Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Khái Niệm Rủi Ro Tài Sản Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Sieuphampanorama.com

Quản Trị Rủi Ro Tài Sản (Asset Risk Management) Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Quản Trị Rủi Ro Tài Sản

Tiểu Luận Cấu Trúc Rủi Ro Của Lãi Suất

Cấu Trúc Rủi Ro Của Lãi Suất (Interest Rate Risk Structure) Là Gì?

Khái Niệm, Phân Loại Rủi Ro Tín Dụng

Khái Niệm Trọng Yếu Trong Kiểm Toán Và Qui Trình Đánh Giá Trọng Yếu Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

Xác Lập Mức Trọng Yếu Và Đánh Giá Rủi Ro Kiểm Toán Trong Giai Đoạn Lập Kế Hoạch Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

Nội dung quản trị rủi ro tài sản

– Quản trị rủi ro tài sản đề cập đến các đối tượng có thể hưởng lợi hoặc chịu tổn thất về vật chất, tài sản tài chính hay tài sản vô hình và các kết quả này xảy ra do phải chịu yếu tố mạo hiểm hay rủi ro…

– Tài sản có thể bị hư hỏng hay tàn phá, giảm giá hay mất mát theo nhiều cách khác nhau. Cụ thể tài sản ở đây có thể là:

+ Bất động sản gồm các công trình kiến trúc, kho, cửa hàng…

+ Động sản bao gồm máy móc, thiết bị, hàng hóa, nguyên vật liệu…

Tầm quan trọng của quản trị rủi ro tài sản

– Quản trị rủi ro tài sản giúp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, từ đó tài sản được sử dụng hợp lí, hiệu quả nhất.

– Là cơ sở để doanh nghiệp có kế hoạch sửa chữa, thay đổi tài sản, đảm bảo cho tài sản được sử dụng một cách liên tục trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

– Là cơ sở tính toán khấu hao giá thành, xác định chi phí.

Quá trình quản trị rủi ro tài sản

(1) Nhận dạng rủi ro tài sản

Nhận dạng rủi ro tài sản bao gồm hai nội dung. Đó là nhận dạng nguồn rủi ro tài sản (nguyên nhân gây ra rủi ro đến từ đâu) và nhận dạng nguy cơ rủi ro tài sản (nguy cơ rủi ro trực tiếp, gián tiếp hay có yếu tố thời gian).

(2) Phân tích và đo lường rủi ro tài sản (3) Đánh giá các tổn thất

– Đánh giá, ghi nhận tổn thất gây ra là do giảm doanh thu hay tăng chi phí.

* Giảm doanh thu

+ Tổn thất thu nhập cho thuê tài sản;

+ Tổn thất do gián đoạn hoạt động kinh doanh bao gồm:

* Lợi nhuận ròng nếu hoạt động không gián đoạn (chi phí cơ hội)

* Các chi phí cố định vẫn phải tiếp tục trả

* Chi phí trong thời gian hồi phục lại mức hoạt động trước đây

+ Tổn thất do các gián đoạn bất ngờ tùy thuộc

* Mức độ phụ thuộc và khâu cung cấp và tiêu thụ

* Khả năng gián đoạn hoạt động của các khâu cung cấp và tiêu thụ

* Thời gian hồi phục

* Tăng chi phí:

+ Tổn thất do chịu các chi phí cao hơn khi hoạt động liên tục là cần thiết

+ Tổn thất do hủy hợp đồng thuê

+ Tổn thất từ các trang thiết bị không tháo dỡ được của bên thuê tài sản

+ Tổn thất từ các trang thiết bị không tháo dỡ được của bên thuê tài sản

(4) Kiểm soát rủi ro tài sản

– Kiểm soát rủi ro tài sản là việc sử dụng các biện pháp nhằm phòng chống, hạn chế rủi ro, hạn chế tổn thất xảy ra với tài sản của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.

