Đề Xuất 4/2023 # “Uy Tín” Là Gì? Nghĩa Của Từ Uy Tín Trong Tiếng Việt Đọc Câu 15: Uy Tín Là Gì # Top 6 Like | Sieuphampanorama.com

Đề Xuất 4/2023 # “Uy Tín” Là Gì? Nghĩa Của Từ Uy Tín Trong Tiếng Việt Đọc Câu 15: Uy Tín Là Gì # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về “Uy Tín” Là Gì? Nghĩa Của Từ Uy Tín Trong Tiếng Việt Đọc Câu 15: Uy Tín Là Gì mới nhất trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

“Uy Tín” Là Gì? Nghĩa Của Từ Uy Tín Trong Tiếng Việt Đọc Câu 15: Uy Tín Là Gì

“Uy Tín” Là Gì? Nghĩa Của Từ Uy Tín Trong Tiếng Việt Đọc Câu 15: Uy Tín Là Gì

Luận về uy tín thật – giả của người lãnh đạo

Uy tínlà tiền đề và điều kiện đảm bảo chắc chắn cho sự thành công trong công tác quản lý của người lãnh đạo. V.I. Lênin nói rằng: điều quyết định thành công trong việc lãnh đạo quần chúng không phải bởi sức mạnh của quyền hành mà là sức mạnh của uy tín, sức mạnh của nghị lực, của sự hiểu biết phong phú, của tài năng xuất sắc. Nhờ có uy tín mà người lãnh đạo bằng những yêu cầu, bằng những gợi ý, bằng những lời thuyết phục, bằng những quyết định quản lý của mình, luôn luôn có khả năng ám thị từng cá nhân và tập thể. Điều đó có nghĩa là họ thực hiện nhiệm vụ được giao một cách tự giác, nhờ đó mà người lãnh đạo thực hiện có kết quả những mục tiêu quản lý đã đề ra.

Đang xem: “uy tín” là gì? nghĩa của từ uy tín trong tiếng việt

1. Uy tín của người lãnh đạo quan trọng như thế nào?

– Người lãnh đạo có uy tín sẽ giúp tăng cường tinh thần và hiệu quả làm việc của cán bộ, nhân viên; tăng cường nhịp điệu hoạt động tích cực của tập thể của cơ quan, đơn vị.

– Nhờ có uy tín mà người lãnh đạo mới tạo ra sự tin phục của tập thể và xã hội đối với lời nói và việc làm của mình, nhờ đó mà:

+ Giáo dục được tập thể, giáo dục được từng thành viên của tập thể, góp phần cực kỳ to lớn trong việc ngăn chặn các nhóm và các cá nhân lệch chuẩn trong tập thể, ngăn chặn được xung đột trong tập thể, tạo ra bầu không khí tâm lý lành mạnh trong tập thể.

+ Giúp cho người lãnh đạo tập hợp, động viên được các lực lượng trong xã hội tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà đơn vị đã đề ra.

– Uy tín là động lực bên trong giúp cho tinh thần người lãnh đạo luôn sảng khoái, bình tỉnh, tự tin, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm bởi họ biết rằng tập thể coi mọi quyết định của họ là vì tập thể, cho tập thể chứ không mảy may xen lẫn chút quyền lợi cá nhân nào chi phối quyết định của mình. Ngược lại, người lãnh đạo không có uy tín hoặc uy tín thấp luôn luôn gặp phải sự chống đối, tâm trạng luôn luôn u ám, nặng nề.

Uy tín là gì?

Uy tín là khả năng tác động của người đó đến người khác, là sự ảnh hưởng đến người khác, cảm hoá người khác, làm cho người khác tin tưởng, phục tùng và tuân theo mình một cách tự giác.

Uy tín của người lãnh đạo, theo khái niệm đã trình bày trên thì đó là sự thừa nhận của xã hội về nhân cách của người lãnh đạo; sự đánh giá của tập thể về sự phù hợp giữa những phẩm chất và năng lực của người lãnh đạo đó đáp ứng được những yêu cầu khách quan của công tác lãnh đạo mà cơ quan, đơn vị đó đặt ra, do đó mà được mọi người tin tưởng, mến phục và phục tùng một cách tự giác.

Uy tín bao gồm hai mặt: Uy và tín. Theo từ điển Hán Việt của tác giả Đào Duy Anh (NXB Khoa học xã hội, 1992) thì: Uy tín là có uy quyền mà được người ta tín nhiệm.

– Uy quyền: là quyền lực của người lãnh đạo do nhà nước cấp để cho anh ta thực hiện nhiệm vụ được giao; nó là vốn liếng ban đầu mà nhà nước cấp và là cơ sở để tạo ra cái tín của người lãnh đạo.

