Top 10 # Xem Nhiều Nhất Yup Là Gì Trong Tiếng Anh Mới Nhất 4/2023 # Top Like | Sieuphampanorama.com

Yep Là Gì? Yup Là Gì? Ý Nghĩa Yep Và Yup

Ý nghĩa của từ yep là gì trong tiếng Anh? Từ yup là gì trên facebook ? Yep, yup là viết tắt của từ gì và dịch sang tiếng Việt như thế nào? Nghĩa một số từ “yub”, “yeb”, “ya”, “yah”, “yeap”, “yeah”.

Yep là từ biến thể của ” yes” trong tiếng Anh và được sử dụng để biểu hiện sự đồng ý hoặc tán thành đối với một sự việc hay một hiện tượng gì đó, khi dịch sang tiếng Việt có nghĩa là vâng, đúng rồi, chính xác, đúng vậy, thế đấy, đúng.

Ví dụ: Did you have a hard working day? (Bạn đã có một ngày làm việc vất vả đúng không?)

Yep. That’s right. I really want to rest. (Phải. Đúng rồi. Mình thật sự muốn được nghỉ ngơi)

Yup là một cách viết khác đã được biến thể của ” yes” , dùng khi đồng tình hoặc nhất trí với một ý kiến hay vấn đề gì đó mà chúng được đề cập đến trong cuộc trò chuyện giữa mọi người với nhau, có nghĩa là được, ừ, có chứ, phải.

Yup và yep hoàn toàn giống nhau về mặt ngữ nghĩa, có thể được dùng thay thế cho nhau và từ “yes”, tùy vào mỗi người mà họ sẽ chọn cách viết cho riêng bản thân mình.

Ví dụ: We can’t go to the cinema right now. (Chúng ta không thể đến rạp phim ngay bây giờ được.)

Yep. It’s raining. (Ừ. Trời đang mưa mà)

Cách dùng yep và yup

Đây là 2 từ để giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày, nhưng không phải chính thức (còn gọi là informal), bởi vì nó chỉ là từ lóng (slang), người bản xứ thường không dùng nó trong các văn bản cũng như cuộc trò chuyện chính thức, trang trọng và nghiêm túc (formal).

Lưu ý, trong trường hợp khi giao tiếp với đối tác, khách hàng hay người lớn tuổi thì tốt nhất nên tránh và không sử dụng. Chỉ dùng “yep” và “yup” khi nói với những ai thân thiết như bạn bè, đồng nghiệp, người ngang hàng hoặc nhỏ tuổi hơn. Còn lại những trường hợp khác thì “yes” vẫn là sự lựa chọn đúng đắn nhất để thể hiện sự tôn trọng, dứt khoát.

Những cách viết khác của “yes”

Ngoài 2 từ đã kể trên là “yep”, “yup” thì vẫn còn một số từ khác nữa cũng có nghĩa tương tự “yes” là : “yub”, “yeb”, “ya”, “yah”, “yeap”, “yeah”.

Về cơ bản, trong một số tình huống, chúng có thể được thay thế lẫn nhau mà không có vấn đề gì, ta có thể dùng bất cứ từ nào tùy vào ý định cũng như sở thích.

Hay Là Trong Tiếng Tiếng Anh

Có phải là một chút gì đó về chi tiết hay là về màu sắc?

Is it something about the details or the colors?

QED

Thi thoảng ta linh cảm có gì không ổn, hay là quá trễ rồi.

Occasionally we sense something wrong or too late.

ted2019

Quỷ dữ hay là ông?

Satan’s or yours?

OpenSubtitles2018.v3

Does it involve carrying a weapon or interstate kidnapping?

OpenSubtitles2018.v3

Nó làm vậy với một con quay ở trong tai, hay là với cặp mắt của nó.

It does this either with a gyro in the ear, or with it’s eyes.

QED

Tôi chưa quyết định được là nên đi học đại học hay là đi tìm việc.

I am not sure yet if I will go to a university or get a job.

Tatoeba-2020.08

Những thành phố, dù có người hay là bỏ không.

Cities, living or dead.

OpenSubtitles2018.v3

Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật-lê?

Never do people gather grapes from thorns or figs from thistles, do they?

jw2019

Hay là chú cảm thấy chán đến nỗi không nhận ra được những sự tương đồng?

Or were you too bored to notice the pattern?

OpenSubtitles2018.v3

Đó là nhiều hay là ít?

Is it a lot, or is it a little?

OpenSubtitles2018.v3

Chúng tôi không chỉ là người đứng nhìn bất lực hay là nạn nhân của nội chiến.

We are not just the helpless and the victims of the civil war.

QED

bệnh tim, ung thư hay là tai nạn ôtô?

Heart disease, cancer, a car accident?

ted2019

Nó không thay đổi những thứ quan trọng với tôi, hay là những người tôi quan tâm.