– Một số biện pháp kiểm soát rủi ro tài sản:

+ Có kế hoạch sử dụng tài sản

+ Xây dựng chính sách mua tài sản đảm bảo về số lượng, chất lượng

+ Kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì tài sản định kì

+ Đánh giá khấu hao tài sản cố định chi tiết

+ Hệ thống quản lí, kiểm soát những nhân lực trực tiếp có trách nhiệm với tài sản

+ Thực hiện qui chế an toàn lao động

– Lập các quĩ để bù đắp tài sản bị hao mòn, hư hỏng: Phương pháp này có thể được sử dụng khi tổn thất không vượt quá khả năng bù đắp tài chính của doanh nghiệp.

– Mua bảo hiểm cho các tài sản có giá trị: Đối với những tài sản có giá trị, ảnh hưởng lớn đến khả năng tài chính cũng như quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì các biện pháp bảo hiểm luôn là giải pháp thích hợp nhất.

Đề Tài Rủi Ro Trong Thanh Toán Quốc Tế, Điểm Cao

Rủi Ro Trong Hoạt Động Thanh Toán Quốc Tế

Country Risk Premium (Crp) Là Gì? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Rủi Ro Quốc Gia (Country Risk) Là Gì? Đánh Giá Rủi Ro Quốc Gia

Định Nghĩa Rủi Ro Quốc Gia Tổng Giá Trị Của Khái Niệm Này. Đây Là Gì Rủi Ro Quốc Gia

Khái Niệm Rủi Ro Tín Dụng

Rủi Ro Tín Dụng Là Gì? Cách Phân Loại Rủi Ro Tín Dụng

Khái Niệm Và Sự Cần Thiết Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng

Rủi Ro Tín Dụng Là Gì?

