Top 11 # Xem Nhiều Nhất Biết Ơn Là Gì Ý Nghĩa Của Lòng Biết Ơn Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Sieuphampanorama.com

Định Nghĩa Lòng Biết Ơn

Định Nghĩa Lòng Biết ơn, Định Nghĩa Yêu Thật Lòng, Định Nghĩa Biết ơn, Định Nghĩa Câu Đặc Biệt, Định Nghĩa Lòng Yêu Nước, Định Nghĩa Về Kỳ Thị Và Phân Biệt Đối Xử, Bài Văn Mẫu Về Lòng Biết ơn, Đề Thi Về Lòng Biết ơn, Long Biet On, Dàn Bài Lòng Biết ơn, Dàn ý Về Lòng Biết ơn, Dàn ý Bài Lòng Biết ơn, Dàn ý Lòng Biết ơn, Slide Về Lòng Biết ơn, Chuyên Đề Lòng Biết ơn, Dàn ý Lòng Biết ơn Thầy Cô, Dàn Bài Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo, Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo Lớp 9, Dàn ý Nghị Luận Về Lòng Biết ơn, Thuyết Trình Về Lòng Biết ơn, Bài Thuyết Trình Về Lòng Biết ơn, Khái Niệm Lòng Biết ơn, Dàn ý Về Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo, Tìm ý Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo, Truyện Cổ Tích Về Lòng Biết ơn, Dàn ý Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo, Viết 1 Văn Bản Nghị Luận Về Lòng Biết ơn, Các Yếu Tố Quyết Định Sự Hài Lòng Và Sự Sẵn Lòng Quay Lại Của Khách Du Lịch, ý Nghĩa Của Văn Bản Trong Lòng Mẹ, ý Nghĩa Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Truyện Cổ Tích Không Chỉ Dạy Ta Biết Yêu Biết Ghét Mà Còn Dạy Ta Biết ước Mơ, Hãy Cho Tôi Biết Những Từ Có Tiếng Có Nghĩa Là Nhân Hậu, Hãy Giải Thích Nghĩa Của Từ Xuân Trong Các Câu Sau Và Cho Biết, Câu Thơ Ai Biết Tình Ai Có Đậm Đà Có Những Cách Hiểu Nào ý Nghĩa, Câu Thơ Và Không Ai Trên Thế Gian Này Biết Mẹ Con Ta ở Chốn Nào Có Nghĩa Là Gì, Một Dân Tộc Biết Cần Kiêm, Biết Liêm Là Một Dân Tộc Giàu Về Vật Chất, Mạnh Về Tinh Thần, Một Dân Tộc, Một Dân Tộc Biết Cần Kiêm, Biết Liêm Là Một Dân Tộc Giàu Về Vật Chất, Mạnh Về Tinh Thần, Một Dân Tộc, ở Gà Gen A Quy Định Lông Vằn, ở Mèo Gen B Quy Định Màu Lông Đen, ở Cừu Gen A Quy Định Lông Dài, ở Bò Gen D Quy Định Lông Đen, ở Gà Gen Quy Định Màu Sắc Lông, ở Mèo Gen D Quy Định Lông Đen, ở Mèo Gen D Quy Định Màu Lông Đen, Nguyễn Long Đĩnh, Từ Quy Định Này Hãy Cho Biết, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Định Nghĩa Vật Chất Của Lênin, Quy Định Mang Chất Lỏng Lên Máy Bay, Định Nghĩa âm Tiết Và Định Nghĩa Hình Vị, Cho Biết Alen D Quy Định, Quy Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Quyết Định Cá Biệt Là Gì, Văn Bản Quy Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Định Luật 2 Niu Tơn Cho Biết, Định Luật Ii Niu-tơn Cho Biết, Cho Biết Alen D Quy Định Hoa Đỏ, Văn Bản Quyết Định Cá Biệt, Quyết Định Cá Biệt, Định Luật I Niu Tơn Cho Biết, Nghị Định Về Quản Lý Cát Sỏi Lòng Sông, Quyết Định Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Quyết Định Về Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Định Luật 1 Newton Cho Biết, Quyết Định Số 900 Về Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn, 5 Định Luật Khác Biệt Nam Nữ, Quyết Định Cá Biệt Của Bộ Trưởng, Quyết Định Số 582 Về Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Cho Biết Alen D Quy Định Hoa Đỏ Trội, Định Luật 3 Newton Cho Biết, Định Luật 2 Newton Cho Biết, Quyết Định Về Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Quyết Định Khen Thưởng Giải Cầu Lông, ở Gà A Quy Định Lông Đen Trội Không Hoàn Toàn, Bài Báo Cáo Thực Hành Xác Định Hệ Số Căng Bề Mặt Của Chất Lỏng, Báo Cáo Thực Hành Xác Định Hệ Số Căng Bề Mặt Của Chất Lỏng, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt Là Gì, Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2020, Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2018, Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2019, Quyết Định Các Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2017, Hướng Dẫn Cho Các Gia Đình Biết Tiêu Đề I, Phần A Là Gì?, Quyết Định Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2017, Soạn Thảo 1 Quyết Định Cá Biệt, Báo Cáo Thực Hành Xác Định Hệ Số Lực Căng Mặt Ngoài Của Chất Lỏng, Quyết Định Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2017, Hãy Kể Tên Và Địa Điểm Của Những Ngôi Đình Làng Mà Em Biết, Giám Định Bệnh Sau Thu Hoạch Do Nấm Trên Trái Thanh Long, Định Luật Run Lên Sơ Cho Biết Điện Năng Biến Đổi Thành, Quyết Định Danh Sách Thôn Đặc Biệt Khó Khăn, Quyết Định Thủ Tướng Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn 2020, Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt & Hướng Dẫn Dịch Vụ Cho Gia Đình, 8 Định Luật Kiếm Tiền Mà Người Nghèo Không Biết, Mẫu Đơn Trình Bày Của Gia Đình Phạm Nhân Về Hoàn Cảnh Kinh Tế Đặc Biệt Khó Khăn, 8 Định Luật Kiếm Tiền Của Nhà Giàu Và Người Nghèo Không Biết, Định Nghĩa Và ý Nghĩa Của Đạo Hàm Tiết 2, Định Nghĩa Nhân Nghĩa, Em Hãy Xây Dựng Kế Hoạch Để Tuyên Truyền Cho Mọi Người Xung Quanh Biết Về Những Quy Định Này., Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Đối Với ô Tô Sản Xuất Hoặc Lắp Ráp Trong Nước,

