Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Khái Niệm Lực Đàn Hồi Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Like | Sieuphampanorama.com

Lực Đàn Hồi, Biến Dạng Đàn Hồi Là Gì Và Đặc Điểm Của Lực Đàn Hồi Là Gì?

Bài Tập Vật Lý Lớp 6: Lực Kế, Phép Đo Lực, Trọng Lượng Và Khối Lượng

Đề Cương Ôn Tập Vật Lý 6 De Cuong On Tap Vat Ly 6 Docx

Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 6 Bài 9: Lực Đàn Hồi

Vật Lý 6 Bài 7: Tìm Hiểu Kết Quả Tác Dụng Của Lực

Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 6 Bài 7: Tìm Hiểu Kết Quả Tác Dụng Của Lực

– Lò xo là một vật đàn hồi. Sau khi nén hoặc giãn nó một cách vừa phải, nếu buông ra, thì chiều dài của nó lại trở lại bằng chiều dài tự nhiên. Biến dạng của lò xo có đặc tính như trên là biến dạng đàn hồi và lò xo là vật có tính đàn hồi.

* Độ biến dạng của lò xo là hiệu giữa chiều dài sau khi biến dạng và chiều dài tự nhiên của lò xo: l – l 0.

(l 0 là độ dài tự nhiên, l là chiều dài sau khi biến dạng)

II. Lực đàn hồi và đặc điểm của lực đàn hồi

– Lực đàn hồi là lực mà lo xo khi biến dạng tác dụng lên vật.

2. Đặc điểm của lực đàn hồi

* Lực đàn hồi có đặc điểm sau:

– Khi lò xo bị nén hoặc kéo dãn, thì nó sẽ tác dụng lực đàn hồi nên các vật tiếp xúc với hai đầu của nó.

– Độ biến dạng của lò xo càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn.

a) Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi (1)…

b) Khi độ biến dạng tăng gấp ba thì lực đàn hồi (2) …

a) Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi tăng gấp đôi.

b) Khi độ biến dạng tăng gấp ba thì lực đàn hồi tăng gấp ba.

– Tính chất giống nhau là chúng đều có tính đàn hồi.

+ Lò xo chỉ dãn đều nếu các vòng của nó được quấn đều đặn. Nếu kéo dãn một vài vòng của lò xo quá mức thì nó sẽ không dãn đều nữa.

+ Tính đàn hồi của lò xo phụ thuojc vào vật liệu làm lò xo. Thép và đồng thay đàn hồi rất tốt, nên lò xo thường được làm bằng thép hoặc đồng thau. Sắt và đồng đỏ đàn hồi rất kém nên không thể dùng chúng làm lò xo được.

+ Nếu kéo dãn lò xo bằng một lực quá lơn thì lò xo sẽ bị mất tính đàn hồi. Người ta nói là lò xo bị “mỏi”. Lúc đó, nếu thôi không kéo dãn, chiều dài của lò xo sẽ không thể trở lại bằng chiều dài tự nhiên của nó được nữa.

Như vậy, với bài viết về lực đàn hồi, các đặc điểm của lực đàn hồi ở trên các em cần nhớ được các ý chính như sau:

– Lò xo là một vật đàn hồi. Sau khi nén hoặc kéo dãn nó một cách vừa phải, nếu buông ra, thì chiều dài của nó lại trở lại bằng chiều dài tự nhiên (chiều dài ban đầu lúc chưa nén hoặc kéo dãn lò xo).– Khi lò xo bị nén hoặc kéo dãn, thì nó sẽ tác dụng lực đàn hồi lên các vật tiếp xúc (hoặc gắn) với hai đầu của lò xo.– Độ biến dạng của lò xo càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn.

