Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Khái Niệm An Ninh Thông Tin Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Sieuphampanorama.com

Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng

An Ninh Con Người (Human Security)

An Ninh Con Người (Human Security) Là Gì? Nội Dung Các Thành Tố Chính Về An Ninh Con Người

“an Ninh Con Người” Đang Bị Đe Dọa

An Ninh Con Người Trong Mối Quan Hệ Với An Ninh Quốc Gia, Phát Triển Con Người Và Quyền Con Người

Mối Quan Hệ Giữa An Ninh Con Người Và An Ninh Quốc Gia Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa

Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, An Ninh Quoc Phong, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 10, Quốc Phòng An Ninh 11, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quoc Phong An Ninh 2, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh 1, Quốc Phòng An Ninh 3, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 12, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, Tài Liệu ôn Thi Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, Sach Quoc Phong An Ninh, Bài Than Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Luật An Ninh Quốc Phòng, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 2 Hutech, Quốc Phòng An Ninh Học Phần 3, Vấn Đề Quốc Phòng, An Ninh, Đối Ngoại, Kinh Tế, Xã Hội, An Ninh, Quôc Phòng, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Mẫu Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Lien He Ban Than Ve Quoc Phong An Ninh, Quản Lý An Ninh Quốc Phòng, Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Quốc Phòng, Báo Cáo Tổng Kết Quốc Phòng An Ninh, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài 12 Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Đề Thi Quốc Phòng An Ninh Học Phần 2, De Thi Cong Tac Quoc Phong An Ninh, Đề Thi Môn Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Kết Hợp Kinh Tế Với Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng , Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 3, Bài 3 Khái Niệm Về Xà Phòng, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 5, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Tâm Đắc Nhất, Công Tác Lãnh Đạo Của Chi Bộ Về Đảm Bảo An Ninh Quốc Phòng Tại Địa Bàn,khu Dân Cư., Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Công Tác Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Bản Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Kết Quả Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Báo Cáo Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh, 5 Yêu Cầu Quản Lý Nhà Nước Đối Với An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Nghị Quyết Quốc Phòng An Ninh, Nền Quốc Phòng Toàn Dân Và An Ninh Nhân Dân, Nghị Quyết An Ninh Quốc Phòng, Xem Bai Thu Hoach An Ninh Quoc Phong Doi Tuong 3d, Van Để Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh, Cong Tac Lanh Dao Chi Bo Ve Dam Bao An Ninh Quoc Phong, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh 2022, Đảng Lãnh Đạo Quốc Phòng An Ninh, Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3, Bài Giảng Điện Tử Van De Quoc Phong, An Ninh, Bài Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng An Ninh Quốc Phòng, Tổng Kết Công Tác Quốc Phòng An Ninh, Nội Dung Tâm Đắc Nhất Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tham Luận Về Quốc Phòng – An Ninh, Tiểu Luận Quốc Phòng An Ninh, Tiểu Luận Quốc Phòng Anh Ninh, Báo Cáo Sơ Kết Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Tiểu Luận An Ninh Quốc Phòng, Bài Tiểu Luận An Ninh Quốc Phòng, Giao Trinh Quoc Phong An Ninh, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Quốc Phòng,

Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, An Ninh Quoc Phong, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 10, Quốc Phòng An Ninh 11, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quoc Phong An Ninh 2, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh 1, Quốc Phòng An Ninh 3, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 12, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, Tài Liệu ôn Thi Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, Sach Quoc Phong An Ninh, Bài Than Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Luật An Ninh Quốc Phòng, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 2 Hutech, Quốc Phòng An Ninh Học Phần 3, Vấn Đề Quốc Phòng, An Ninh, Đối Ngoại, Kinh Tế, Xã Hội, An Ninh, Quôc Phòng, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Mẫu Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Lien He Ban Than Ve Quoc Phong An Ninh,

Thúc Đẩy Hợp Tác Kinh Tế, Thương Mại Việt Nam

An Ninh Năng Lượng Và Ngoại Giao Năng Lượng: Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Hàm Ý Chính Sách Cho Vn