Định Nghĩa Lòng Biết ơn, Định Nghĩa Yêu Thật Lòng, Định Nghĩa Biết ơn, Định Nghĩa Câu Đặc Biệt, Định Nghĩa Lòng Yêu Nước, Định Nghĩa Về Kỳ Thị Và Phân Biệt Đối Xử, Bài Văn Mẫu Về Lòng Biết ơn, Đề Thi Về Lòng Biết ơn, Long Biet On, Dàn Bài Lòng Biết ơn, Dàn ý Về Lòng Biết ơn, Dàn ý Bài Lòng Biết ơn, Dàn ý Lòng Biết ơn, Slide Về Lòng Biết ơn, Chuyên Đề Lòng Biết ơn, Dàn ý Lòng Biết ơn Thầy Cô, Dàn Bài Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo, Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo Lớp 9, Dàn ý Nghị Luận Về Lòng Biết ơn, Thuyết Trình Về Lòng Biết ơn, Bài Thuyết Trình Về Lòng Biết ơn, Khái Niệm Lòng Biết ơn, Dàn ý Về Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo, Tìm ý Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo, Truyện Cổ Tích Về Lòng Biết ơn, Dàn ý Lòng Biết ơn Thầy Cô Giáo, Viết 1 Văn Bản Nghị Luận Về Lòng Biết ơn, Các Yếu Tố Quyết Định Sự Hài Lòng Và Sự Sẵn Lòng Quay Lại Của Khách Du Lịch, ý Nghĩa Của Văn Bản Trong Lòng Mẹ, ý Nghĩa Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Truyện Cổ Tích Không Chỉ Dạy Ta Biết Yêu Biết Ghét Mà Còn Dạy Ta Biết ước Mơ, Hãy Cho Tôi Biết Những Từ Có Tiếng Có Nghĩa Là Nhân Hậu, Hãy Giải Thích Nghĩa Của Từ Xuân Trong Các Câu Sau Và Cho Biết, Câu Thơ Ai Biết Tình Ai Có Đậm Đà Có Những Cách Hiểu Nào ý Nghĩa, Câu Thơ Và Không Ai Trên Thế Gian Này Biết Mẹ Con Ta ở Chốn Nào Có Nghĩa Là Gì, Một Dân Tộc Biết Cần Kiêm, Biết Liêm Là Một Dân Tộc Giàu Về Vật Chất, Mạnh Về Tinh Thần, Một Dân Tộc, Một Dân Tộc Biết Cần Kiêm, Biết Liêm Là Một Dân Tộc Giàu Về Vật Chất, Mạnh Về Tinh Thần, Một Dân Tộc, ở Gà Gen A Quy Định Lông Vằn, ở Mèo Gen B Quy Định Màu Lông Đen, ở Cừu Gen A Quy Định Lông Dài, ở Bò Gen D Quy Định Lông Đen, ở Gà Gen Quy Định Màu Sắc Lông, ở Mèo Gen D Quy Định Lông Đen, ở Mèo Gen D Quy Định Màu Lông Đen, Nguyễn Long Đĩnh, Từ Quy Định Này Hãy Cho Biết, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Định Nghĩa Vật Chất Của Lênin, Quy Định Mang Chất Lỏng Lên Máy Bay, Định Nghĩa âm Tiết Và Định Nghĩa Hình Vị, Cho Biết Alen D Quy Định,

