Top 12 # Xem Nhiều Nhất Zone Có Nghĩa Là Gì Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Sieuphampanorama.com

Định Nghĩa Zone Of Resistance / Vùng Kháng Cự Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

Zone Of Resistance là một vùng giá mà cổ phiếu chạm trần và bắt đầu đi xuống. Trong phân tích kỹ thuật, sự kháng cự xảy ra không phải tại một điểm hữu hạn, mà xảy ra trong một vùng. “Mật độ” của vùng kháng cự (khoảng giá mà cố phiếu còn có thể tăng), phụ thuộc vào khối lượng giao dịch khi mà giá cổ phiếu bắt đầu tiến vào vùng kháng cự. Khối lượng giao dịch trong vùng kháng cự càng cao thì điểm có thể xảy ra kháng cự thực tế càng thấp (giao dịch bán càng nhiều giá càng giảm mạnh). 

Giải thích

Khi giá của một loại chứng khoán tiến tới vùng kháng cự, chuyện này sẽ xảy ra: giá cổ phiếu sẽ giảm tới mức nào để vượt qua khu vực này sẽ là một chỉ số quan trọng cho những nỗ lực vượt qua nó trong tương lai.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù khối lượng cao hơn có thể làm giảm điểm kháng cự thực tế, khả năng các vùng kháng cự bị xóa sổ cũng cao hơn. Khi đón đầu một sự hồi quy – khi mà việc giảm giá cổ phiếu chỉ là tạm thời – (retracement),thì việc đặt các lệnh cắt lỗ là rất cần thiết.

Định Nghĩa Zoning Ordinance / Luật Quy Hoạch Đất Đai Là Gì?

Khái niệm thuật ngữ

Zoning Ordinance là những quy định, văn bản luật quy định cách sử dụng bất động sản ở một số vùng địa lý cụ thể. Luật quy hoạch đất đai chỉ rõ vùng nào có thể được sử dụng cho mục đích dân sinh, vùng nào cho mục đích thương mại, và luật này quy định cả kích thước lô đất cũng như vị trí, số lượng (mật độ) và chiều cao của toà nhà. Luật quy hoạch đất đai là những văn bản dài, không chỉ mô tả lại công dụng của từng khu đất cụ thể, mà còn cung cấp các thủ tục xử lý vi phạm (bao gồm các hình phạt vi phạm), xử lí cấp đất sai và kháng cáo.

Giải thích

Quy hoạch đất đai bao gồm việc phân chia một khu đất cụ thể thành các khu vực và quy định cụ thể khu vực đó được phép sử dụng, không sử dụng cho mục đích gì. Việc quy hoạch này được thực hiện bởi các hội đồng thành phố, khu vực, và chỉ đặc thù với từng khu vực này. Quy hoạch đất đai, về cơ bản, nhằm tách biệt các khu có mục đích dân sinh với các khu có mục đích thương mại.

What Are Dns Zone Transfers (Axfr)?

How DNS Works

DNS (Domain Name System) is like an Internet phonebook. It is responsible for resolving human-readable hostnames into machine-readable IP addresses. The system includes authoritative DNS servers that provide information and DNS caches that store that information temporarily for client lookups. A typical DNS query is very simple: a client provides a human-readable hostname and in response receives an IP address. However, the system assumes that the querying client knows the hostname.

DNS servers host zones. A DNS zone is a portion of the domain name space that is served by a DNS server. For example, chúng tôi with all its subdomains may be a zone. However, chúng tôi may also be a separate zone.

Why Is DNS Zone Transfer Needed

DNS is a critical service. If a DNS server for a zone is not working and cached information has expired, the domain is inaccessible to all services (web, mail, and more). Therefore, each zone should have at least two DNS servers. For more critical zones, there may be even more.

However, a zone may be large and may require frequent changes. If you manually edit zone data on each server separately, it takes a lot of time and there is a a lot of potential for a mistake. This is why DNS zone transfer is needed.

You can use different mechanisms for DNS zone transfer but the simplest one is AXFR (technically speaking, AXFR refers to the protocol used during a DNS zone transfer). It is a client-initiated request. Therefore, you can edit information on the primary DNS server and then use AXFR from the secondary DNS server to download the entire zone.

How To Initiate a DNS Zone Transfer

Initiating an AXFR zone-transfer request from a secondary server is as simple as using the following dig commands, where zonetransfer.me is the domain that we want to initiate a zone transfer for. First, we need to get the list of DNS servers for the domain:

$ dig +short ns chúng tôi nsztm1.digi.ninja. nsztm2.digi.ninja.

Now, we can get initiate an AXFR request to get a copy of the zone from the primary server:

AXFR Vulnerability and Prevention

AXFR offers no authentication, so any client can ask a DNS server for a copy of the entire zone. This means that unless some kind of protection is introduced, an attacker can get a list of all hosts for a domain, which gives them a lot of potential attack vectors.

In order to prevent this vulnerability from occurring, the DNS server should be configured to only allow zone transfers from trusted IP addresses. The following is an example of how this can be accomplished in the BIND DNS server.