An Ninh Năng Lượng Và Những Vấn Đề Liên Quan

An Ninh Năng Lượng Và Ngoại Giao Năng Lượng: Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Hàm Ý Chính Sách Cho Việt Nam (Kỳ I)

An Ninh Năng Lượng Việt Nam Và Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư

Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh

Khái Niệm Nền Quốc Phòng Toàn Dân Theo Luật Quốc Phòng 2022

Khái Niệm Cơ Bản Về Quyền Con Người Và Quyền Của Công Dân

Tìm Hiểu Khái Niệm “quyền Con Người”

Quyền Con Người Là Gì ? Khái Niệm, Cách Hiểu Về Quyền Con Người

So Sánh (Phân Biệt) Quyền Con Người Và Quyền Công Dân

Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, Quoc Phong An Ninh 2, An Ninh Quoc Phong, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 1, Quốc Phòng An Ninh 10, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh 11, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Quốc Phòng An Ninh 3, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Luật An Ninh Quốc Phòng, Bài Than Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Học Phần 3, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng , Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, Quản Lý An Ninh Quốc Phòng, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 3, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, De Thi Cong Tac Quoc Phong An Ninh, Đề Thi Môn Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, Bài 12 Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Quốc Phòng, Vấn Đề Quốc Phòng, An Ninh, Đối Ngoại, Sach Quoc Phong An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 2 Hutech, Kinh Tế, Xã Hội, An Ninh, Quôc Phòng, Báo Cáo Tổng Kết Quốc Phòng An Ninh, Mẫu Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 12, Lien He Ban Than Ve Quoc Phong An Ninh, Đề Thi Quốc Phòng An Ninh Học Phần 2, Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, Tài Liệu ôn Thi Quốc Phòng An Ninh, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Kết Hợp Kinh Tế Với Quốc Phòng An Ninh, Bài 3 Khái Niệm Về Xà Phòng, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 2, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 2, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 1, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Yêu Cầu Quản Lý Của Nhà Nước Đối Với Quốc Phòng An Ninh, Tài Liệu Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bai Thu Hoach An Ninh Quoc Phong Doi Tuong 4, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh 2022, Trắc Nghiệm Quốc Phòng An Ninh Đại Học, Tiểu Luận Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng An Ninh Quốc Phòng, Tổng Kết Công Tác Quốc Phòng An Ninh, Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 4, Bài Tham Luận An Ninh Quốc Phòng, Nghị Quyết Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Quốc Phòng, Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Bài Giảng Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Giáo Trình Quốc Phòng An Ninh Tập 2, Cong Tac Lanh Dao Chi Bo Ve Dam Bao An Ninh Quoc Phong, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3, Báo Cáo Tổng Kết Phong Trào Thi Đua Vì An Ninh Tổ Quốc, Công Tác Lãnh Đạo Của Chi Bộ Về Đảm Bảo An Ninh Quốc Phòng Tại Địa Bàn,khu Dân Cư., Bài Tham Luận Về An Ninh Quốc Phòng, Bài Tiểu Luận An Ninh Quốc Phòng, Thu Hoac Quoc Phong An Ninh 2022, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh Nam 2022, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Tâm Đác Nhất, Chỉ Thị Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Xây Dựng Tiềm Lực Quốc Phòng An Ninh, Giao Trinh Quoc Phong An Ninh, Bài Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh,

Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, Quoc Phong An Ninh 2, An Ninh Quoc Phong, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 1, Quốc Phòng An Ninh 10, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh 11, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Quốc Phòng An Ninh 3, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Luật An Ninh Quốc Phòng, Bài Than Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Học Phần 3, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng , Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, Quản Lý An Ninh Quốc Phòng, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 3, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, De Thi Cong Tac Quoc Phong An Ninh, Đề Thi Môn Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, Bài 12 Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Quốc Phòng,