Giáo Án Vật Lý 6 Bài 9: Lực Đàn Hồi

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 6

Bài Tập Vật Lý Lớp 6 Bài 8: Trọng Lực, Đơn Vị Lực

Bài Giảng Môn Vật Lý Lớp 6 Tiết 6 Bài 5 : Lực

Lý Thuyết Bài 8: Trọng Lực

Giáo Án Vật Lý 6 Bài 9: Lực Đàn Hồi

Lực Đàn Hồi, Biến Dạng Đàn Hồi Là Gì Và Đặc Điểm Của Lực Đàn Hồi Là Gì?

Bài Tập Vật Lý Lớp 6: Lực Kế, Phép Đo Lực, Trọng Lượng Và Khối Lượng

Đề Cương Ôn Tập Vật Lý 6 De Cuong On Tap Vat Ly 6 Docx

Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 6 Bài 9: Lực Đàn Hồi

Vật Lý 6 Bài 7: Tìm Hiểu Kết Quả Tác Dụng Của Lực

1. Lực đàn hồi

– Lực đàn hồi là lực sinh ra khi vật bị biến dạng .

– Cường độ của lực đàn hồi bằng trọng lượng của vật.

2. Đặc điểm của lực đàn hồi

Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

Tuần: 8 Ngày soạn: 25/09/2013. Tiết PPCT: 8 Lớp: 6 Bài 9. LỰC ĐÀN HỒI I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Rút ra được nhận xét về sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng của vật đàn hồi. - Trả lời được đặc điểm của lực đàn hồi. - Nhận biết được vật đàn hồi (qua sự đàn hồi của lò xo). 2. Kỹ năng: - Lắp thí nghiệm theo hình. - Nghiên cứu hiện tượng để rút ra quy luật về sự biến dạng và lực đàn hồi. 3. Thái độ: Có ý thức tìm tòi quy luật vật lí qua các hiện tượng tự nhiên. II. CHUẨN BỊ: 1. Đồ dùng dạy học: Mỗi nhóm: 1 giá treo; 1 lò xo; 1 cái thước có độ chia tới mm; 3 quả nặng giống nhau mỗi quả 50g. 2. Phương pháp: Thực nghiệm, đàm thoại. III. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: 1. Ổn định lớp: (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (10 phút) - Trọng lực là gì ? Trọng lực có phương và chiều như thế nào? Nêu đơn vị của trọng lực? 3. Bài mới: Vào bài: (2 phút) - GV: kéo một sợi lò xo dãn ra rồi buông tay và ấn vào nắm đất sét ướt rồi buông tay. Sự biến dạng của hai vật đó khác nhau thế nào? - HS: trả lời. - GV: Như vậy có mấy loại biến dạng? - HS: Có hai loại biến dạng: Đàn hồi và không đàn hồi. - GV: hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu lực đàn hồi. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1. Biến dạng đàn hồi - độ biến dạng. (15 phút) - GV: Yêu cầu HS kẻ một bảng 9.1 - GV: Hướng dẫn HS tiến hành TN - GV: Yêu cầu HS sau khi hoàn thành TN sẽ trả lời hoàn chỉnh câu kết luận C1. - GV: Đặt thêm câu hỏi: + Biến dạng của lò xo có đặc điểm gì? + Thế nào là vật biến dạng đàn hồi? + Lò xo có tính chất gì? - GV: Yêu cầu HS đọc thông tin mục I.2 SGK. - GV: Yêu cầu HS trả lời câu C2. Hoạt động 2. Lực đàn hồi và đặc điểm của nó (7 phút) - GV: Có lực nào tác dụng vào quả nặng? - GV: Lực nào tác dụng vào lò xo? - GV: Sau khi treo ta thấy quả nặng đứng yên, vậy phải có một lực cân bằng với trọng lực đó là lực nào? - GV: Khi lò xo chưa biến dạng thì không có lực tác dụng vào quả nặng vậy khi nào lò xo mới tác dụng lực lên quả nặng? - GV: Lực đàn hồi là lực sinh ra khi nào? - GV: Độ lớn của lực đàn hồi bằng độ lớn của lực nào trong TN hình 9.2? - GV: Xem bảng 9.1:Độ biến dạng và độ lớn của lực đàn hồi quan hệ thế nào? Hoạt động 3. Vận dụng (4 phút) - GV: yêu cầu Hs trả lời C5 và C6. - HS: Kẻ bảng 9.1 vào vở. - HS: Tiến hành TN theo hướng dẫn của GV. - HS: C1: (1) dãn ra (2) tăng lên (3) bằng. - HS: + Vật bị biến dạng khi có lực tác dụng và trở lại hình dạng ban đầu khi lực ngừng tác dụng lực, gọi là vật biến dạng đàn hồi. + Lò xo có tính chất đàn hồi. - HS: Đọc thông tin mục I.2 SGK. - HS: làm câu C2. - HS: Trọng lực - HS: Trọng lượng của quả nặng - HS: Lực đàn hồi của lò xo. - HS: Khi lò xo biến dạng ( lò xo bị kéo dãn). - HS: Lực đàn hồi là lực sinh ra khi vật bị biến dạng . - HS: Cường độ của lực đàn hồi bằng trọng lượng của vật. - HS: Độ biến dạng càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn. - HS: C5: (1) tăng gấp đôi (2) tăng gấp ba. C6: Sợi dây cao su và lò xo có cùng tính chất đàn hồi. I. Biến dạng đàn hồi. Độ biến dạng 1. Biến dạng của một lò xo C1: (1) dãn ra, (2) tăng lên, (3) bằng. 2. Độ biến dạng của lò xo Độ biến dạng của lò xo là hiệu giữa chiều dài khi biến dạng và chiều dài tự nhiên của lò xo ( l - l0 ). II. Lực đàn hồi và đặc điểm của nó. 1. Lực đàn hồi - Lực đàn hồi là lực sinh ra khi vật bị biến dạng . - Cường độ của lực đàn hồi bằng trọng lượng của vật. 2. Đặc điểm của lực đàn hồi Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng. III. Vận dụng IV. CỦNG CỐ: (5 phút) - Thế nào là vật đàn hồi? Khi nào thì ở lò xo xuất hiện lực đàn hồi? - Độ biến dạng của lò xo được tính như thế nào? - Mối quan hệ giữa độ biến dạng và lực đàn hồi? - Đọc có thể em chưa biết. V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: (1 phút) - BTVN: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6 SBT. - Học từ bài 1 đến bài 9 tiết sau kiểm ra 1 tiết.