Ý Nghĩa Của Lòng Biết Ơn Mà Ai Cũng Cần Phải Biết

“Lòng biết ơn“ là một cụm từ rất quen thuộc với mọi người chúng ta, nhưng có ai thực hiện được hết ý nghĩa của nó. Trong cuộc đời mỗi người chúng ta có rất nhiều lòng biết ơn: biết ơn ông bà, cha mẹ, biết ơn những người bao bọc, giúp đỡ mình những khi mình gặp khó khăn….Biết ơn là sự ghi nhớ và trân trọng những gì mình nhận được từ người khác. Lòng biết ơn là sự thể hiện sự biết ơn của mình đối với những thành quả lao động do cha ông để lại. Lòng biết ơn vốn là một truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc ta.

Có những lòng biết ơn vô cùng cảm động và lắng đọng tình người đó là lòng biết ơn cha mẹ-những người đã sinh mình. Một câu chuyện khiến nhiều người từng rơi nước mắt khi nghe xong câu chuyện về lòng biết ơn của một cậu bé với người mẹ đã mất của mình.

Lê Minh Hoàng.

Cuộc sống này, lúc nào bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người khác nhau. Có thể khi bạn vấp ngã trong cuộc đời có thể người đưa tay ra giúp đỡ lại là một người lạ không hề quen biết bạn, cũng có khi người giúp đỡ bạn lại là những người thân của bạn. Dù là người lạ hay người quen thì bạn vẫn mang ơn của họ. Khi ai đó đâm sau lưng bạn hoặc đẩy bạn ngã, đừng vội trách mắng họ đôi khi chính nhờ như vậy bạn mới biết được cần phải đứng dậy khi vấp ngã và đề phòng những người đứng đằng sau mình. Đừng oán trách mà hãy biết ơn vì chính họ đã dạy cho bạn bài học từ chính cuộc sống này.

Lòng biết ơn không chỉ là biết ơn cha mẹ những người sinh ra và nuôi ta khôn lớn. Cũng không phải chỉ là biết ơn những người luôn giúp đỡ khi ta gặp khó khăn hay thất bại trong cuộc sống. Mà còn là biết ơn những người đẩy mình vào khó khăn để bản thân có thể nhận ra mình sai ở đâu và nên đứng lên từ đâu. Giúp bản thân chúng ta có thêm nhiều bà học kinh nghiệm trong cuộc sống. Từ đó chúng ta trở nên trưởng thành hơn không chỉ trong sự nuôi dạy, dưỡng dục của cha mẹ mà chính từ những bài học vấp ngã từ cuộc đời.

Sức Mạnh Của Lòng Biết Ơn

Lúc nhỏ chúng ta thường được ông bà, cha mẹ dạy phải nói cảm ơn khi được giúp đỡ nhưng có một từ rất quyền năng: BIẾT ƠN. Vậy từ biết ơn có sức mạnh như thế nào?