Trắc Nghiệm Sinh Học 11: Quang Hợp Ở Thực Vật

Khái Niệm Quang Hợp Nào Dưới Đây Là Đúng

Nêu Khái Niệm Và Cho Ví Dụ Về Phản Xạ

Bộ Công An Trả Lời Về Làn Đường, Phần Đường

Những Nội Dung Cơ Bản Của Phép Biện Chứng Duy Vật

An Ninh Chính Trị Là Gì ? Khái Niệm An Ninh Chính Trị

An Ninh Kinh Tế Là Gì? Khái Niệm An Ninh Kinh Tế

Khái Niệm Adn Là Gì? Vai Trò Của Adn Trong Đời Sống?

Adn: Định Nghĩa, Cấu Trúc & Quá Trình Phát Hiện

Adn Là Gì? Mô Tả Cấu Trúc Không Gian Của Adn Và Arn

Adn Là Gì? Những Điều Bạn Cần Biết Về Adn

1. Khái niệm An ninh chính trị:

An ninh chính trị được hiểu là sự ổn định và phát triển vững chắc của chế độ chính trị trong xã hội một quốc gia; Sự bất khả xâm phạm đến các quyền cơ bản của một quốc gia. An ninh chính trị là bộ phận chủ yếu, quan trọng nhất của an ninh quốc gia, quyết định sự tồn vong của một quốc gia, dân tộc.

Ở Việt nam, khái niệm an ninh chính trị còn được hiểu là sự ổn định chính trị, nền tảng tư tưởng thể chế chính trị, quyền lãnh đạo của Đảng, sự an toàn nội bộ, việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và phát luật của Nhà nước; sự an toàn trong quan hệ đối ngoại, chống lại sự xâm phạm chủ quyền quốc gia, sự can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam; sự đúng đắn trong việc thực hiện đường lối chính trị, phòng ngừa và ngăn chặn sự phá hoại, xuyên tạc làm chệch hướng phát triển; chống lại sự phân chia, cát cứ làm suy yếu sự thống nhất về mặt Nhà nước; phòng ngừa , ngăn chặn sự xâm phạm, chia cắt lãnh thổ, làm mất mát hay đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

(Khái niệm được xây dựng theo cuốn Từ Điển Luật Học của Nhà xuất Bản Tư pháp).

2. Trách nhiệm của các cơ quan Đảng, nhà nước trong việc đảm bảo an ninh chính trị:

Để đảm bảo an ninh chính trị theo khái niệm kể trên, Bộ chính trị đã ban hành Quyết định số 290-QĐ-TW ngày 25 tháng 12 năm 2010 về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm của Đảng, Đoàn, Cơ quan nhà nước trong việc thực hiện đảm bảo an ninh chính trị. Cụ thể:

+ Trong việc đảm bảo an ninh chính trị thì vai trò của Đảng đoàn mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các cán sự đảng các bộ, ngành được quy định cụ thể tại điều 8 của Quyết định số 290-QĐ-TW.

1. Quán triệt sâu sắc, nắm vững và gương mẫu thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, mặt trận và đoàn thể mình bằng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể.

3. Có biện pháp thực hiện tốt công tác dân vận, ổn định tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng theo đặc thù, phạm vi của cơ quan, tổ chức mình.

+ Trong công tác dân vận nói chung và công tác đảm bảo an ninh chính trị nói riêng thì trách nhiệm của từng cơ quan như: Quốc hội (điều 11), Chính Phủ (điều 12), Các bộ ngành (Điều 13), Cơ quan tư pháp (điều 14), lực lượng vũ trang (điều 15), Chính quyền các cấp (điều 16), mặt trận tổ quốc (điều 17)… cũng được quy định khá cụ thể trong quyết định này.

