Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Khái Niệm Dân Quân Tự Vệ Là Gì Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Like | Sieuphampanorama.com

Dân Quân Tự Vệ Là Gì?

Dân Quân Tự Vệ Là Gì? Độ Tuổi Thực Hiện Nghĩa Vụ Tham Gia Dân Quân Tự Vệ

Hải Đội Dân Quân Tự Vệ Biển: Bước Phát Triển Quy Mô Và Hiện Đại

Dân Quân Tự Vệ Là Gì ? Luật Dân Quân Tự Vệ Có Hiệu Lực Năm 2022

Dân Quân Tự Vệ Có Vai Trò Nòng Cốt Trong Nền Quốc Phòng Toàn Dân

Tìm Hiểu Vấn Đề: Dân Số Vàng

Ngoài các lực lượng quân đội, công an nhân dân thì còn có thêm những lực lượng khác cùng tham gia vào quá trình bảo vệ trật tự, an ninh. Cụ thể ở đây là lực lượng dân quân tự vệ.

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ký ra khoải sản xuất, công tác, là một trong những thành phần thuộc lực lượng vũ trang nhân dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được tổ chức và hoạt động ở các đọa phương trên cả nước và được gọi là dân quân.

Ngoài việc được thành lập ở các địa phương thì theo Luật Dân quân tự vệ 2022, dân quân tự vệ còn hoạt động tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp và tổ chức kinh tế và được gọi chung là tự vệ.

Thành phần của dân quân tự vệ

Hiện nay pháp luật quy định lực lượng dân quân tự vệ được chia ra thành 2 loại là: Dân quân tự vệ nòng cốt và dân quân tự vệ rộng rãi.

Trong đó dân quân tự vệ nòng cốt được hiểu là lực lượng gồm công dân là nam giới được tuyển chọn và đang tham gia phục vụ trong đơn vị dân quân tự vệ với một khoảng thời gian nhất định.

Lực lượng dân quan tự vệ nòng cốt thì được phân ra thành: Dân quan tự vệ cơ động, dân quan tự vệ tại chỗ và dân quan tự vệ phòng không, pháo binh, công binh, trinh sát, thông tin, phòng hóa, y tế.

Dân quân tự vệ rộng rãi bao gồm những công dân là nam giới thuộc trường hợp pháp luật quy định thực hiện nghĩa vụ, đã đăng ký tham gia dân quân tự vệ, sẵn sàng tham gia khi được lệnh huy động.

Tổ chức và hoạt động của dân quân tự vệ

Mọi hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ đều được tiến hành dựa trên sự lãnh đạo, quản lý, giám sát của Đảng, Nhà nước và cac cơ quan nhà nước khác từ trung ương cho đến địa phương.

Vận dụng sức mạnh toàn dân và hệ thống chính trị đảm bảo được phát huy khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên pháp luật chỉ bao gồm những quy định chung, mang tính định hướng, khuân mẫu cho việc thi hành, còn quá trình triển khai cụ thể về phương hướng tổ chức, số lượng dân quân tự vệ còn phải căn cứ vào tình hình xã hội, chính trị của từng địa phương

Tại những địa phương mà có tình hình xã hội, chính trị không ổn định hoặc tập trung nhiều các tổ chức chính trị, chính trị xã hội… thì lực lượng dân quân tự vệ sẽ được tăng lên để đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ của dân quân tự vệ

Theo quy định của Luật Dân quân tự vệ 2022 được quy định với những nội dung như sau:

– Luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, tham gia phục vụ chiến đấu để bỏa vệ an ninh địa phương, các tổ chức, cơ quan nhà nước;

– Tham gia phối hợp với các lực lượng khác của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể là Quân đội nhân dân, công an nhân dân và các lực lượng khác trên địa bàn để bảo vệ được an ninh quốc phòng, biên giới Quốc gia;

Ngoài ra lực lương dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ khác theo quy định củ pháp luật.

– Tham gia các khóa huấn luyện quân sự, chính trị, pháp luật và các hoạt động khác.

– Tham gia các hoạt động khắc phụ hậu quả theo chỉ đạo của Nhà nước và các cơ quan nhà nước khi có thiên tai, thảm họa hay dịch bệnh…xảy ra

– Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Ngoài những nhiệm vụ trên thì lực lượng dân quân tự vệ sẽ thực hiện những nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Khái Niệm, Tính Chất Của Hội Đồng Nhân Dân Và Ủy Ban Nhân Dân

Luận Cương Chánh Trị Của Đảng Cộng Sản Đông Dương

Khẩu Hiệu Tuyên Truyền Cho Cuộc Cách Mạng Tư Sản Dân Quyền Đông Dương

Cách Tính Mật Độ Dân Số

Trách Nhiệm Dân Sự Là Gì? Quy Định Về Trách Nhiệm Dân Sự Theo Bộ Luật Dân Sự 2022

Dân Quân Tự Vệ Là Gì? Độ Tuổi Thực Hiện Nghĩa Vụ Tham Gia Dân Quân Tự Vệ

Hải Đội Dân Quân Tự Vệ Biển: Bước Phát Triển Quy Mô Và Hiện Đại

Dân Quân Tự Vệ Là Gì ? Luật Dân Quân Tự Vệ Có Hiệu Lực Năm 2022

Dân Quân Tự Vệ Có Vai Trò Nòng Cốt Trong Nền Quốc Phòng Toàn Dân

Tìm Hiểu Vấn Đề: Dân Số Vàng

Đề Tài Dân Số “vàng” Và Những Lợi Ích

Nhóm: Registered

Gia nhập: 29-11-2016(UTC)

Bài viết: 268

Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 136 times

Được cảm ơn: 81 lần trong 50 bài viết

DÂN QUÂN TỰ VỆ LÀ GÌ? ĐỘ TUỔI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA DÂN QUÂN TỰ VỆ

Theo Điều 3 Luật dân quân tự vệ 2009, khái niệm về dân quân tự vệ (DQTV) được thể hiện như sau:

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.