Rèn Luyện Phong Cách Làm Việc Khoa Học Của Người Giáo Viên Mầm Non

Khái Niệm Rèn Luyện Phong Cách Làm Việc Khoa Học Của Người Giáo Viên Mầm Non

Khái Niệm “dừng Xe” Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng Quy Tắc Giao Thông?, Khái Niệm Rủi Ro Tín Dụng, Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Đúng Về Anken, 1 Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Khi Nói Về Khí Hậu, Khái Niệm Văn Bản Nhật Dụng, Khái Niệm Nào Đúng Cho Máy Thu Hình, Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Thế Nào Là Văn Bản Nhật Dụng, Khái Niệm Nào Sau Đây Đúng Nhất Về Este, Khái Niệm Nào Đúng Về Quần Thể Sinh Vật, Khái Niệm Nào Sau Đây Đúng Với Khối Chóp, Khái Niệm Nào Dưới Đây Đúng Khi Nói Về Người Có Đạo Đức, Khái Niệm Nào Về Môi Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng Với Công Việc, Khái Niệm Quang Hợp Nào Dưới Đây Là Đúng, Khái Niệm Xây Dựng Nông Thôn Mới, Khái Niệm Nào Dùng Để Chỉ Triết Học Phương Tây Thế Kỷ Xv – Xvii, 5 Khái Niệm Các Từ Loại Vận Dụng Để Nhận Biết, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Về Văn Thuyết Minh, Khái Niệm Làn Đường Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Nào Về Môi Trường Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Khi Nói Về Thời Tiết, Khái Niệm Nào Sau Đây Dùng Để Chỉ Hình Thức Tồn Tại Của Vật Chất Xét Về , Khái Niệm “dải Phân Cách” Được Hiểu Như Thế Nào Cho Đúng?, Khái Niệm “khổ Giới Hạn Của Đường Bộ” Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm Về Văn Hóa Giao Thông Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Văn Kiện Đại Hội Nào Của Đảng Bắt Đầu Dùng Khái Niệm Kinh Tế Thị Trườn, Khái Niệm Xe Quá Tải Trọng Của Đường Bộ Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Nào Dung Để Chỉ Một Sự Vật Một Hiện Tượng Nhất Đinh, Khái Niệm Phần Đường Xe Chạy Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Nào Của Văn Phạm Được Sử Dụng Trong Chương Trình Dịch, Mâu Bien Ban Ket Thuc Niêm Yet Cong Khai Cap Giay Chưng Nhân Quyền Sử Dụng Đất, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Thô Sơ Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để C, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để Chỉ, Bai Phan Tich Noi Dung Khai Niem Va Su Van Dong, Phat Trien Cua Cac Hinh Thai Kinh Te Xa Hoi, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, 4 Khái Niệm Có Liên Quan Đến Nội Dung Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định, Khái Niệm Nào Sau Đây Chỉ Cái Được Công Nhận Là Đúng Theo Quy Định Hoặc Theo, Khái Niệm Là Gì Cho Ví Dụ, Khái Niệm Thơ 7 Chữ, Khái Niệm Là Gì Lớp 4, Khái Niệm Sử Thi, Khái Niệm Số Từ, Khái Niệm 7p, Khái Niệm 331, Khái Niệm 3d, Khái Niệm Đô Thị Hóa, Khái Niệm 4m, Khái Niệm 4p, Khái Niệm 4r, Khái Niệm Câu Cảm Thán, Khái Niệm Đô Thị, Khái Niệm 811, Khái Niệm 500 Anh Em, Khái Niệm 5g, Khái Niệm Đầu Tư, Khái Niệm Đất Đai, Khái Niệm Đất 5, Khái Niệm 5m, Khái Niệm 4k, Khái Niệm 4g, Khái Niệm 3g, Khái Niệm Nào Là, Khái Niệm 3pl, Khái Niệm 3r, Khái Niệm ê Tô, Khái Niệm 3t, Khái Niệm 4.0, Khái Niệm 4.0 Là Gì, Khái Niệm E Độc Thân, Khái Niệm êm ái, Khái Niệm 4c, Khái Niệm 4c Bao Gồm Các Yếu Tố Nào Sau Đây, Khái Niệm 802.1x, Khái Niệm Đất, Khái Niệm Nhà Máy, Khái Niệm 131, Khái Niệm Văn Bản, Khái Niệm ở Rể, Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm ô Tô, Khái Niệm L/c, ở Sài Gòn Khái Niệm Thân Và Lạ, Khái Niệm Oan Sai, Khái Niệm Oda, Khái Niệm ơn Gọi, Khái Niệm Oop, Khái Niệm Oxi, Khái Niệm Lễ Hội, ý Chí Khái Niệm, Khái Niệm 1 Pha, Khái Niệm 1/3, Khái Niệm 1/500, Khái Niệm, Khái Niệm Ma Túy, Khái Niệm M&e, Khái Niệm M&a,