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 6

Bài Tập Vật Lý Lớp 6 Bài 8: Trọng Lực, Đơn Vị Lực

Bài Giảng Môn Vật Lý Lớp 6 Tiết 6 Bài 5 : Lực

Lý Thuyết Bài 8: Trọng Lực

Ôn Tập Vật Lý 6 Chương 1 Cơ Học

Lực Đàn Hồi Của Lò Xo, Định Luật Húc

Lý Thuyết & Bài Soạn Bài 4: Biểu Diễn Lực

Tiểu Luận Khái Niệm Về Lực Lượng Sản Xuất Quan Hệ Sản Xuất Và Quy Luật Quan Hệ Sản Xuất Phù Hợp Với Tính Chất Và Trình Độ Phát Triển Của Lực Lượng Sản Xuất

Định Nghĩa Về Lực Ma Sát, Lực Ma Sát Trượt, Ma Sát Nghỉ Trong Vật Lý

Lực Ma Sát Luc Ma Sat Ppt

Lực Ma Sát Công Thức Cách Tính, Lực Ma Sát Trượt, Ma Sát Lăn, Ma Sát Nghỉ Và Bài Tập

Lực đàn hồi là lực xuất hiện khi một vật bị biến dạng đàn hồi, có xu hướng chống lại nguyên nhân gây ra biến dạng đàn hồi.

1/ Lực đàn hồi

Biến dạng đàn hồi là những biến dạng có khả năng khôi phục lại hình dạng ban đầu khi chưa có lực tác dụng vào.