Lực lượng này được tổ chức ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) gọi là dân quân; được tổ chức ở cơ quan của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ.

DQTV đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp; sự chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ huy trực tiếp của chỉ huy trưởng cơ quan quân sự địa phương. Bí thư đảng ủy ban chỉ huy quân sự hoặc chính trị viên của lực lượng tự vệ là bí thư đảng bộ hoặc phó bí thư thường trực của các cấp chính quyền, đơn vị.

Thành phần của DQTV gồm:

– Lực lượng DQTV nòng cốt (lực lượng chiến đấu): Bao gồm dân quân tự vệ bộ binh, binh chủng và dân quân tự vệ biển (đối với vùng biển), được tổ chức thành lực lượng cơ động và lực lượng tại chỗ. Đối với xã (phường) thuộc địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh, biên giới ven biển, hải đảo có yêu cầu chiến đấu cao thì được xem xét tổ chức lực lượng dân quân thường trực.

Nhiệm vụ của lực lượng cơ động là chiến đấu, tiêu hao, tiêu diệt, chi viện cho lực lượng chiến đấu tại chỗ, khi cần thiết có thể cơ động chiến đấu trên địa bàn địa phương khác. Nhiệm vụ của lực lượng chiến đấu tại chỗ là chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn địa phương theo kế hoạch, phương án, khi cần có thể tăng cường cho lực lượng chiến đấu cơ động.

– Lực lượng dân quân tự vệ rộng rãi (lực lượng phục vụ chiến đấu): Gồm cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ và công dân trong độ tuổi quy định.

DQTV có 6 nhiệm vụ chính được quy định tại Điều 8 Luật dân quân tự vệ 2009:

1. Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ sở; phối hợp với các đơn vị bộ đội biên phòng, hải quân, cảnh sát biển và lực lượng khác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam.

2. Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

3. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác.

4. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, cơ sở.

5. Học tập chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự và diễn tập.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Phương châm xây dựng:

Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình được quy định tại Điều 9 Luật dân quân tự vệ 2009:

– Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi.

– Công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi.

1 người cảm ơn mynhobe cho bài viết.

Dân Quân Tự Vệ Là Gì?

Khái Niệm, Tính Chất Của Hội Đồng Nhân Dân Và Ủy Ban Nhân Dân

Luận Cương Chánh Trị Của Đảng Cộng Sản Đông Dương

Khẩu Hiệu Tuyên Truyền Cho Cuộc Cách Mạng Tư Sản Dân Quyền Đông Dương

Cách Tính Mật Độ Dân Số

Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Về Dân Quân Tự Vệ

Vai Trò Của Dân Quân Tự Vệ Trong Sự Nghiệp Cách Mạng Của Đảng

Khái Niệm Dược Động Học /dược Lực Học (Pk/pd) Và Ứng Dụng

Dược Lực Học Bản 23

Khái Niệm Dược Động Học/dược Lực Học

Tương Tác Dược Lực Học Ảnh Hưởng Đến Tác Dụng Của Thuốc

MỞ ĐẦU

Lịch sử dựng nước và giữ nước dân tộc Việt Nam ta đã trải qua rất nhiều

cuộc đấu tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta đã rất tự hào với những

vị anh hùng dân tộc như Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung …, tự hào

với những chiến thắng như chiến thắng “Gò Đống Đa”, “Điện Biên Phủ”…, đặc

biệt những thắng lợi mà chúng ta giành được trong các cuộc đấu tranh giành và

giữ chính quyền, chiến tranh giải phóng dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh

dưới sự lãnh đạo của Đảng đã kế thừa và phát triển truyền thống quân sự quốc

phòng lên một bước mới. Vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác Lênin về chiến tranh, quân đội và quốc phòng vào điều kiện cụ thể Việt Nam,

Đảng ta đã giải quyết đúng đắn và sáng tạo vấn đề tổ chức lực lượng trong

khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng với phương châm “vũ trang toàn dân đi

đôi với xây dựng Quân đội nhân dân”, đồng thời giải quyết tốt vấn đề về hậu

phương chiến lược và lực lượng đồng minh chiến lược của cách mạng. Từ

những kinh nghiệm và những bài học xương máu trong sự nghiệp dựng nước

và giữ nước, ta có thể khẳng định rằng xây dựng nền quốc phòng toàn dân với

lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, là nhiệm vụ chiến lược và thường xuyên

lâu dài, vừa khẩn trương cấp bách trong cục diện đất nước ngày nay, đó là

nhiệm vụ của toàn dân, toàn quân ta.

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất,

công tác, là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân của nước Cộng hòa

Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,

sự quản lý, điều hành của Chính phủ và của Uỷ ban Nhân dân, sự chỉ đạo, chỉ

huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp, là một trong những công cụ chủ yếu

để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân,

tài sản của Nhà nước ở cơ sở. Lực lượng này được tổ chức ở xã, phường, thị

trấn gọi là dân quân, được tổ chức ở các cơ quan Nhà nước, đơn vị hành chính

sự nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị – xã hội gọi là tự vệ.

NỘI DUNG

1. Tính tất yếu phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng

dân quân tự vệ

Xuất phát từ quan điểm chiến tranh nhân dân của Đảng ta là luôn luôn xây

dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp

chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh trong quá

trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xuất phát từ mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng

Tổ quốc luôn đi đôi với bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Vì thế những

quốc gia dân tộc khi giành được chính quyền, giành được độc lập tự do thì

phải luôn chú trọng, quan tâm giải quyết mối quan hệ này. Xây dựng Tổ

quốc và bảo vệ Tổ quốc là hai vấn đề khác nhau nhưng giữa chúng có mối

quan hệ chặt chẽ, biện chứng, hữu cơ tác động qua lại lẫn nhau. Xây dựng

Tổ quốc là làm cho đất nước từng bước phát triển về mọi mặt kinh tế, chính

trị xã hội, quân sự, khoa học kỹ thuật.. Tuy nhiên chỉ xây dựng Tổ quốc

không thôi thì chưa đủ, cùng với xây dựng ta còn phải phối kết hợp với việc

bảo vệ Tổ quốc, có như vậy xây dựng mới có cơ sở, nền tảng vững chắc để

tiếp tục phát triển và huy động được mọi tiềm năng vốn có. Bảo vệ Tổ quốc

là để chống lại mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù nhằm chống phá ta về mọi

mặt, trên cơ sở đó bảo vệ mọi thành tựu xây dựng đất nước của mọi thế hệ

những người Việt Nam chúng ta. An ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định là