Khái Niệm “dừng Xe” Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng Quy Tắc Giao Thông?, Khái Niệm Rủi Ro Tín Dụng, Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Đúng Về Anken, 1 Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Khi Nói Về Khí Hậu, Khái Niệm Văn Bản Nhật Dụng, Khái Niệm Nào Đúng Cho Máy Thu Hình, Khái Niệm Môi Trường Nào Sau Đây Là Đúng, Khái Niệm Thế Nào Là Văn Bản Nhật Dụng, Khái Niệm Nào Sau Đây Đúng Nhất Về Este, Khái Niệm Nào Đúng Về Quần Thể Sinh Vật, Khái Niệm Nào Sau Đây Đúng Với Khối Chóp, Khái Niệm Nào Dưới Đây Đúng Khi Nói Về Người Có Đạo Đức, Khái Niệm Nào Về Môi Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng Với Công Việc, Khái Niệm Quang Hợp Nào Dưới Đây Là Đúng, Khái Niệm Xây Dựng Nông Thôn Mới, Khái Niệm Nào Dùng Để Chỉ Triết Học Phương Tây Thế Kỷ Xv – Xvii, 5 Khái Niệm Các Từ Loại Vận Dụng Để Nhận Biết, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Về Văn Thuyết Minh, Khái Niệm Làn Đường Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Nào Về Môi Trường Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Là Đúng, Khái Niệm Nào Đúng Nhất Khi Nói Về Thời Tiết, Khái Niệm Nào Sau Đây Dùng Để Chỉ Hình Thức Tồn Tại Của Vật Chất Xét Về , Khái Niệm “dải Phân Cách” Được Hiểu Như Thế Nào Cho Đúng?, Khái Niệm “khổ Giới Hạn Của Đường Bộ” Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm Về Văn Hóa Giao Thông Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Văn Kiện Đại Hội Nào Của Đảng Bắt Đầu Dùng Khái Niệm Kinh Tế Thị Trườn, Khái Niệm Xe Quá Tải Trọng Của Đường Bộ Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Nào Dung Để Chỉ Một Sự Vật Một Hiện Tượng Nhất Đinh, Khái Niệm Phần Đường Xe Chạy Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng, Khái Niệm Nào Của Văn Phạm Được Sử Dụng Trong Chương Trình Dịch, Mâu Bien Ban Ket Thuc Niêm Yet Cong Khai Cap Giay Chưng Nhân Quyền Sử Dụng Đất, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Thô Sơ Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để C, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để Chỉ, Bai Phan Tich Noi Dung Khai Niem Va Su Van Dong, Phat Trien Cua Cac Hinh Thai Kinh Te Xa Hoi, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, 4 Khái Niệm Có Liên Quan Đến Nội Dung Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định, Khái Niệm Nào Sau Đây Chỉ Cái Được Công Nhận Là Đúng Theo Quy Định Hoặc Theo, Khái Niệm Là Gì Cho Ví Dụ, Khái Niệm Thơ 7 Chữ, Khái Niệm Là Gì Lớp 4, Khái Niệm Sử Thi, Khái Niệm Số Từ, Khái Niệm 7p, Khái Niệm 331, Khái Niệm 3d, Khái Niệm Đô Thị Hóa,

Rủi Ro Tín Dụng Là Gì? Nguyên Nhân, Phân Loại Và Hệ Quả

Khái Niệm, Nội Dung Và Ý Nghĩa Của Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng

Định Nghĩa Rủi Ro Tín Dụng Và Cách Phân Loại Rủi Ro Tín Dụng

Một Số Kiến Thức Về Rừng

Khái Niệm Rừng Theo Khoa Học Là Gì?

Khái Niệm Và Phân Loại Rủi Ro

Khái Niệm Rủi Ro Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Chứng Khoán

Quản Trị Rủi Ro Trong Doanh Nghiệp

Rủi Ro Tín Dụng Là Gì? Cách Phân Loại Và Nguyên Nhân Hậu Quả

Kỹ Năng Ra Quyết Định

Những Cơ Sở Để Ra Quyết Định

Khái niệm rủi ro

Môi trường hoạt động và tồn tại của chúng ta luôn ẩn chứa các biến cố, các sự kiện nằm ngoài dự kiến. Có những sự kiện ngoài dự kiến mang lại những tốt đẹp, thuận lợi cho cuộc sống con người. Tuy nhiên, có không ít biến cố mà không ai mong muốn vì kết cục đi kèm là các thiệt hại hay thương tổn mà con người phải gánh chịu. Hiểu theo cách thông thường, các biến cố không mong đợi đó được gọi là rủi ro. Dù mức độ thiệt hại gánh chịu nặng hay nhẹ, nhưng nhìn chung rủi ro thường khiến cho chúng ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn hơn so với khi không có rủi ro.

Khi nghiên cứu về rủi ro, trong từng hoàn cảnh, từ các góc độ khác nhau, rủi ro có thể được diễn đạt cụ thể khác nhau.Chẳng hạn:

· Rủi ro là khả năng xảy ra tổn thất;

· Rủi ro là một giá trị dự tính về một kết cục;

· Rủi ro là sự kết hợp các nguy cơ; hay · Rủi ro là sự biến động xảy ra quanh một giá trị đã dự tính.

Phân biệt rủi ro, nguy cơ, hiểm họa để làm rõ khái niệm rủi ro:

Rủi ro là từ chung để chỉ một biến cố gây ra tổn thất. Ví dụ, một ngôi nhà nằm cạnh một xưởng hóa chất bị cháy và gây tổn thất cho chủ ngôi nhà.