Một số ví dụ về biến dạng đàn hồi.

Lò xo bị biến dạng đàn hồi nén, lực đàn hồi xuất hiện có xu hướng kéo giãn lò xo trở lại hình dạng ban đầu

Lực xuất hiện khi vật bị biến dạng có tác dụng khôi phục lại hình dạng ban đầu gọi là lực đàn hồi. Lực đàn hồi có điểm đặt vào vật bị biến dạng, cùng phương, ngược chiều có độ lớn bằng độ lớn của lực tác dụng tại thời điểm xuất hiện.

Khi lực tác dụng vào vật quá lớn vật mất khả năng khôi phục lại hình dạng ban đầu ta nói lực tác dụng vượt qua giới hạn đàn hồi của vật liệu.

Giới hạn đàn hồi của vật là giá trị mà tại đó còn xuất hiện lực đàn hồi.

Định luật Húc (Hooke): Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo

Biểu thức định luật Húc (Hooke)

Trong đó

k: hệ số đàn hồi hay độ cứng của lò xo (N/m)

F$_{đh}$: lực đàn hồi (N)

Δl=l – lo: độ biến dạng của lò xo (m)

Δl < 0: lò xo chịu biến dạng nén

Cầu brooklyn được xây dựng nhờ cáp treo, lực căng của dây treo tác dụng vào trụ cầu và thân cầu giúp giữ thăng bằng cho cầu ​

Khi một sợi dây bị kéo căng nó sẽ tác dụng lên hai vật gắn với đầu dây. Trong trường hợp này lực đàn hồi được gọi là lực căng dây. Lực căng dây có điểm đặt và hướng giống như lực đàn hồi.

4/ Ứng dụng của lực đàn hồi:

Sử dụng lò xo làm bộ phận chính của lực kế đo độ lớn của lực tác dụng, cân lò xo đo trọng lượng của một vật.

nguồnhọc vật lý trực tuyến

Bài 22. Lực Hướng Tâm Và Lực Quán Tính Li Tâm. Hiện Tượng Tăng, Giảm, Mất Trọng Lượng

Lực Quán Tính Là Gì, Các Ví Dụ Về Lực Quán Tính

Bài 5. Sự Cân Bằng Lực

Lực Quán Tính Và Cách Làm Bài Tập Về Lực Quán Tính

Lực Ma Sát Là Gì? Lực Ma Sát Nghỉ, Lực Ma Sát Lăn Và Lực Ma Sát Trượt

Giải Vật Lí 10 Bài 12: Lực Đàn Hồi Của Lò Xo

Kiểm Tra Học Kì I Môn: Sinh Học

Đề Kiểm Tra 1 Tiết

Câu Hỏi Trắc Nghiệm: Di Truyền Học Quần Thể (Phần 4)

Giáo Án Vật Lí 10 Tiết 17 Bài 10: Ba Định Luật Niu

Bài 17. Bài Tập Vận Dụng Định Luật Jun

Lực đàn hồi: Lực tác dụng vào vật làm vật biến dạng.

Lực đàn hồi của lò xo: Lực xuất hiện ở hai đầu lò xo và tác dụng vào các vật tiếp xúc với lò xo.

Đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo:

Điểm đặt: Đặt vào hai đầu lò xo.

Phương: Dọc theo trục lò xo.

Hướng của lực đàn hồi của lò xo: ngược hướng với ngoại lực gây biến dạng.

Giới hạn đàn hồi của lò xo: là giá trị của độ biến dạng của lò xo sao cho trong giá trị này lực đàn hồi vẫn tỉ lệ với trọng lượng. (Khi thả ra, lò xo lại trở về hình dạng ban đầu). Hay giới hạn đàn hồi là giá trị của độ biến dạng mà tại đó lực đàn hồi cực đại.

Định luật Húc: Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dang của lò xo.

Độ lớn: F đh = k. $triangle l$ (N).