Lòng biết ơn có nguồn gốc từ tiếng Latin “gratia”. Theo Trường Y Harvard: “Lòng biết ơn là sự đánh giá cao về những gì một cá nhân nhận được, cho dù hữu hình hay vô hình”. Với lòng biết ơn, mọi người thừa nhận sự tốt đẹp trong cuộc sống của họ. 

Bạn có gửi bức thư tay cảm ơn đến đồng nghiệp, nhà cung ứng hoặc nhân viên không?

Bạn có cầu nguyện hoặc dành thời gian để bình tĩnh suy tư tập trung suy nghĩ và cảm xúc của bạn?

Bạn có chủ động thể hiện lòng biết ơn khi đạt được những thành tựu hay hoàn thành mục tiêu?

Bạn có ăn mừng những thành công và những bước tiến nhỏ trong cuộc sống và công việc?

Trong thời kỳ khủng hoảng và khi chúng ta bước vào một cuộc sống dưới trạng thái bình thường mới, lòng biết ơn sẽ là một kỹ năng và tư duy hữu ích để giúp chúng ta phát triển. Nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn của đại dịch đã khiến nhiều người quên cảm ơn về những gì họ có và thay vào đó là nuối tiếc những gì chúng ta đã mất. Đánh giá cao cho trạng thái bình thường mới, bạn sẽ càng thu hút nhiều kết quả tích cực hơn. 

Thường xuyên thể hiện lòng biết ơn, cuộc sống của bạn có thể nhận được những kết quả như sau:

Tăng cường sức khỏe, sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn.

Mối quan hệ sâu sắc hơn.

Cải thiện sự lạc quan.

Hạnh phúc gia tăng.

Tự kiểm soát mạnh mẽ hơn.

Thể thao nhiều hơn

Happierhuman.com cũng nêu ra những lợi ích của việc biết ơn ngoài cuộc sống cá nhân của bạn, trong Kinh doanh và sự nghiệp có thể thấy những lợi ích từ việc biết ơn:

Trở thành một người quản lý hiệu quả hơn.

Giúp phát triển mạng lưới mối quan hệ của bạn.

Giúp bạn đạt được và đạt được mục tiêu.

Cải thiện khả năng ra quyết định của bạn.

Tăng năng suất làm việc.

Như vậy, BIẾT ƠN thật sự là một từ quyền năng, thường xuyên thể hiện Lòng biết ơn sẽ đem lại nhiều lợi ích không chỉ cho cuộc sống cá nhân của mỗi người, còn đem lại lợi ích cho công việc và sự nghiệp. Đồng thời, Lòng biết ơn cũng là 1 trong 14 Giá trị văn hóa của ActionCOACH. 

Oriana

(Theo ActionCOACH Global) 

Lòng Biết Ơn: Con Đường Dẫn Đến Hạnh Phúc

Phước Lành Được Ban Cho Dồi Dào

Tôi xin được chia sẻ với các anh chị em một câu chuyện tuyệt vời. Một gia đình đang trải qua thời gian khó khăn. Rất khó cho họ để quên đi những thử thách của mình. Người mẹ đã viết: “Mọi điều trong cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn sụp đổ nên chúng tôi đã tìm đến Cha Thiên Thượng để được hướng dẫn. Hầu như ngay lập tức chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi được bao quanh bởi những điều tốt lành và được khích lệ từ mọi phía. Chúng tôi bắt đầu cùng gia đình bày tỏ lòng biết ơn cho nhau cũng như cho Chúa hằng ngày. Một người bạn thân đã chỉ cho tôi thấy rằng gia đình chúng tôi đang nhận được những phước lành dồi dào. Từ câu chuyện đó đã nảy sinh ra một trò chơi mà con cái tôi và tôi bắt đầu ưa thích. Mỗi đêm, trước khi gia đình cùng cầu nguyện, chúng tôi thường nói về sinh hoạt của mình trong ngày như thế nào và rồi chia sẻ với nhau tất cả các phước lành mà đã được thêm vào các phước lành dồi dào của chúng tôi. Chúng tôi càng bày tỏ lòng biết ơn thì càng có thêm nhiều điều để biết ơn nữa. Chúng tôi cảm nhận được tình yêu thương của Chúa trong một cách thức đầy ý nghĩa khi nhìn thấy các cơ hội để tăng trưởng.”

Một phước lành dồi dào sẽ thêm điều gì vào cho gia đình các anh chị em?