Hiểm họa (peril) là nguyên nhân chính gây tổn thất. Ở đây, “cháy” được coi là hiểm họa.

Phân loại rủi ro

Căn cứ vào vào khả năng kiếm lời trong kết cục của rủi ro: rủi ro thuần và rủi ro đầu cơ

Căn cứ vào việc đo lường hậu quả của rủi ro: rủi ro tài chính và rủi ro phi tài chính

o Rủi ro tài chính là rủi ro mà có thể xác định hậu quả bằng tiền hoặc quy được thành tiền.

Căn cứ vào cả nguyên nhân và hậu quả của rủi ro: rủi ro cơ bản và rủi ro riêng biệt

o Rủi ro cơ bản là những rủi ro phát sinh từ những nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của con người và gây ảnh hưởng đến số đông người. Nhìn chung, nguyên nhân dẫn đến các rủi ro cơ bản thường do thiên nhiên. Ví dụ như, động đất, hạn hán, bão lụt,…Một số loại rủi ro cơ bản do các biến động trong môi trường kinh tế – chính trị – xã hội. Ví dụ như thất nghiệp,…

o Rủi ro riêng biệt có nguyên nhân và hậu quả mang tính cá nhân của một người hay một tổ chức. Trong một cộng đồng hẹp, rủi ro riêng biệt có thể xảy ra đối với người này mà không xảy ra với người kia. Các rủi ro như tai nạn giao thông hay tai nạn lao động là những ví dụ điển hình về rủi ro riêng biệt.

Rủi Ro Là Gì? Các Khái Niệm Cần Làm Rõ

Quản Trị Nguồn Nhân Lực Là Gì? Vai Trò, Mục Tiêu Và Ý Nghĩa

Khái Niệm Quản Trị Nhân Lực

Tất Tần Tật Kiến Thức Về Quan Hệ Từ Ở Tiểu Học Không Thể Bỏ Qua!

Soạn Bài Quan Hệ Từ

Khái Niệm Rủi Ro Kinh Doanh Là Gì Và Nguồn Gốc Dẫn Đến Rủi Ro?

Các Loại Rủi Ro Trong Hoạt Động Ngân Hàng

Ngân Hàng Thương Mại Là Gì? Đặc Trưng Và Các Loại Rủi Ro Nhtm

Các Loại Rủi Ro Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng Thương Mại

Các Loại Rủi Ro Trong Ngân Hàng Thương Mại

Rủi Ro Trong Tín Dụng Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Các Ngân Hàng Thương Mại

Cho dù bạn là chủ một doanh nghiệp hay kinh doanh quy mô nhỏ, việc tìm hiểu các chướng ngại vật và rủi ro bạn có thể gặp phải sẽ giúp bạn đưa ra các chiến thuật phát triển hoặc đưa ra các quyết định chính xác.

Khái niệm rủi ro kinh doanh là gì?

Rủi ro kinh doanh là gì? Nó là tất cả các mối nguy hiểm mà một công ty, tổ chức phải chịu trong quá trình hoạt động, có thể làm giảm lợi nhuận của công ty đó, khiến các dự án hay chương trình của công ty đó bị đình trệ, thất bại hoặc thậm chí dẫn công ty đó tới phá sản.

Bất cứ điều gì gây hại tới khả năng đạt được mục tiêu tài chính của một công ty đều được coi là rủi ro kinh doanh. Những mối rủi ro này đến từ rất nhiều nguồn khác nhau, vì vậy những khó khăn mà công ty hay doanh nghiệp phải đối mặt không phải lúc nào cũng do khả năng điều hành của ban lãnh đạo.

Rất nhiều mối rủi ro đến từ bên trong, ví dụ như những sai lầm trong hoạch định chiến thuật hoạt động hay lực lượng nhân sự chưa làm việc hiệu quả, còn một số nguồn rủi ro tới từ bên ngoài có thể kể đến như các quy định, luật pháp của chính phủ hay tình hình của nền kinh tế nói chung.