Với k là hệ số đàn hồi hay độ cứng của lò xo (N/m).

Độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với độ biến dạng của lò xo.

Lực đàn hồi có phương vuông góc với mặt tiếp xúc.

Nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt) của lực đàn hồi của

a. lò xo

b. dây cao xu, dây thép

c. mặt phẳng tiếp xúc.

Bài giải:

a.

Phương: dọc theo trục của lò xo

Điểm đặt: hai đầu của lò xo.

Chiều: ngược với chiều của ngoại lực gây biến dạng.

b.

Phương: cùng phương với lực biến dạng.

Điểm đặt: hai đầu của sợi dây.

Chiều: ngược với chiều của ngoại lực gây biến dạng.

Lực đàn hồi trong trường hợp này gọi là lực căng.

c.

Phương: vuông góc với mặt phẳng tiếp xúc.

Điểm đặt: tại mặt tiếp xúc.

Chiều: ngược chiều với ngoại lực.

Phát biểu định luật Húc.

Bài giải:

Định luật Húc: Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.

Biểu thức: F đh = k. $triangle l$ (N).

Với k là hệ số đàn hồi hay độ cứng của lò xo (N/m).

Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k = 100 N/m để nó dãn 10 cm?

A. 1 000 N

B. 100 N

C. 10 N

D. 1 N

Bài giải:

Chọn đáp án C.

Giải thích:

Để lò xo giãn 10 cm thì lực tác dụng lên lò xo là F = 100.10.10-2 = 10 (N).

Lực đàn hồi phải cân bằng với trọng lượng của vật.

Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15 cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 4,5 N. Khi ấy lò xo dài 18 cm. Độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu?

A. 30 N/m.

B. 25 N/m.

C. 1,5 N/m.

D. 150 N/m.

Bài giải:

Chọn đáp án D.

Giải thích:

Độ biến dạng của lò xo là: $triangle l$ = 18 – 15 = 3 cm = 3.10-2 (m).

Độ cứng của lò xo là: $k = frac{F}{triangle l} = frac{4,5}{3.10^{-2}} = 150$ (N/m).

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30 cm, khi bị nén lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bị nén bằng 10 N thì chiều dài của nói bằng bao nhiêu?

A. 18 cm.

B. 40 cm.

C. 48 cm.

D. 22 cm.

Bài giải:

Chọn đáp án A.

Giải thích:

Khi lực đàn hồi bằng 5 N:

Độ cứng của lò xo là: $k = frac{F}{triangle l} = frac{5}{6.10^{-2}} = 250/3$ (N/m).

Khi lực đàn hồi bằng 10 N: thì độ biến dạng của lò xo là:

$triangle l$ = $frac{F}{k} = frac{10}{frac{250}{3}} = 0,12$ (m) = 12 cm.

Chiều dài của lò xo là l’ = l 0 – $triangle l$ = 30 – 12 = 18 cm (do bị nén).

Treo một vật có trọng lượng 2,0 N vào một lò xo, lò xo dãn ra 10 mm. Treo một vật khác có trọng lượng chưa biết vào lò xo, nó dãn 80 mm.

a. tính độ cứng của lò xo.

b. tính trọng lượng chưa biết.

Bài giải:

a. Độ cứng của lò xo là: $k = frac{F}{triangle l} = frac{2}{10.10^{-3}} = 200$(N/m).

b. Trọng lượng chưa biết là: P = F = k. $triangle l$ = 200.80.10-3 = 16 N.

Cùng Tìm Hiểu Về Các Ứng Dụng Của Môn Vật Lí Trong Đời Sống

Lý Thuyết Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Điện Tích. Định Luật Coulomb

Đề Cương Ôn Tập Hk2 Lớp 10

Bài 2: Thuyết Electron. Định Luật Bảo Toàn Điện Tích

Phân Loại Bài Tập Bảo Toàn Động Lượng

🌟 Home
🌟 Top