# chúng tôi acl trusted-nameservers { 192.168.0.10;

Additionally, it’s also recommended to use transaction signatures (TSIG) for zone transfers to prevent IP spoofing attempts.

Frequently asked questions

THE AUTHOR

Tìm Hiểu Dns Zone Và Thêm Dns Zone Tại Ngôi Sao Số

1. Vùng DNS chính (Master DNS zone)

1.1 Vùng chính (Master Primary DNS) là gì?

Vùng chính (Master Zone) còn được gọi là Vùng chính trong máy chủ DNS (Primary Zone in the DNS server) là bản sao đọc/ghi trong cơ sở dữ liệu DNS. Có nghĩa là bất cứ khi nào một bản ghi DNS mới được thêm vào cơ sở dữ liệu DNS tự động/thủ công, nó được ghi trong vùng chính của máy chủ DNS.

1.2. Làm cách nào để thêm Vùng chính (Master Zone)?

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại chúng tôi , nhấp vào thêm vùng mới, nhấp chọn tùy chọn Master (Primary) Domain Zone, nhập tên miền (không có www hoặc http://) và nhấp vào nút tạo. Nếu bạn muốn chỉ muốn thêm các bản ghi cho máy chủ dịch vụ web hay email … Bạn chỉ cần vào mục Bản ghi của vùng DNS trong tên miền của bạn, ở đó bạn sẽ có thể thêm các bản ghi bạn cần.

1.3 Tùy chọn thêm

Khi bạn tạo vùng DNS chính tại Ngôi Sao Số, bạn có thể chọn từ 3 tùy chọn khác nhau. Vai trò chính của họ là hỗ trợ bạn với NS hoặc thậm chí tất cả các bản ghi trong vùng DNS bạn sắp tạo.

Tạo vùng với bản ghi NS: tùy chọn này được chọn theo mặc định. Đây là cách dễ nhất để tạo vùng DNS chính với bản ghi NS cho tất cả các máy chủ tên, có sẵn cho bạn.

Sao chép tất cả các bản ghi từ vùng khác: tùy chọn này phù hợp, nếu bạn muốn sao chép tất cả các bản ghi của vùng DNS khác vào vùng mới của bạn.

Tạo vùng không có bất kỳ bản ghi nào: chọn tùy chọn này sẽ tạo vùng DNS mà không có bất kỳ bản ghi NS nào trong đó. Bạn sẽ phải tự thêm chúng sau đó.

2. Vùng DNS Slave/Backup/Secondary (Slave/Backup/Secondary DNS zone) là gì?

2.1 Vùng Slave/Backup là gì?

Vùng DNS Slave / Backup còn được gọi là Thứ cấp là bản sao chỉ đọc của các bản ghi DNS. Điều này có nghĩa là các bản ghi DNS không thể được thêm trực tiếp vào vùng DNS Slave / Backup. Vùng DNS Slave / Backup chỉ có thể nhận các bản ghi được cập nhật từ vùng Master của máy chủ DNS. Các bản ghi trong vùng Slave / Backup chỉ có thể được quản lý tại máy chủ chính của bạn. Các khu vực Slave / Backup chỉ dành cho khách hàng cao cấp.

2.2 Thêm vùng Slave/Backup tại Ngôi Sao Số như thế nào?

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại chúng tôi nhấp vào Thêm mới vùng DNS, nhấp vào hộp Khu vực nô lệ / Sao lưu, nhập tên miền (không có www hoặc http:

3. Vùng DNS đảo ngược (Master/Slave Reverse Zones)

3.1 Master Reverse Zone

While in the Master zone your hostname is pointed to an IP address, using the Master Reverse zone allows you to point an IP address to a hostname.

3.2 Làm sao để thêm vùng này

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại chúng tôi nhấp vào thêm mới vùng DNS và nhấp vào hộp Vùng đảo ngược chính (Master/Slave Reverse Zones). Vùng IPv4 cần có định dạng 1.0.0.127 cho IP 127.0.0.1 và từ menu thả xuống cần phải được chọn là -addr.arpa.

Nếu bạn muốn sử dụng IPv6, tên của vùng đảo ngược cần phải ở định dạng 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.0.1.2 cho IPv6 2109: 8765: 4321: 0987: 6543: 2109: 8765: 4321 và từ menu thả xuống cần phải được chọn ip6.arpa.

3.3 Một số lưu ý

Tên khu vực đảo ngược cho khu vực phải có định dạng cụ thể. Tên ngược bắt đầu bằng địa chỉ IP của bạn, được viết ngược. Nếu IP của bạn là 1.1.115.125., Bạn cần đảo ngược nó thành 125.115.1.1. Sau khi zone được tạo, bạn sẽ có thể thêm các bản ghi PTR được trỏ vào tên miền của bạn. Khi bạn tạo vùng Đảo ngược chính (Master/Slave Reverse Zones), bạn cần có một địa chỉ IP ủy quyền quản lý IP cho các máy chủ của Ngôi Sao Số.