+ Trách nhiệm của các đoàn thể nhân dân: ” Phát động và duy trì các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế – xã hội, góp phần củng cố và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị.” Khoản 3, điều 18, Q uyết định số 290-QĐ-TW

2. Trong trường hợp quá phức tạp, nghiêm trọng hoặc vượt quá thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền cấp trên. Khi có đề nghị của cấp ủy, chính quyền cấp dưới trực tiếp hoặc xét thấy cần thiết, cấp ủy, chính quyền cấp trên thành lập đoàn công tác giúp địa phương giải quyết.

4. Đối với những trường hợp lợi dụng dân chủ, kích động quần chúng gây rối làm mất trật tự trị an thì cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Như vậy, có thể nhận thấy việc đảm bảo an ninh chính trị là yếu tố sống còn với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi thể chế xã hội. Đây là yếu tố có ý nghĩa tiên quyết và đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc nói chung và Việt Nam nói riêng.

+ An ninh kinh tế;

+ An ninh lãnh thổ;

+ An ninh nông thôn;

+ An ninh quốc gia;

+ Cộng đồng an ninh – chính trị;

+ An ninh Tư tưởng – Văn hóa

+ An ninh xã hội

4. Quy định pháp luật về các tội xâm phạm an ninh quốc gia

Bộ luật hình sự năm 2022, sửa đổi bổ sung 2022 dành riêng một chương là chương XIII quy định về các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Trong đó có 15 điều quy định về các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia từ điều 108 đến điều 122.

Các hình phạt chính được quy định cụ thể tại các điều, ngoài ra còn hình phạt bổ sung được quy định tại điều 122:

Điều 122. Hình phạt bổ sung

Người phạm tội quy định tại Chương này còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

5. Quy định pháp luật về an ninh kinh tế

Bộ luật hình sự năm 2022 ( Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2022) dành một chương XVIII để quy định về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, cụ thể có các tội danh sau:

Mục 1. CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

Điều 189. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Điều 190. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm

Điều 191. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

Điều 192. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Điều 193. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Điều 194. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

Điều 195. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi

Điều 196. Tội đầu cơ

Điều 198. Tội lừa dối khách hàng

Điều 199. Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện

Mục 2. CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, CHỨNG KHOÁN, BẢO HIỂM

Điều 200. Tội trốn thuế

Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Điều 202. Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả

Điều 203. Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

Điều 204. Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

Điều 205. Tội lập quỹ trái phép

Điều 206. Tội vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Điều 207. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

Điều 208. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác

Điều 209. Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán

Điều 210. Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán

Điều 211. Tội thao túng thị trường chứng khoán

Điều 212. Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán

Điều 213. Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

Điều 214. Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Điều 215. Tội gian lận bảo hiểm y tế

Điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Mục 3. CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ

Điều 217. Tội vi phạm quy định về cạnh tranh

Điều 218. Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản

Điều 219. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí

Điều 220. Tội vi phạm qui định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 221. Tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 222. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 223. Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 224. Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 226. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Điều 227. Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên

Điều 228. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai

Điều 229. Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai

Đ iều 230. Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 231. Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ

Điều 232. Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Điều 233. Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng

Điều 234. Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Bài viết nhằm phân tích làm rõ cách hiểu, cách sử dụng của các thuật ngữ pháp lý kể trên. Mọi vướng mắc pháp lý Quý khách hàng vui lòng gọi: 1900.6162 để được tư vấn và giải đáp trực tuyến.

Thành Ngữ Là Gì, Tác Dụng Và Lấy Ví Dụ

Thành Ngữ Là Gì ? Tất Cả Về Thành Ngữ

Nêu Khái Niệm Về Các Loại Truyện Truyền Thuyết, Cổ Tích, Ngụ Ngôn…

Thể Loại Truyền Thuyết: Khái Niệm, Đặc Trưng, Phân Loại

Truyền Thuyết Là Gì, 4 Đặc Trưng Của Truyền Thuyết Lớp 6

Một Số Khái Niệm Về Quốc Phòng, An Ninh

Quốc Phòng An Ninh Là Gì? Xây Dựng Nền Quốc Phòng Vững Mạnh

Những Điều Cần Biết Về Ngành Giáo Dục Quốc Phòng

Phong Tục Tập Quán (Folkways) Và Tập Tục (Mores) Là Gì?

