Top 10 # Xem Nhiều Nhất Yêu Cầu Nghĩa Là Gì Mới Nhất 4/2023 # Top Like | Sieuphampanorama.com

Định Nghĩa Maintenance Requirements / Yêu Cầu Duy Trì Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

Số dollar mà một ngân hàng hoặc một khách hàng môi giới phải duy trì như vốn bảo chứng trong tài khoản giao dịch. Khách hàng có thể vay trên cơ sở tổng giá trị chứng khoán trong tài khoản, nhưng có thể được yêu cầu bổ sung tiền bảo chứng, nếu giá trị tiền bảo chứng rơi xuống dưới mức quy định. Yêu cầu duy trì là sự kiểm soát tín dụng có chọn lọc bởi Úy ban Dự trữ Liên bang, và được thực hiện thông qua Quy định T và Quy định U của Dự trữ Liên bang. Nhìn chung, các mức tiền bảo chứng được thiết lập ở mức 50% giá trị thị trường, nhưng có thể tăng lên hoặc hạ xuống khi cần thiết.

Định Nghĩa Pledging Requirements / Các Yêu Cầu Về Thế Chấp Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

Yêu cầu về hành hính, luật định hay hợp đồng mà các chứng khoán được xem như thế chấp cho khoản tiền gửi của công chúng, hay có vai trò như trái phiếu hay chứng khoán đảm bảo cho khoản ký gửi cụ thể. Các loại chứng khoán bảo đảm cho tiền gửi của công chúng là các chứng khoán khả mại, như trái phiếu hay tín phiếu kho bạc. Các chứng khoán được thế chấp thường được giữ bởi ngân hàng thế chấp trong một tài khoản riêng. Chúng có thể được cài trong một đơn vị ủy thác độc lập, ví dụ Ngân hàng Dự Trữ Liên Bang và có vai trò như thế chấp cho tiền gửi bởi chính phủ Hoa Kỳ, chính quyền tiểu bang hay chính quyền đô thị. Số lượng tối thiểu các chứng khoán xem như thế chấp – tỷ lệ các chứng khoán thế chấp so với tiền gửi của công chúng – phải được duy trì mọi lúc. Các chứng khoán kho bạc Mỹ thường được tính theo giá trị danh nghĩa, hối phiếu thương mại và giấy chấp nhận của ngân hàng được tính bằng 90% giá trị danh nghĩa, và chứng khoán đô thị bằng 80% giá trị.

Định Nghĩa Account Inquiry / Yêu Cầu Thông Tin Về Tài Khoản Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

Account Inquiry là yêu cầu bản sao về lịch sử tài khoản của cá nhân, thường kết hợp với việc chứng nhận hay gia hạn của hạn mức tín dụng hiện hữu. Yêu Cầu Thông Tin Về Tài Khoản là bất cứ yêu cầu thông tin tài khoản nào, cho dù đó là một tài khoản lưu ký hoặc tài khoản tín dụng. Việc yêu cầu thông tin có thể tham khảo chứng từ, các khoản thanh toán hoặc giao dịch cụ thể khác, hoặc bất kỳ mục khác liên quan đến tài khoản. 

Giải thích

Hầu hết các tổ chức tài chính có một bộ phận chuyên phải xử lý với yêu cầu thông tin tài khoản. Đôi khi thuật ngữ này được sử dụng khi có yêu cầu hoặc từ một cơ quan tín dụng về một người tiêu dùng cụ thể.

Ltdr: Yêu Cầu Về Định Nghĩa Từ Vựng Loại

LTDR có nghĩa là gì? LTDR là viết tắt của Yêu cầu về định nghĩa từ vựng loại. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Yêu cầu về định nghĩa từ vựng loại, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Yêu cầu về định nghĩa từ vựng loại trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của LTDR được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài LTDR, Yêu cầu về định nghĩa từ vựng loại có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

LTDR = Yêu cầu về định nghĩa từ vựng loại

Tìm kiếm định nghĩa chung của LTDR? LTDR có nghĩa là Yêu cầu về định nghĩa từ vựng loại. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của LTDR trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của LTDR bằng tiếng Anh: Yêu cầu về định nghĩa từ vựng loại. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

Như đã đề cập ở trên, LTDR được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Yêu cầu về định nghĩa từ vựng loại. Trang này là tất cả về từ viết tắt của LTDR và ý nghĩa của nó là Yêu cầu về định nghĩa từ vựng loại. Xin lưu ý rằng Yêu cầu về định nghĩa từ vựng loại không phải là ý nghĩa duy chỉ của LTDR. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của LTDR, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của LTDR từng cái một.

Ý nghĩa khác của LTDR

Bên cạnh Yêu cầu về định nghĩa từ vựng loại, LTDR có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của LTDR, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Yêu cầu về định nghĩa từ vựng loại bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Yêu cầu về định nghĩa từ vựng loại bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.