điều kiện cho đất nước phát triển về mọi mặt, do đó những quốc gia đã có

độc lập chủ quyền phải chăm lo đến việc xây dựng và bảo vệ. Xây dựng để

bảo vệ, bảo vệ để xây dựng, hai vấn đề đó tuy mới thoạt nghe tưởng chừng

hoàn toàn khác nhau,nhưng giữa chúng có mối quan hệ vô cùng mật thiết,

không thể tách rời, luôn tác động qua lại lẫn nhau. Mối quan hệ hữu cơ đó là

điều kiện tiền đề để thúc đẩy đất nước phát triển, xây dựng Tổ quốc giàu

mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

2

Xuất phát từ những quan điểm, tư tưởng nhận thức của Đảng ta về việc giải

quyết mối quan hệ giữa xây dựng với bảo vệ Tổ quốc trong quá trình lãnh đạo

cách mạng Việt Nam. Đảng ta luôn luôn cho rằng xây dựng và bảo vệ có một

mối quan hệ luôn luôn đi đôi trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Bản chất

âm mưu của kẻ thù không thay đổi là xoá bỏ chế độ Xã hội chủ nghĩa, do đó xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc là quy luật phổ biến của các nước đi lên chủ nghĩa xã

hội, quan điểm của Đảng ta phù hợp với lí luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin. Mối

quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ, nó vẫn và luôn luôn là quy luật phổ biến của

cách mạng Xã hội chủ nghĩa. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta

luôn chú trọng giải quyết tốt mối quan hệ này.

Xuất phát từ thực tiễn của địa hình, của vị trí địa lí, chính trị, quân sự của

Việt Nam trong khu vực. Việt Nam có địa hình: chiều dài lớn, chiều rộng hẹp,

có đường bờ biển dài trên 3200 km,có nhiều đảo và quần đảo, có vị trí rất quan

trọng ở khu vực Đông Dương. Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực đi theo

con đường xã hội chủ nghĩa, là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Đông Nam Á

đã và đang giương cao ngọn cờ đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự

do cho Tổ quốc, đòi toàn vẹn lãnh thổ trước các cường đế quốc lớn; đồng thời

cũng đã giành được nhiều thắng lợi to lớn và vang dội, gây được uy tín lớn trên

trường quốc tế, điều đó làm cho kẻ thù vô cùng tức tối và càng làm cho chúng

chống phá ta quyết liệt hơn.

Xuất phát từ đặc điểm, tình hình thực tiễn của đất nước ta hiện nay, đặc

biệt là từ những năm đổi mới, chúng ta đã thu được những kết quả to lớn trong

nhiều lĩnh vực song vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong khi đó kẻ thù cấu kết với

nhau triệt để lợi dụng những khó khăn và tìm mọi cách để chống phá, thôn tính

Việt Nam. Nước ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ hoà bình, đang

thực hiện những đường lối của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội sau những

năm đổi mới, đẩy lùi lạm phát, đưa kinh tế nhanh chóng phát triển, trật tự an

ninh được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, phấn

khởi hăng hái khắc phục những khó khăn chống tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó ta

3

còn vấp phải một số khó khăn như nền kinh tế còn mất cân đối về cơ cấu, tệ nạn

xã hội còn nhiều do đó an ninh chính trị chưa thật vững chắc. Sau sự sụp đổ của

Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Việt Nam vẫn kiên định đi

theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác và Đảng ta đã chọn. Việc kiên định với

mục tiêu, con đường đã chọn của Đảng và nhân dân ta càng làm cho kẻ thù

chống phá ta quyết liệt hơn. Chúng thông qua những hoạt động diễn biến hoà

bình để thực hiện xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, triệt tiêu sự lãnh đạo của

Đảng ta. Chúng tiếp tục chống phá về chính trị, tư tưởng, văn hoá, kích động

đấu tranh đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; chúng chống phá trên lĩnh

vực kinh tế, gây rối loạn về chính trị; chúng lợi dụng vấn đề tôn giáo, vấn đề dân

tộc để chống Việt Nam; chúng móc nối sử dụng bọn phản động tay sai trong chế

độ cũ, vô hiệu hoá sức mạnh lực lượng vũ trang của ta.

Xuất phát từ kinh nghiệm trong lịch sử truyền thống dựng nước và giữ

nước của dân tộc, xây dựng đất nước vững mạnh luôn luôn làm cơ sở cho việc

bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện việc kết hợp xây dựng kinh tế để củng cố quốc

phòng. Truyền thống động viên sức người, sức của tạo nên sức mạnh tổng hợp

to lớn trước những tình huống khi chiến tranh xâm lược xảy ra.

Từ những cơ sở lí luận và thực tiễn trên, ta có thể rút ra kết luận vấn đề

xây dựng một nền quốc phòng toàn dân với lực lượng dân quân tự vệ vững

mạnh của nước ta trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng và cần thiết.

1. Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

Lực lượng dân quân tự vệ là lực lượng chiến lược của “chiến tranh nhân

dân” Việt Nam, là công cụ bạo lực và là một trong những lực lượng chuyên

chính của chính quyền nhân dân ở cơ sở, là một bộ phận của lực lượng vũ

trang nhân dân, là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ

chính quyền, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân của đất nước, đồng

thời lực lượng dân quân tự vệ cũng là nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh

giặc ở địa phương.