Tuy không ai có thể né tránh hay bao bọc doanh nghiệp của họ khỏi mọi mối rủi ro, sẽ vẫn luôn có những biện pháp để bảo vệ hoặc giảm thiểu tối đa các thiệt hại hoặc ảnh hưởng tiêu cực của các rủi ro đó tới hiệu quả của hoạt động kinh doanh. Các biện pháp đó được gọi chung là các chiến thuật quản lý rủi ro.

Nguồn gốc phát sinh rủi ro trong kinh doanh là gì?

Các rủi ro kinh doanh bắt nguồn và chịu ảnh hưởng từ rất nhiều yếu tố, chung nhất gồm:

Thói quen, sở thích, xu hướng và nhu cầu của người tiêu dùng hay khách hàng cuối.

Giá hàng hóa theo đơn vị, các chi phí như nguyên liệu đầu vào, chi phí sản xuất, vận chuyển, lưu kho, thuế,…

Số lượng, quy mô, khả năng và mức độ cạnh tranh của các đối thủ trên thị trường.

Tinh trạng của nền kinh tế trong nước và quốc tế.

Tình hình chính trị, các điều luật, quy định và chi phối, quản lý của nhà nước.

Để tính toán rủi ro, các nhà phân tích thường sử dụng 4 tỉ lệ đơn giản: số dư đảm phí, hiệu ứng đòn bảy tài chính, hiệu ứng đòn bảy kinh doanh và hiệu ứng đòn bảy tổng thể. Với các tính toán phức tạp hơn, các nhà phân tích có thể phối hợp thêm các phương pháp thống kê.

Các loại hình rủi ro kinh doanh là gì?

Rủi ro kinh tế: Nền kinh tế liên tục thay đổi với các biến động thị trường. Các thay đổi đó có thể tích cực hoặc tiêu cực, chính vì vậy việc liên tục theo dõi các chuyển biến và phân tích xu hướng để đưa ra các điều chỉnh phù hợp. Một cách khác để giảm thiểu rủi ro kinh tế là tiết kiệm càng nhiều càng tốt để duy trì dòng tiền, hoạt động với ngân sách thấp, ít tạp phí.

Rủi ro an ninh và lừa đảo: Các sự cố như rò rỉ dự liệu, đánh cắp thông tin người dùng, sử dụng danh tính giả và lừa đảo thanh toán là một vài ví dụ về rủi ro an ninh và lừa đảo. Để đảm bảo hạn chế được rủi ro này, ban lãnh đạo nên tập trung vào các giải pháp bảo vệ an ninh, các công cụ chống gian lận và lừa đảo cùng với việc phố biến kiến thức tới khách hàng.

Rủi ro vận hành: Loại rủi ro này có thể đến từ bên trong, bên ngoài hoặc là kết hợp của cả hai phía. Bên ngoài có thể là thiên tai, hỏa hoạn, các sự cố về điện, nguồn cung nguyên vật liệu, bệnh dịch. Bên trong chủ yếu là từ sai lầm của một hoặc nhiều người trong đội ngũ nhân viên hoặc ban lãnh đạo. Cách tốt nhất để hạn chế rủi ro này là lập nên các kế hoạch dự phòng cho những tình huống xấu có thể xảy ra, những ảnh hưởng tiêu cực mà doanh nghiệp có thể gặp phải cùng giải pháp đi kèm.

Thương Lượng (Negotiate) Là Gì? Ưu Nhược Điểm Của Phương Pháp Thương Lượng

5 Nguyên Tắc Vàng Để Đàm Phán, Thương Lượng Thành Công Trong Kinh Doanh

Ưu Nhược Điểm Của Phương Thức Thương Lượng Và Hòa Giải

Khái Niệm, Phân Loại Và Đặc Tính Của Đàm Phán, Thương Lượng

Hợp Đồng Thương Mại Là Gì? Đặc Điểm Của Hợp Đồng Thương Mại?

🌟 Home
🌟 Top