Một Nguyên Tắc Tràn Đầy Thánh Linh

Lòng biết ơn đòi hỏi sự nhận thức và nỗ lực, không những cảm nhận lòng biết ơn mà còn phải bày tỏ nó. Chúng ta thường quên đi bàn tay của Chúa. Chúng ta ta thán, than phiền, chống cự, chỉ trích; chúng ta thường hay vô ơn. Trong Sách Mặc Môn, chúng ta học được rằng những người ta thán thì không biết được “những việc làm của Thượng Đế là Đấng đã sáng tạo ra họ” Chúa dạy chúng ta không được ta thán vì như thế thì rất khó cho Thánh Linh tác động chúng ta.

Lòng biết ơn là một nguyên tắc tràn đầy Thánh Linh. Nó làm cho chúng ta nhận thức một vũ trụ đầy dẫy sự phong phú của một Thượng Đế hằng sống. Qua lòng biết ơn, phần thuộc linh của chúng ta bắt đầu ý thức về sự kỳ diệu của những điều nhỏ nhặt, mà làm chúng ta vui lòng với những thông điệp của chúng về tình yêu thương của Thượng Đế. Việc nhận thức đầy biết ơn này gia tăng sự nhạy cảm của chúng ta đối với sự hướng dẫn thiêng liêng. Khi truyền đạt lòng biết ơn, chúng ta có thể được dẫy đầy Thánh Linh và được liên kết với những người chung quanh chúng ta và với Chúa. Lòng biết ơn soi dẫn hạnh phúc và mang đến ảnh hưởng thiêng liêng. A Mu Léc đã nói: “Các người sống trong sự tạ ơn hằng ngày, về nhiều phước lành và sự thương xót mà Ngài đã ban cho các người.”

Lòng thương xót và các phước lành đến dưới nhiều hình thức-đôi khi giống như những thử thách. Tuy nhiên, Chúa đã phán: “Các ngươi phải tạ ơn Chúa Thượng Đế của các ngươi về mọi việc.” Mọi việc hoàn toàn có nghĩa là: những điều tốt lành, những điều thử thách-không chỉ một số điều nào đó. Ngài đã truyền lệnh cho chúng ta phải biết ơn vì Ngài biết lòng biết ơn sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc. Đây là một bằng chứng hiển nhiên khác về tình yêu thương của Ngài.

Các anh chị em cảm thấy như thế nào khi một người nào đó bày tỏ lòng biết ơn với các anh chị em? Một ngày Chúa Nhật nọ, tôi đang ngồi cạnh bên một chị trong Hội Phụ Nữ và đã làm quen và biết chị rõ hơn một chút. Vài ngày sau, tôi nhận được một bức thư điện tử: “Xin cám ơn chị đã ngồi cạnh bên con gái của tôi trong Hội Phụ Nữ. Chị đã choàng tay ôm nó. Chị sẽ không bao giờ biết được điều đó đã có ý nghĩa biết bao đối với nó và với tôi.” Những lời của người mẹ này đã làm tôi ngạc nhiên và mang đến niềm vui cho tôi.

Các anh chị em cảm thấy như thế nào khi các anh chị em bày tỏ lòng biết ơn với người khác? Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với một người mà đã lo lắng cho các đứa cháu của tôi. Cách đây vài tháng, trong khi đi thăm viếng ở Texas, tôi đã bảo Thomas sáu tuổi kể cho tôi nghe về vị giám trợ của nó. Nó nói: “Bà Nội ơi, bà sẽ biết vị giám trợ ấy. Ông mặc một bộ com lê sậm màu, một cái áo sơ mi trắng giống như Ông Nội và ông có đôi giày láng bóng và cà vạt màu đỏ. Ông đeo mắt kính và luôn luôn mỉm cười.” Tôi nhận ra vị giám trợ của Thomas ngay khi tôi thấy ông. Lòng tôi tràn đầy biết ơn đối với ông. Xin cám ơn Giám Trợ Goodman, và xin cám ơn tất cả các anh em là các vị giám trợ tuyệt vời.