4

Theo đường lối quân sự của Đảng ta, lực lượng vũ trang nhân dân gồm 3

thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ. Từ trước tới nay,

dân quân tự vệ luôn luôn giữ vai trò quan trọng trong chiến tranh nhân dân. Nói

đến chiến tranh nhân dân nhất thiết phải nói đến lực lượng dân quân tự vệ. Vì

vậy, việc nhận thức vai trò của dân quân tự vệ là rất quan trọng.

Trong chiến tranh lực lượng dân quân tự vệ luôn là lực lượng đi đầu trong

công tác bảo vệ trật tự an ninh tại hậu phương đồng thời cũng tham gia chiến

đấu hiệu quả mỗi khi cần thiết.

Dân quân tự vệ còn có vai trò là lực lượng chủ yếu để tiến hành chiến tranh du

kích ở vùng sau lưng địch và để bảo vệ hậu phương rộng lớn của ta trong cuộc

kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, dân quân

tự vệ là lực lượng vũ trang đông đảo nhất, lại không thoát ly sản xuất mà luôn luôn

bám đất, bám dân để giữ làng, chống địch càn quét khủng bố, làm thất bại âm mưu

“lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt” của chúng.

Dân quân tự vệ đảm nhiệm việc trừ gian tiễu phỉ, tiêu hao và tiêu diệt sinh lực địch,

đánh vào hậu phương của chúng… Dân quân tự vệ với những vũ khí thô sơ như

giáo mác, gậy gộc, súng đạn… tự chế cũng đã tìm cách đánh giặc rất tài tình khiến

cho địch ăn không ngon, ngủ không yên. Dân quân tự vệ còn là lực lượng nòng cốt

động viên tổ chức và rèn luyện toàn dân tham gia giết giặc. Dân quân tự vệ giữ vai

trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ hậu phương của ta.

Lực lượng dân quân tự vệ là một khái niệm mới có trong mấy chục năm

gần đây tuy nhiên về bản chất lực lượng này đã luôn luôn tồn tại trong thế trận

chiến tranh nhân dân của ta từ rất lâu rồi. Từ thời phong kiến trong các cuộc

chiến tranh chống giặc ngoại xâm nhân dân ta đã biết lập thế trận “vườn không

nhà trống” với thế trận này người dân tuy không trực tiếp đánh phá quân địch

nhưng cũng đã làm cho chúng không thể cướp phá lương thực làm suy yếu một

phần sức mạnh của chúng. Có thể nói nhờ có lực lượng tại chỗ này mà vó ngựa

quân Nguyên Mông không thể đạp gẫy được một ngọn cỏ nào của nước ta.

5

Cho đến những cuộc chiến tranh hiện đại với các nước đế quốc gần đây một

lần nữa lực lượng dân quân tự vệ lại đóng góp một phần vào thắng lợi vẻ vang

của nhân dân ta trước những cường quốc quân sự nhất nhì thế giới. Thậm chí dân

quân tự vệ đã bắn rơi được máy bay Mỹ chỉ với những vũ khí đơn giản như súng

12.7 ly, hay các loại pháo hạng nhẹ. Vai trò chiến đấu của lực lượng dân quân tự

vệ thậm chí đã trở thành thành ngữ “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”.

Dân quân tự vệ là công cụ chuyên chính chủ yếu của chính quyền nhân

dân ở cơ sở để thực hiện chuyên chính đối với thù trong giặc ngoài bảo vệ lợi

ích dân tộc và lợi ích của nhân dân. Trong quá trình đấu tranh vũ trang cách

mạng, dân quân tự vệ tỏ ra rất mực trung thành với dân tộc, với nhân dân lao

động. Dân quân tự vệ đóng vai trò hậu thuẫn tin cậy của nông dân lao động

trong cuộc đấu tranh nhằm thực hiện cuộc cách mạng dân chủ, trong cuộc vận

động giảm tô, giảm tức cải cách ruộng đất. Dân quân tự vệ cùng công an nhân

dân ra sức giữ gìn trật tự xóm làng yên vui trấn áp bọn phản động. Vì vậy, dân

quân tự vệ đã được nhân dân ta hết lòng tin yêu giúp đỡ, nhờ đó mà không

ngừng phát triển vững mạnh.

Trong lao động sản xuất lực lượng dân quân tự vệ lại là lực lượng chủ

yếu làm ra của cải vật chất cho xã hội trên đồng ruộng cũng như là trong các

nhà máy xí nghiệp.

Như ta đã biết dân quân được tổ chức ở các phường, xã, thị trấn, tự vệ

được tổ chức trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ

chức kinh tế, tổ chức chính trị – xã hội, ngoài nhiệm vụ giữ gìn an ninh ở địa

phương ra thì công việc hàng ngày và cũng là nhiệm vụ chính của họ chính là

lao động sản xuất. Theo pháp lệnh về dân quân tự vệ thì lực lượng dân quân

tự vệ có độ tuổi từ 18 đến 45 đối với nam và 18 đến 40 đối với nữ do đó lực

lượng dân quân tự vệ là lực lượng đang trong độ tuổi lao động nhiệt tình và

sáng tạo nhất của cuộc đời và vì vậy lực lượng dân quân tự vệ đóng vai trò rất

quan trọng trong lao động sản xuất.

6

Tóm lại, trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, lực lượng dân quân tự vệ giữ

một vai trò chiến lược hết sức quan trọng. Khẳng định vai trò chiến lược của

dân quân tự vệ, không phải chúng ta chỉ căn cứ vào những thắng lợi mà dân

quân tự vệ đã giành được trong thực tiễn chiến tranh ở cả hai miền mà chính là

chúng ta đã xuất phát từ đường lối quân sự mác-xít của Đảng ta, từ bản chất của

chiến tranh nhân dân, xuất phát từ đặc điểm của chiến tranh nhân dân ở nước ta.

Nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

Lực lượng dân quân tự vệ có các nhiệm vụ sau:

1. Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tiêu diệt, tiêu hao lực lượng địch, làm

nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc, bảo vệ địa phương, cơ sở;

2. Phối hợp với công an, bộ đội biên phòng, bộ đội thường trực và các đoàn

thể nhân dân giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã

hội; bảo vệ các công trình quốc phòng, các kho vũ khí trang bị kỹ thuật, phát

hiện và thu giữ các loại vũ khí trang bị quân sự tồn giữ bất hợp pháp ở địa

phương, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện;

3. Bổ sung cho quân đội, phối hợp với quân đội chiến đấu, phục vụ chiến

đấu, phục vụ tiền tuyến;

4. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ

trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, xung kích trong lao động

sản xuất, bảo vệ sản xuất, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa và

các sự cố nghiêm trọng khác.

Với nhiệm vụ đó, công tác dân quân tự vệ hiện nay cần được triển khai toàn

diện, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện,

cũng như xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đặc biệt,

trong thời kì mới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước có sự phát triển

với yêu cầu ngày càng cao, nên đồi hỏi công tác dân quân tự vệ phải có sự đổi

mới hơn nữa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngang tầm nhiệm vụ trên.

7

2. Phương hướng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai

đoạn hiện nay

Lực lượng dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự tại

các đoàn thể cơ sở địa phương, đồng thời cũng là lực lượng hùng hậu trong công

cuộc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa, vì vậy xây dựng lực lượng dân quân tự

vệ trong giai đoạn hiện nay không chỉ là đơn thuần xây dựng lực lượng này theo

khía cạnh quân sự chính trị mà còn phải áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ

thuật để hoạt động xây dựng đất nước của dân quân tự vệ có hiệu quả hơn.

Định hướng chung của Đảng ta về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là

tạo sự ổn định và hợp lý về số lượng, nâng cao về chất lượng, xây dựng lực

lượng dân quân tự vệ một cách có tổ chức và quy mô phù hợp với yêu cầu,

nhiệm vụ, đặc điểm dân tộc, tôn giáo điều kiện địa lý và nhiệm vụ quốc

phòng an ninh của từng địa phương và sự chuyển đổi về cơ chế kinh tế trong

giai đoạn hiện nay.

Định hướng cụ thể về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được thể hiện

theo 4 điểm sau:

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, tạo

chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ các cấp

và của lực lượng dân quân tự vệ đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng

toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã

hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Phải giáo dục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chủ

trương, chính sách của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân cho cán

bộ chủ chốt các cấp, các ngành và thế hệ trẻ. Kết hợp giáo dục tập trung ở các

lớp với giáo dục thường xuyên bằng nhiều hình thức, làm cho mọi cán bộ, đảng

viên ở tất cả các cấp, phải ngành và nhân dân có nhận thức đúng đắn và đầy đủ

về việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân. Kết hợp quốc phòng – an

ninh với kinh tế, phối hợp chặt chẽ các hoạt động quốc phòng, an ninh và đối

8

ngoại; thấy rõ những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Từ

đó nâng cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa xã hội, đề cao ý thức cảnh giác cách

mạng, xác định rõ trách nhiệm, trước hết là của đội ngũ cán bộ. Thực hiện tốt

nhiệm vụ quốc phòng thuộc trách nhiệm của mỗi người, mỗi tổ chức, kiên quyết

đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các

thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh

thổ và lợi ích quốc gia.

2. Đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh

nhân dân, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng – an

ninh trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:

Tăng cường xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc,

làm nền tảng của thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, coi

trọng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Tập trung chỉ đạo xây dựng thế trận

quốc phòng, an ninh, đặc biệt là ở tuyến biên giới, đảo và các địa bàn trọng điểm

ở nội địa. Nắm chắc tình hình, chủ động phát hịên và đối phó có hiệu quả với

những âm mưu, thủ đoạn phá hoại của địch, không để bị bất ngờ trong mọi tình

huống. Giải quyết tốt tình hình an ninh ở cơ sở, các vụ khiếu kiện, tố cáo và mâu

thuẫn trong nội bộ, nhất là những điểm nóng; xử lý kịp thời và có hiệu quả các

hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để chia rẽ đoàn kết dân tộc, chống

phá chế độ xã hội chủ nghĩa.

Các Bộ, ngành, địa phương cần nắm vững và tổ chức thực hiện có hiệu

quả việc kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Bổ

sung hoàn chỉnh kế hoạch A, triển khai xây dựng cụ thể kế hoạch B của các

ngành, các cấp, trước hết là đối với các Bộ, ngành Trung ương. Các cấp, các

ngành, các địa phương phải thể hiện rõ sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh

tế với quốc phòng trong xây dựng và thực hiện các dự án dài hạn, ngắn hạn,

các dự án liên doanh, các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong điều chỉnh bố

trí dân cư, xây dựng củng cố bến cảng, sân bay, đường giao thông thủy, bộ,

chú trọng phát triển giao thông nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Xây

9

dựng và phát triển mô hình kinh tế – quốc phòng trên từng địa bàn cụ thể. Kết

hợp thực hiện tốt các chính sách xã hội với chính sách hậu phương quân đội.

Coi trọng xây dựng tiềm lực và nguồn bảo đảm để đáp ứng nhu cầu quốc

phòng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

3. Xây dựng, nâng cao sức mạnh tổng hợp, tạo bước phát triển mới về chất

lượng và sức mạnh chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ địa phương:

Các Bộ, ngành và các địa phương phải chăm lo xây dựng để nâng cao sức

mạnh chiến đấu toàn diện. Xây dựng cơ quan quân sự địa phương, cơ quan và

cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành với chất

lượng tốt, đủ sức làm tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy thực hiện công tác quốc

phòng trong thời kỳ mới.

Xây dựng bộ đội địa phương đủ số lượng, có chất lượng. Tổ chức huấn

luyện cho từng đối tượng theo đúng nội dung chương trình quy định sát với

tình hình nhiệm vụ địa bàn hoạt động, phù hợp với sở trường cách đánh của

từng lực lượng.

Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng Dân quân tự vệ theo quy định

của pháp lệnh về Dân quân tự vệ, nhất là chất lượng về chính trị. Duy trì số

lượng, quy mô tổ chức và phương thức hoạt động phù hợp với từng vùng, từng

địa phương. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự để bảo

vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực sự là lực lượng nòng cốt xung

kích trong phòng, chống thiên tai ở cơ sở.