Phong Tục, Tập Quán Và Áp Dụng Tập Quán Trong Công Tác Xét Xử Án Dân Sự

Công Suất Là Gì? Công Suất Thiết Bị Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?

+ Khoản 1 điều 3 Luật Quốc phòng năm 2005 quy định: “Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt”.

+ Khoản 2 điều này cũng quy định: “Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của đất nước được xây dựng trên nền tảng nhân lực, vật lực, tinh thần mang tính chất toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường”.

+ Quốc phòng toàn dân ( QPTD) là nền quốc phòng mang tính chất ” vì dân, của dân“, phát triển theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lưc, tự cường và ngày càng hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, do nhân dân làm chủ, nhằm giữ vững hoà bình, ổn định của đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược và bạo loạn lật đổ của các thế lực đế quốc, phản động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN .

– Khái niệm An ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia, nền an ninh nhân dân trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

+ Khoản 1 điều 3 Luật ANQG gia năm 2004 nêu ra khái niệm về ANQG như sau: ” An ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc“. ANQG bao gồm an ninh trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá, quốc phòng, đối ngoại,…trong đó an ninh chính trị là cốt lõi, xuyên suốt.

+ Khoản 2 điều 3 Luật ANQG quy định: ” Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia”.

+ Về trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ ANQG, điều 8 Luật ANQG quy định: ” Bảo vệ an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật”. Luật ANQG cũng chỉ rõ hoạt động xâm hại ANQG là những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, an ninh quốc phòng, đối ngoại, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam.

Khoản 9 điều 3 Luật ANQG quy định: ” Nền an ninh nhân dân là sức mạnh về tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”.

– An ninh nhân dân là sự nghiệp của toàn dân, do nhân dân tiến hành, lực lượng ANND làm nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Kết hợp phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chuyên trách, nhằm đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm ANQG và TTATXH, cùng với toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Viêt Nam XHCN .

An ninh và quốc phòng là hai thành tố biểu trưng cho sức mạnh của Tổ quốc XHCN, nhằm mục tiêu đánh thắng thù trong, giặc ngoài, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hoà bình để xây dựng và phát triển đất nước.

+ Kết hợp an ninhvới quốc phòng là yêu cầu khách quan và trở thành quy luật tất yếu đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; nước ta tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng; các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược ” Diễn biến hoà bình “, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực hòng xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ XHCN của nhân dân ta.

Tại Đại hội XI, Đảng ta đã xác định: Bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình mới. Kết hợp quốc phòng với an ninh. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội trên từng địa bàn lãnh thổ. Đây là những chủ trương rất đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Tuy nhiên, do đối tượng đấu tranh khác nhau, việc sử dụng chiến thuật, nghệ thuật của quốc phòng và an ninh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũngcó nhiều điểm khác nhau.

+ Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ: “ Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia dân tộc1“ [ 1 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.117]

Khái niệm bảo vệ Tổ quốc nêu trên được Đảng ta khẳng định là sự tổng kết mới rất sâu sắc, nội dung của khái niệm giúp chúng ta làm cơ sở cho việc xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, tổ chức lực lượng và những giải pháp tăng cường tiềm lực và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.

Iphone Lock Là Gì, Cách Sử Dụng Iphone Lock Như Quốc Tế

Iphone Lock Là Gì? Khác Biệt Giữa Iphone Lock Và Quốc Tế

Iphone Lock Và Iphone Quốc Tế Có Gì Khác Nhau? Nên Sử Dụng Phiên Bản Nào?

Iphone Quốc Tế Là Gì? Làm Sao Để Phân Biệt Với Iphone Lock?

Qa Qc Trong Xây Dựng Là Gì ? Công Việc Của Qa Qc Là Làm Gì ?

🌟 Home
🌟 Top