ro. Nếu những rủi ro này xảy ra thì người mất tiền và chịu lỗ vẫn là nhà tư bản.

Ngoài ra, một điều nữa mà ông Mác chưa nhắc đến đó là do trong thời đại hiện nay chủ doanh nghiệp nào cũng cần phải đóng thuế. Ví dụ doanh nghiệp không thể nhận hết giá trị thặng dư do ở Việt Nam hiện nay doanh nghiệp phải đóng thuế thu nhập lên đến 25%. Số tiền đóng thuế này được chi ra từ giá trị thặng dư. 

Ngoài ra, trong tình hình kinh doanh hiện nay. Doanh nghiệp trả công cho nhân viên là 50 nghìn/giờ, còn công nhân làm ra giá trị sản phẩm là 70 nghìn/giờ. 20 nghìn chênh lệch này cũng không hẳn nằm yên trong túi doanh nghiệp, bởi việc cạnh tranh là điều đương nhiên. Muốn không bị lép vế thì doanh nghiệp phải đưa ra các chương trình khuyến mãi hoặc làm marketing thương hiệu. 

Cuối cùng, người lao động cũng không tự dưng mà biết cách làm ra sản phẩm hoặc tự công ty có thể vận hành được. Tất cả những điều này phải cần chủ doanh nghiệp bỏ vốn ban đầu và chất xám để nghiên cứu thị trường và vận hành công ty. Suy cho cùng giá trị thặng dư tạo ra chính là tiền lương mà chủ doanh nghiệp cần được nhận.  

Giá trị thặng dư siêu ngạch

Đây chính là phần giá thặng dư thu được sau khi tăng năng suất lao động cá biệt, làm giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn so với giá của thị trường.

Theo từng trường hợp, giá trị thặng dư siêu ngạch là hiện tượng tạm thời, nhanh chóng xuất hiện rồi cũng có thể nhanh chóng mất đi. Nhưng theo đuổi giá trị thặng dư siêu ngạch là mong muốn của nhà tư bản và là động lực mạnh nhất để thúc đẩy các nhà tư bản hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật.

So sánh giá trị thặng dư và lợi nhuận 

– Giống nhau

Cả lợi nhuận và giá trị thặng dư đều có một nguồn gốc là kết quả lao động không công của công nhân.

– Khác nhau

Giá trị thặng dư phản ánh nguồn gốc và bản chất của nó đó là kết quả của sự chiếm đoạt lao động không công từ công nhân, 

Lợi nhuận chỉ là một hình thái thần bí hóa của giá trị thặng dư.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nguyên Tử, Phân Tử Là Gì – Tổng Hợp Các Kiến Thức Liên Quan trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!