Duy trì huấn luyện và quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên, quân

nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật. Xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị, đảm bảo đủ

số lượng và chất lượng. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch động viên, huấn luyện

diễn tập từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ sĩ quan dự bị và các đơn vị

dự bị động viên. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và

công tác tuyển sinh quân sự hàng năm, có chính sách ưu tiên đối với vùng sâu,

vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

10

Tổ chức sơ kết việc thực hiện Pháp lệnh về Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về

Lực lượng dự bị động viên, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương

hướng, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong năm 2001, tổ chức

sơ kết 5 năm thực hiện hai pháp lệnh trên ở cấp quân khu và trong toàn quốc.

4. Từng bước hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác

quốc phòng và tăng cường quản lý nhà nước về công tác quốc phòng.

Bộ Quốc phòng cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, các cơ quan liên

quan giúp Chính phủ nghiên cứu soạn thảo mới, bổ sung, sửa đổi các văn bản về

công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và

địa phương cho phù hợp với tình hình mới.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quốc phòng ở

các Bộ, ngành, địa phương theo phân cấp của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ

Quốc phòng. Thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ

quan quân sự làm tham mưu” đã được xác định trong Nghị quyết số 02/BTC

ngày 30 tháng 7 năm 1987 của Bộ Chính trị.

Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của

mình cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quốc

phòng, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

phải có kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện nghiêm túc ở cấp tỉnh. Hàng năm,

báo cáo kết quả thực hiện công tác quốc phòng lên Thủ tướng Chính phủ (qua

Bộ Quốc phòng, thời gian theo quy định của Bộ quốc phòng).

Trong khi đó công cuộc đổi mới ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã

và đang tạo ra những biến đổi to lớn và phát triển toàn diện về kinh tế, chính

trị, văn hoá, xã hội của đất nước. Xuất phát từ những nhiệm vụ trên của lực

lượng dân quân tự vệ chúng ta phải xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trở

thành một lực lượng kiên định vững vàng về chính trị, hoạt động có hiệu quả,

11

thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, công cụ chủ yếu bảo vệ

Đảng, chính quyền và nhân dân ở cơ sở trở thành một nhiệm vụ cấp bách trong

toàn Đảng toàn dân.

– Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có phẩm chất chính trị vững vàng.

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, một bộ phận của lực

lượng vũ trang cách mạng do Đảng ta tổ chức và lãnh đạo, cho nên tất yếu nó

phải mang bản chất giai cấp công nhân. Bản chất giai cấp công nhân thể hiện

trong dân quân tự vệ trước hết ở sự giác ngộ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ

Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng ta, kiên định mục tiêu, lý tưởng phấn

đấu cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa do Đảng, Bác Hồ

và nhân dân ta đã sáng suốt lựa chọn; ở sự kiên định bảo vệ thành quả đấu tranh

cách mạng đã giành được, cùng toàn Đảng toàn dân và toàn quân tiếp tục giành

thắng lợi trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

– Dân quân tự vệ phải quán triệt những quan điểm cơ bản và tư tưởng chỉ

đạo của Đảng ta về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngày nay, nhiệm vụ xây dựng đất nước và phát triển kinh tế là trọng tâm,

nhưng củng cố quốc phòng, an ninh là vô cùng quan trọng. Các địa phương, các

ngành kinh tế không những phải hoàn thành nhiệm vụ kinh tế dân sinh mà còn

có nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phòng thủ đất nước. Các thành viên của lực

lượng dân quân tự vệ là những người trực tiếp lao động sản xuất, công tác ở các

địa phương, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp. Đồng thời họ là một bộ phận của lực

lượng vũ trang nhân dân, là một trong những lực lượng nòng cốt của khu vực

phòng thủ tỉnh, thành, huyện, quận và của nền quốc phòng toàn dân, của sự

nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Ở cương vị của mình, mỗi cán bộ, chiến sĩ dân quân tự

vệ đang trực tiếp thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: họ vừa trực tiếp lao động

sản xuất để xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, vừa là thành viên hoạt động

trong một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân, trực tiếp bảo vệ sự nghiệp

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở cơ sở. Do vậy dân quân tự vệ phải quán triệt quan

12

điểm của Đảng ta về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, để dân quân tự vệ

vừa thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh,

chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa phát huy tốt vai trò nòng cốt trong sản xuất

ở cơ sở; phải tỉnh táo, cảnh giác và nhạy cảm chính trị, có nhận thức đúng đắn

trước những diễn biến phức tạp của tình hình, trước những âm mưu thủ đoạn của

các thế lực thù địch. Mỗi thành viên dân quân tự vệ phải luôn nêu cao quan

điểm độc lập tự chủ, tự lực tự cường, quan điểm quốc phòng toàn dân và chiến

tranh nhân dân của Đảng để trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi địa phương có biến

động hoặc khi có chiến tranh.

Nhận thức của dân quân tự vệ về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

phải được thể hiện bằng hành động, thành quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính

trị, tích cực hoạt động tham gia bảo vệ địa phương cơ sở; tuần tra canh gác, phối

hợp với các lực lượng vũ trang khác trên địa bàn để truy quét tội phạm hình sự,

phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hoà bình, gây bạo loạn

lật đổ của các thế lực thù địch; ngăn chặn các vụ vượt biên, vây bắt truy quét

gián điệp, biệt kích xâm nhập, góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền và toàn vẹn

lãnh thổ của đất nước.

Mỗi thành viên của dân quân tự vệ phải quán triệt sâu sắc mục tiêu, chức

năng và nhiệm vụ của dân quân tự vệ. Vì ở đó phản ánh những kinh nghiệm chỉ

đạo xây dựng và hoạt động của dân quân tự vệ trong quá trình đấu tranh cách

mạng, đấu tranh vũ trang dưới sự lãnh đạo của Đảng; nó cụ thể hoá đường lối

quân sự của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng đáp ứng yêu cầu

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

– Tổ chức và hoạt động của dân quân tự vệ phải tuân theo đường lối xây

dựng và tổ chức lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng.