– Tín nhiệm: là ảnh hưởng đến mọi người xung quanh; được mọi người tin tưởng, tôn trọng và tuân phục. Đây là cái vốn mà người lãnh đạo tự tạo ra cho mình trong hoạt động quản lý, lãnh đạo. Rõ ràng có uy mà không có tín thì không thể lãnh đạo được, sớm muộn thì người lãnh đạo đó cũng sẽ bị đào thải. Bởi thế, trong việc đề bạt cán bộ quản lý, ta phải chú ý phát hiện những cán bộ có tín rồi mới giao uy quyền thích hợp cho họ.

Nói chung, uy tín của người lãnh đạo là sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố uy quyền và sự tín nhiệm, thiếu một trong hai yếu tố đó sẽ không có uy tín.

2. Phân loại và biểu hiện uy tín thật – giả của người lãnh đạo

Thông thường người ta chia uy tín ra thành 2 loại: uy tín đích thực và uy tín giả danh. Uy tín đích thực thì chỉ có một, còn uy tín giả tạo (giả danh) thì có rất nhiều loại, trong bài viết này tôi chỉ bàn tới bảy loại uy tín giả danh mà trong thực tiễn quản lý, lãnh đạo, dư luận và cách nhận xét của quần chúng thường thấy:

2.1. Thế nào là uy tín đích thực?

Uy tín đích thực là sự kết hợp một cách đặc biệt khách quan giữa những phẩm chất tư tưởng, chính trị, tâm lý đạo đức của người lãnh đạo, uy tín đích thực hình thành và phát triển thông qua hoạt động giao lưu của chủ thể và khách thể trong quản lý, lãnh đạo nhằm tích cực hoá quá trình đó.

Uy tín đích thực được biểu hiện qua cơ sở sau đây:

– Người lãnh đạo luôn luôn đứng vững trên cương vị của mình. Trong hoạt động, trong cuộc sống cấp trên tín nhiệm cấp dưới kính phục, tin tưởng phục tùng tự nguyện, đồng nghiệp ngưỡng mộ, ca ngợi.

– Những quyết định quản lý đưa ra được cấp dưới thực hiện tự giác, nghiêm túc dù bất cứ dưới hình thức nào,

– Dù người lãnh đạo vắng mặt ở cơ quan, đơn vị nhưng công việc vẫn tiến hành bình thường và mọi người vẫn mong đợi sự có mặt của người lãnh đạo.

– Dư luận quần chúng luôn đánh giá tốt người lãnh đạo.

– Kẻ thù, những người đối lập, những đối thủ có tầm cỡ tỏ ra kính nể, run sợ thậm chí khâm phục

– Người lãnh đạo luôn luôn có tâm trạng nhiệt tình, thoái mái trong công việc, có hiệu quả hoạt động rõ rệt. Hiệu quả này không chỉ ở mặt kinh tế – xã hội mà còn thể hiện trong sự phát triển của tổ chức, của mỗi thành viên trong đơn vị.

– Những việc riêng của người lãnh đạo được mọi người quan tâm với thái độ thiện chí và đúng mức.

– Khi người lãnh đạo chuyển sang công tác khác hoặc nghỉ hưu mọi người luyến tiếc, ngưỡng mộ, ca ngợi. Hình ảnh người lãnh đạo còn lưu lại trong mỗi thành viên.

2.2. Thế nào là uy giả tạo (giả danh)?

Như phần trên đã nói uy tín đích thực thì chỉ có một, còn uy tín giả tạo (giả danh) thì có rất nhiều loại, sau đây là bảy loại uy tín giả danh mang tính chất điển hình nhất:

– Uy tín giả tạo kiểu công thần

Người lãnh đạo quen sống và làm việc với những thành tích trong quá khứ, tự coi mình là lý tưởng, bất khả xâm phạm. Thường chủ quan, phiến diện, ít chịu khó học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ, đem kinh nghiệm và hiểu biết cũ áp dụng trong điều kiện mới. Hay bảo thủ, trì trệ, xem thường lớp trẻ, khó tiếp nhận cái mới. Hậu quả thường dẫn đến là quan liêu, tham quyền cố vị.

– Uy tín kiểu dân chủ giả hiệu

Đây là kiểu người lãnh đạo bề ngoài tỏ ra dân chủ song thực chất là mị dân. Họ gây uy tín bằng cách tỏ vẻ hoà nhập với mọi người, mọi việc họ đều đưa ra bàn bạc, xin ý kiến song thực chất vẫn quyết theo ý mình. Kiểu tạo dựng uy tín này sẽ mất đi ý nghĩa của nguyên tắc dân chủ, mất đi tính sáng tạo của quần chúng.

– Uy tín giả danh kiểu dạy khôn

– Uy tín giả danh do mượn ô dù cấp trên

Loại uy tín này ở những người luôn luôn mượn lợi cấp trên để trấn áp hoặc tạo ra mọi người tưởng mình là người gần gũi, được cấp trên tin tưởng. Trong bất kỳ trường hợp nào họ cũng khoe đã được gặp gỡ cấp trên hay được cấp trên tiết lộ cho biết một bí mật quan trọng nào đó. Thông thường họ là những người theo sát cấp trên để được cấp trên bổ nhiệm, lấy uy thế của cấp trên và quan hệ cấp trên đối với mình để xây dựng uy tín.