It doesn’t… it doesn’t change the things that matter to me, or who I care about.

OpenSubtitles2018.v3

Tết Nguyên đán, Trung thu hay là Giáng sinh.

On New Year’s, Christmas, and days like that.

QED

Con uống trà hay là gì?

Do you want some tea or something?

OpenSubtitles2018.v3

Hay là một kiểu báo thù nào đó?

Or some sort of vindication?

OpenSubtitles2018.v3

Hay ý nó là cái cán thôi hay là…

So, does it just mean the handle, or…

OpenSubtitles2018.v3

Hay là ta tới Trái Đất hỏi thăm nhỉ?

Would we be able to get more information if we go to Earth?

OpenSubtitles2018.v3

Mì hay là mấy điều luật.

Your noodles or your rules.

OpenSubtitles2018.v3

Cô gái đó đần độn hay là gì?

Is that girl an idiot or what?

OpenSubtitles2018.v3

Hay là cậu tới chỗ tôi?

Moving back in with me?

OpenSubtitles2018.v3

Các bộ trưởng năng lượng và khí hậu hay là bộ trưởng tài chính?

The climate and energy minister or the finance minister?

OpenSubtitles2018.v3

Đi ngay hay là đợi tao gọi cảnh sát?

You will go immediately or I will call the police!

OpenSubtitles2018.v3

Của Gus hay là Sean?

Is it Gus’or Sean’s?

OpenSubtitles2018.v3

Hay là khả năng nhạy bén thuộc linh của các anh chị em đã giảm bớt rồi?

Or have your spiritual sensors gone into standby mode?

LDS

Nghĩa Là Trong Tiếng Tiếng Anh

Nghĩa là, cậu không biết…

Meaning, you don’t know…

OpenSubtitles2018.v3

Ý nghĩa là gì?

What’s the point?

ted2019

Nhưng nó cũng có nghĩa là chúng không thể thấy ta.

But it also means they won’t be able to see us.

OpenSubtitles2018.v3

4 Điều này không có nghĩa là chúng ta yêu thương nhau chỉ vì bổn phận.

4 This is not to say that we are to love one another merely out of a sense of duty.

jw2019

Nghĩa là diễn ra theo luật.

As provided by law.

OpenSubtitles2018.v3

+ 6 Tình yêu thương nghĩa là chúng ta tiếp tục bước theo các điều răn ngài.

+ 6 And this is what love means, that we go on walking according to his commandments.

jw2019

Màu xanh lá cây có nghĩa là học sinh đã đạt đến trình độ thành thạo.

Green means the student’s already proficient.

ted2019

Không có nghĩa là em không thể nói.

Well, doesn’t mean I can’t talk.

OpenSubtitles2018.v3

Nghĩa là cuộc tẩu thoát vẫn tiếp tục.

It means the escape is on.

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng điều đó có nghĩa là gì?

But what does it mean?

ted2019

Và nếu điều đó có nghĩa là chúng tôi phải rời khỏi thì chúng tôi rời khỏi.

And if that means we must leave….. then leave we shall.

OpenSubtitles2018.v3

Trả ơn có nghĩa là “dâng hiến hoặc tuân phục.”

To render means to “give or submit.”

LDS

Có lẽ tên A-rơ nghĩa là “Thành”.

The name Ar probably means “City.”

jw2019

Nghĩa là gì?

What does that mean?

OpenSubtitles2018.v3

Thì nghĩa là anh sẽ cầm biển hiệu để cho xe chạy chậm lại.

So that means you would have been holding the sign to slow cars down.

OpenSubtitles2018.v3

Điều đó không có nghĩa là do rau và dầu ô liu.

That doesn’t mean it’s the vegetables or olive oil.

ted2019

Một người nam cần biết làm đầu trong gia đình tín đồ Đấng Christ nghĩa là gì.

A man needs to know what it means to be the head of a Christian household.

jw2019

Chỉ vì em là một người mẹ không có nghĩa là em sẽ thay đổi con người em.

Just because I’m a mom doesn’t mean that I’m gonna change who I am.

OpenSubtitles2018.v3

Ý tớ là, có khó khăn không có nghĩa là ta sẽ bỏ cuộc

I mean, just because something’s difficult doesn’t mean that you quit.

OpenSubtitles2018.v3

Cũng có nghĩa là không thể truy ra được.

Meaning it’s untraceable.

OpenSubtitles2018.v3

Có thể điều đó có nghĩa là hắn đã thay đổi ý định?

Could that mean he’s changed his mind?

OpenSubtitles2018.v3

Nghĩa là về thể chất thì không có gì bất ổn cả.

Which means there’s nothing physically wrong with this kid.

OpenSubtitles2018.v3

Điều đó có nghĩa là mỗi phần tử của mảng là một mảng khác.

This means every bit in memory is part of a byte.