Một Lối Bày Tỏ Đức Tin

Sách Lu Ca chương 17 chép lại kinh nghiệm của Đấng Cứu Rỗi khi Ngài chữa lành 10 người mắc bệnh phung. Như các anh chị em nhớ lại, thì chỉ có một người trong những người phung được sạch đã trở lại để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Thật là thú vị khi Chúa đã không phán: ” Lòng biết ơn của ngươi đã làm ngươi được sạch” Thay vì thế, Ngài phán: ” đức tin ngươi đã cứu ngươi.”

Lối bày tỏ lòng biết ơn của người phung đó được Đấng Cứu Rỗi nhận thấy là một lối bày tỏ đức tin của người đó. Khi cầu nguyện và bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha Thiên Thượng nhân từ nhưng vô hình thì chúng ta cũng đang bày tỏ đức tin của mình nơi Ngài. Lòng biết ơn là sự công nhận dịu dàng của chúng ta về bàn tay của Chúa trong cuộc sống của mình; đó là một lối bày tỏ đức tin của chúng ta.

Lòng Biết Ơn trong Nỗi Thống Khổ: Các Phước Lành Giấu Kín

Vào năm 1832, Chúa đã thấy sự cần thiết để chuẩn bị Giáo Hội cho những nỗi thống khổ sắp tới. Những nỗi thống khổ này thì đầy kinh hoàng. Tuy nhiên, Chúa đã phán: “Hãy vui lên, vì ta sẽ hướng dẫn các ngươi đi. Vương quốc là của các ngươi, và phước lành trong đó là của các ngươi, và của cải của sự vĩnh cửu là của các ngươi.

“Và kẻ nào tiếp nhận mọi điều với lòng biết ơn thì sẽ được làm cho vinh quang.”

Lòng biết ơn để nhận nỗi thống khổ với sự cảm tạ đòi hỏi một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối; lòng khiêm nhường để chấp nhận điều mà chúng ta không thể thay đổi được; sự sẵn lòng để dâng mọi điều lo âu lên Chúa-ngay cả khi chúng ta không hiểu; lòng cảm tạ về những cơ hội giấu kín mà chưa được tiết lộ. Rồi một cảm giác bình an sẽ đến.

Lần cuối cùng mà các anh chị em cảm tạ Chúa về một thử thách hoặc nỗi thống khổ là khi nào? Nghịch cảnh bắt buộc chúng ta phải quỳ xuống thì lòng biết ơn về nghịch cảnh cũng khiến cho chúng ta quỳ xuống chăng?

Chủ Tịch David O. McKay đã nhận xét: “Chúng ta tìm thấy trong nỗi khó khăn của nghịch cảnh thử thách thật sự về lòng biết ơn của chúng ta … mà không tùy thuộc vào hoàn cảnh hiện tại của cuộc sống, cho dù đó là điều buồn hay vui.”

Thưa các chị em phi thường, trung tín của tôi trong Giáo Hội, tôi cám ơn các chị em về những cách thức mà các chị em trải rộng tình yêu thương của Chúa qua sự phục vụ của các chị em: các chị em lo lắng cho gia đình lúc có người thân qua đời; các chị em chăm sóc với tư cách là các giảng viên thăm viếng; sự sẵn lòng của các chị em để xây đắp chứng ngôn nơi các trẻ em khi các chị em phục vụ trong Hội Thiếu Nhi; thời giờ của các chị em để chuẩn bị cho các thiếu nữ sắp trở thành phụ nữ. Xin cám ơn về sự tận tâm của các chị em. Tôi đã trải qua kinh nghiệm có được tình yêu thương của Chúa qua lòng trung tín của các chị em. Tôi đã được ban phước để phục vụ giữa các chị em; lòng tôi tràn ngập sự biết ơn và tình yêu thương đối với mỗi chị em. Tôi cũng có lòng biết ơn sâu xa đối với các anh em mang chức tư tế mà tôi đã cùng phục vụ.

Lòng biết ơn sâu xa nhất của tôi là đối với Đấng Cứu Rỗi-một Vị Nam Tử biết vâng lời là Đấng đã làm mọi điều mà Cha của Ngài phán bảo, và đã chuộc tội cho mỗi người chúng ta. Khi tưởng nhớ đến Ngài và thừa nhận lòng nhân từ của Ngài, tôi mong muốn được giống như Ngài. Cầu xin cho chúng ta được ban phước để cảm nhận tình yêu thương của Ngài trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. “Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không kể xiết.” Trong thánh danh của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.