Lực lượng dân quân tự vệ là lực lượng do Đảng tổ chức và lãnh đạo, do đó

tổ chức và hoạt động của dân quân tự vệ phải tuân theo đường lối xây dựng và

tổ chức lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng. Quan điểm rất cơ bản của

13

Đảng ta trong đường lối xây dựng lực lượng cách mạng là: để tiến hành chiến

tranh nhân dân, nhất thiết phải động viên toàn dân. Đây là sự vận dụng sáng tạo

quan điểm cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin luôn coi cách mạng là sự

nghiệp của quần chúng, coi bạo lực cách mạng là bạo lực của quần chúng. Phải

phát động và tổ chức lực lượng của toàn dân, của cả nước đánh giặc, không

những có lực lượng vũ trang đánh địch mà nhân dân cả nước cùng tham gia

đánh giặc bằng mọi phương thức thích hợp. Việc tiến hành xây dựng lực lượng,

động viên toàn dân phải dựa trên cơ sở xây dựng lực lượng chính trị rộng rãi của

quần chúng đồng thời phải xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, gồm ba thứ

quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ, làm nòng cốt cho

toàn dân đánh giặc. Đây là hình thức thích hợp nhất để động viên và tổ chức

toàn dân đánh giặc, vừa có lực lượng cơ động vừa có lực lượng tại chỗ.

Tổ chức dân quân tự vệ phải được xây dựng vững mạnh và rộng khắp trong

mọi hoàn cảnh cả thời bình và thời chiến. Nó phản ánh phong trào cách mạng

của nhân dân, do nhân dân trực tiếp bảo vệ sự nghiệp của nhân dân tại cơ sở.

Tính vững mạnh và rộng khắp của dân quân tự vệ phải dựa trên cơ sở xây dựng

lực lượng chính trị quần chúng, kết hợp giữa nghĩa vụ và tự nguyện. Đặc biệt,

trong điều kiện hiện nay nước ta đang tiến hành sự nghiệp đổi mới, xây dựng

nền kinh tế nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của

nhà nước, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa và mở rộng quan hệ hợp tác tế với

các nước trên thế giới, thì việc xây dựng tổ chức dân quân tự vệ trong các thành

phần kinh tế đang là một đòi hỏi khách quan của sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ

Tổ quốc. Khi cơ cấu nền kinh tế tồn tại nhiều thành phần, thì mọi thành phần

kinh tế đều có quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc. Do đó, tổ chức dân quân tự vệ không thể chỉ do địa phương

hoặc chỉ do thành phần nhà nước tiến hành, mà nó còn phải được tổ chức trong

tất cả các thành phần kinh tế. Trong tình hình hiện nay, bên cạnh những bạn bè

quan hệ với ta vẫn còn những lực lượng thù địch chống đối ta, lợi dụng thời cơ

này để thực hiện những mưu đồ chính trị. Tình hình này đòi hỏi chúng ta luôn

14

giữ vững nguyên tắc, đồng thời phải linh hoạt, mềm dẻo trong xử lý các tình

huống. Điều đó đòi hỏi trong hoà bình quốc phòng an ninh, càng phải vững

mạnh. Sức mạnh quốc phòng phải thể hiện ngay trong thời bình, trong xây dựng,

luôn sẵn sàng xử lý thắng lợi trong mọi tình huống. Việc tổ chức lực lượng dân

quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp trên tất cả các địa bàn, trong tất cả các

thành phần kinh tế là tạo ra lực lượng tại chỗ đủ sức giải quyết thắng lợi tình

hình khi có tình huống “diễn biến hoà bình”, vũ trang gây bạo loạn và các tình

huống khác. Sự vững mạnh và rộng khắp của lực lượng dân quân tự vệ là một

nhân tố tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân.

15

KẾT LUẬN

1. Sự cần thiết của lực lượng dân quân tự vệ

Lực lượng dân quân tự vệ là một lực lượng rất cần thiết và không thể thiếu

được trong chiến tranh nhân dân Việt Nam.

Trong thời bình lực lượng dân quân tự vệ là lực lượng chính tham gia lao

động làm ra phần lớn của cải vật chất cho xã hội, đồng thời dân quân tự vệ hoạt

động tích cực cũng có thể đẩy lùi được các tệ nạn xã hội như làm cho các đoàn

thể cơ sở ở điạ phương trở nên vững mạnh hơn từ đó mới có thể thực hiện tốt

các chỉ thị của trung ương góp phần xây dựng chính quyền trung ương ngày

càng hoàn chỉnh về chất lượng.

Trong thời chiến lực lượng dân quân tự vệ chính là lực lượng đảm bảo cho hậu

phương vững chắc đồng thời chi viện sức người sức của cho tiền tuyến thân yêu.

Có thể nói lực lượng dân quân tự vệ là một trong những thế mạnh của

chúng ta các nước khác ví dụ như Nam Tư đã rất thiếu sót khi không chú

trọng phát triển lực lượng này. Trong chiến tranh Nam Tư, Nam Tư đã bắn

rơi được máy bay tàng hình F117A của Mỹ nhưng đáng tiếc là họ lại không

bắt sống được tên phi công nhảy dù ra từ chiếc máy bay này, nếu điều này

xảy ra tại Việt Nam thì chắc chắn tên phi công này sẽ bị các lực lượng dân

quân tự vệ của ta tóm gọn.

2. Suy nghĩ của bản thân

Truyền thống dựng nước và xây dựng đất nước ta từ nghìn đời nay đã để lại cho

chúng ta rất nhiều bài học quý giá, điều đó càng được thể hiện rõ qua các cuộc chiến

tranh chống giặc ngoại xâm. Qua đó chúng ta cũng thấy được lịch sử vẻ vang hào

hùng đánh giặc giữ nước của ông cha ta. Thế hệ trẻ ngày nay muốn đưa đất nước đi

lên con đường công nhiệp hoá hiện đại hoá đất nước và vững bước tiến vào thế kỷ 21

phải kế thừa truyền thống lịch sử hào hùng của ông cha ta thủa trước, lấy đó làm nền

móng vững chắc để xây dựng đất nước Việt Nam vững mạnh.