WikiMatrix

Và khi tôi nói không làm gì cả, nó có nghĩa là KHÔNG GÌ CÀ.

And when I say nothing, I do mean nothing.

QED

Zulu theo ngôn ngữ bản xứ có nghĩa là thiên đường.

In the Zulu language, Zulu means Sky.

WikiMatrix

Tên Bạn Là Gì Trong Tiếng Tiếng Anh

Tôi là Tom. Tên bạn là gì?

I’m Tom. What’s your name?

Tatoeba-2020.08

Tên bạn là gì?

What’s your name?

Tatoeba-2020.08

Tôi hỏi “tên bạn là gì?”.

“What’s your name?” I asked.

Tatoeba-2020.08

Tên bạn là gì?

What is your name?

ted2019

Tên bạn là gì?

Sorry, what was your name?

OpenSubtitles2018.v3

Muốn làm quen với một người, trước tiên bạn thường hỏi: “Tên bạn là gì?”.

When trying to get to know someone, the first thing you would likely do is ask, “What is your name?”

jw2019

Vậy, tên bạn là gì?

So, what is your name?

ted2019

Sanjay, tên bạn ấy là gì?

Sanjay, what’s her name?

QED

Jackie đáp ứng, tên của bạn là gì?

Jackie respond, what’s your name?

QED

Tên bạn mày là gì?

What’s your partner’s name?

OpenSubtitles2018.v3

Tên bạn ấy là gì thế?

What was her name?

OpenSubtitles2018.v3

Tên của bạn là gì?

What’s your name?

OpenSubtitles2018.v3

Tên anh bạn là gì?

What’s your name?

OpenSubtitles2018.v3

Nếu anh ta giới thiệu bạn là “bạn” anh ta, hoặc bằng tên bạn, chẳng nghi ngờ gì, bạn chỉ là vậy.

If he introduces you as his “friend,” or by your name, have no doubt that’s all you are.

Literature

Bạn tên là gì?

You have one?

QED

Bạn tên là gì?

What’s your name?

OpenSubtitles2018.v3

Thế tên bạn trai cậu là gì?

So what’s your boyfriend’s name?

OpenSubtitles2018.v3

Bên phải. nó âm thanh như chứng minh một phương tiện của một kết thúc nó có vẻ như một thể hiện của consequentialist lý do bạn đang nói. và tên của bạn là gì?

Right. it sounds like justifying a means by an ends it seems like an instance of consequentialist reasoning you’re saying. and what’s your name?

QED

‘Đồ ngốc!’Nữ hoàng, tung đầu sốt ruột và chuyển sang Alice, cô tiếp tục, tên con, của bạn là gì?

‘Idiot!’said the Queen, tossing her head impatiently; and, turning to Alice, she went on,’What’s your name, child?’

QED

làm thế nào có thể Nếu đó là, nếu đạo Đức được xác định hoàn toàn bởi đạo đức của bạn sau đó làm thế nào có thể bạn áp dụng điều này hoặc làm thế nào nó có thể được áp dụng? đó cũng là một câu hỏi lớn, tên của bạn là gì? Tên tôi Ahmady. Ahmady? Được

I want to develop a reverence for the moral law and so I’m going to act, so I’m going to do the right thing then I think he’s there, he’s there as far as Kant’s concerned because he’s formed his motive his will is conforming to the moral law once he sees the importance of it so it would count it would count and secondly very quickly what stops morality from becoming completely objective in this point? what stops morality from becoming completely subjective, yea, like how can if there’s, if morality is completely determined by your morals then how can you apply this or how can it be enforced? that’s also a great question, what’s your name? my name’s Ahmady.

QED

Tôi đồng ý với anh ta nói rằng nó là ép buộc trong ý nghĩa rằng nó cướp một cá nhân của khả năng của mình để lý do đúng okay và tên của bạn là gì? Raul.

I agree with him in saying that it is coercion in the sense that it robs an individual of his ability to reason properly okay and what’s your name?

QED

Bạn đang phải, đó là sự thật Bạn tên gì?

You’re right, that’s true what’s your name?

QED

Vì vậy trả tiền một người nào đó 300 hoặc 500 hoặc một ngàn đô la bạn đang về cơ bản nói rằng đó là những gì cuộc sống của họ là có giá trị bạn. đó là những gì cuộc sống của họ có giá trị nó đặt một giá trị đồng đô la về cuộc sống đó là tốt, và tên của bạn là gì?

yes. well by paying three hundred dollars for to be exempt one time around you’re really putting a price on valuing human life and we established earlier that’s really hard to do so they’re trying to accomplish something that really isn’t feasible. good, so so paying someone three hundred or five hundred or a thousand dollars you’re basically saying that’s what their life is worth you. that’s what their life is worth it’s putting a dollar value on life that’s good, and what’s your name?

QED