16

Thế hệ trẻ ngày nay không chỉ cố gắng học tập tốt trên mọi lĩnh vực mà còn

phải biết giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, phải biết chân trọng những thành quả

đấu tranh giữ nước của các thế hệ đi trước. Đã có bao nhiêu người nằm xuống

để cho chúng ta có được sống yên bình ngày hôm nay, chúng ta ngày nay phải

biết trân trọng những thế hệ đi trước, phải có ý thức trách nhiệm trước vận mệnh

của đất nước. Chúng ta ngày nay không chỉ học để biết, để tự hào, để hãnh diện

mà là để hành động đóng góp một phần công sức dẫu nhỏ bé cho sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc, cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng là những công

dân có ích cho đất nước.

Lực lượng dân quân tự vệ của ta đã được xây dựng, quản lý mấy chục

năm nay theo những chính sách rất hợp lý của Nhà nước có thể nói là hoàn

chỉnh tuy nhiên tôi cũng đưa ra ý kiến chủ quan của bản thân mình hy vọng

rằng nó có thể giúp ích cho việc cải tiến về tổ chức của lực lượng này. Lực

lượng dân quân tự vệ của ta được huấn luyện về chính trị và quân sự tập chung

mỗi năm một lần. Trong tình hình hiện nay các thế lực phản động thường

xuyên sử dụng những thủ đoạn diễn biến hoà bình lôi kéo, lừa gạt nhân dân ta

điển hình là sự kiện một số đồng bào Tây Nguyên vượt biên sang Campuchia

vừa qua vì vậy theo ý kiến tôi việc huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ là rất

cần thiết đặc biệt là huấn luyện tư tưởng chính trị cho lực lượng này, đặc biệt

chú trọng ở các địa bàn biên giới, các vùng quê hẻo lánh bởi vì đó chính là

những nơi mà kẻ thù thường xuyên lợi dụng trình độ dân trí thấp của người dân

để thực hiện những hành động phá hoại cách mạng.

Sau khi được trang bị một số chuyên đề Quốc phòng – An ninh, tôi thấy

rằng nghiên cứu kỹ thuật quân sự là một vấn đề không đơn giản, ngoài những

kiến thức được các thầy truyền đạt rất cô đọng và súc tích mang tính khoa học

cao, mang lại vào cho chúng tôi một lý tưởng cách mạng sâu sắc, một tinh thần

yêu nước nồng nàn. Đó chính là sự thành công của môn học tuy còn mới nhưng

đã đem lại hiệu quả vô cùng to lớn.

17

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Quốc phòng, Chiến tranh nhân dân địa phương trong kháng chiến

chống Mỹ cứu nước (1954 -1975), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2006.

2. Bộ Quốc phòng, Giáo trình giáo dục quốc phòng (Tài liệu bổ trợ) dùng

cho đối tượng 1, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2004.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.

4. Học viện Chính trị Quân sự, Đổi mới giáo dục quốc phòng trong hệ

thống giáo dục quốc gia, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2002.

5. Luật Nghĩa vụ quân sự, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010.

6. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình cao cấp lý luận

chính trị khối kiến thức hai, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

tập 7, Hà Nội, 2014.

7. Bộ Quốc phòng – Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử Quân sự

Việt Nam tập 14, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2014.

18

Lý Thuyết Về Công Của Lực Điện

Khái Niệm Dòng Chảy Ổn Định Đều Không Áp, Các Yếu Tố Thủy Lực Của Mặt Cắt Ướt Và Mặt Cắt Có Lợi Nhất

Chuyên Đề Chất Lỏng, Lực Căng Bề Mặt, Hiện Tượng Mao Dẫn, Vật Lí Lớp 10

Bài Tập Lực Căng Bề Mặt, Hiện Tượng Mao Dẫn

Hiệu Ứng Coriolis Ảnh Hưởng Đến Trái Đất Như Thế Nào?

Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Dân Quân Tự Vệ

Kiểm Soát Năng Lực Sản Xuất Với Mes

Vai Trò Chiến Lược Của Sản Xuất

Kiên Quyết Bảo Vệ Vững Chắc Chủ Quyền Lãnh Thổ Quốc Gia

Áp Dụng Các Nguyên Tắc Về Thụ Đắc Lãnh Thổ Trong Luật Quốc Tế Giải Quyết Hòa Bình Các Tranh Chấp Ở Biển Đông

Trắc Nghiệm Gdqp 11 Bài 3 (Có Đáp Án) – Đề Số 1

Dân quân tự vệ là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ.

Theo Điều 3 Luật Dân quân tự vệ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 thì vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ như sau:

Dân quân tự vệ là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.

Theo quy định tại Điều 5 Luật Dân quân tự vệ thì dân quân tự vệ có nhiệm vụ như sau:

– Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức.

– Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng biển, vùng trời Việt Nam; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập.

– Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền.

– Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác theo quy định của pháp luật.

– Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách xã hội.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Hùng Phi

Vũ Thị Thanh Tú

Định Nghĩa “Năng Lực” Trong Quá Trình Xây Dựng Từ Điển Năng Lực… ?

Lực Điện Từ Là Gì? Xác Định Lực Điện Từ Quy Tắc Bàn Tay Trái

Nhận Diện Và Đấu Tranh Với Âm Mưu, Hoạt Động Lợi Dụng Vấn Đề “Xã Hội Dân Sự” Để Chống Phá Đảng, Nhà Nước, Hòng Chuyển Hóa Chế Độ Chính Trị Ở Việt Nam

Cách Tăng Thể Lực Tại Nhà, Cải Thiện Sức Khỏe Tốt Nhất

Dinh Dưỡng Và Hoạt Động Thể Lực

🌟 Home
🌟 Top