– Uy tín giả danh dựa trên sự trấn áp bằng quyền lực

Đây là trường hợp mà một số người lãnh đạo dùng cách chứng tỏ cho cấp dưới thấy rõ uy thế quyền hạn của mình và giữ cho cấp dưới luôn ở tình trạng căng thẳng vì lo sợ thi hành kỷ luật.

Loại uy tín này rất tai hại vì nó không chỉ làm giảm hiệu quả lao động mà còn làm cho bầu không khí tâm lý trong cơ quan căng thẳng. Đố kỵ thiếu tin tưởng lẫn nhau. Mặt khác nó cũng làm mất đi tính độc lập sáng tạo của mọi người, tạo điều kiện cho một số kẻ xu nịnh xuất hiện.

– Uy tín giả danh dựa trên khoảng cách

Loại uy tín này biểu hiện ở chỗ người lãnh đạo luôn tạo ra một sự cách biệt rõ ràng trong quan hệ với mọi người; đứng từ xa để chỉ đạo tránh tiếp xúc với nhân viên, muốn tỏ ra khó gần gũi và có chút ít gì bí ẩn. Họ sợ gần mọi người sẽ lộ tẩy những nhược điểm, non kém của bản thân. Loại người lãnh đạo này họ tự tách mình ra khỏi tập thể; không đi sâu sát thực tiễn nên dễ có quyết định sai lầm.

– Uy tín kiểu gia trưởng

Người lãnh đạo theo kiểu gia đình chủ nghĩa, ban phát cho cấp dưới như cha mẹ, xây dựng ê-kip theo kiểu bè cánh, thái độ cửa quyền, khen thưởng hoặc thù lao theo kiểu ban phát, bất chấp chính sách. Gây ra hiện tượng bè phái, cục bộ địa phương, phục tùng cá nhân mù quáng, ninh bợ cấp trên. Là kiểu người lãnh đạo chỉ cho mình là giỏi giang thông minh nhất, bằng vẻ mặt, tư thế, cách làm ra vẻ quan trọng để đề cao mình, hạ thấp cấp dưới. Kiểu người lãnh đạo này thường dẫn đến phong cách lãnh đạo độc đoán, họ luôn tìm cách đẩy người mà họ không ưa kể cả những người có tài ra khỏi cơ quan. Họ muốn cấp dưới phục tùng một cách tuyệt đối. Đây là kiểu người lãnh đạo rất khó tiếp nhận sự phê bình.

3. Con đường cơ bản hình thành uy tín (đích thực) của người lãnh đạo

Việc hình thành uy tín của người lãnh đạo tức là hình thành nhân cách phù hợp của người lãnh đạo, cũng hoàn toàn tuân theo quy luật chung của sự hình thành nhân cách.

– Tự phấn đấu rèn luyện

Đây là con đường cơ bản nhất để tự nâng cao uy tín của mình. Tự phấn đấu rèn luyện có thể được thực hiện bằng các biện pháp sau đây:

+ Duy trì hứng thú khát vọng và ý chí lãnh đạo để phục vụ tổ chức, phục vụ con người và xã hội. Không được lấy uy tín làm mục đích mà phải coi đó phương tiện, là điều kiện để thực hiện mục đích lãnh đạo, quản lý.

+ Thường xuyên kiểm tra, tự phê bình.

– Giữ vững và nâng cao uy tín qua các mối quan hệ

Người lãnh đạo không chỉ tổ chức và vận hành các quan hệ trong tổ chức của mình mà còn tham gia các mối quan hệ đó. Uy tín gắn liền với những giá trị của họ. Những giá trị này được đánh giá thông qua người khác. Như vậy, thông qua mối quan hệ đây cũng là con đường để nâng cao uy tín người lãnh đạo. Các biện pháp thực hiện con đường này bao gồm:

+ Quan hệ với mọi người khiêm tốn và có nguyên tắc.

+ Chân thành và gần gũi với quần chúng.

+ Quan hệ đúng mực với cấp trên và đồng nghiệp.

– Thực hiện dân chủ và công khai

Dân chủ công khai trong việc đề bạt, kỷ luật cán bộ, có ý kiến độc lập trong quyết định của cá nhân và dám chịu trách nhiệm, không né tránh và đổ trách nhiệm cho người khác.

Tóm lại:

Trong quá trình xây dựng và nâng cao uy tín của mình, người lãnh đạo cần quan tâm một số vấn đề sau đây:

Người lãnh đạo nên coi việc tạo dựng uy tín cho mình chỉ là phương tiện cần thiết để đạt mục đích lãnh đạo quản lý mà thôi.

Lấy chuẩn mực trong phong cách công tác Hồ Chí Minh làm định hướng cho quá trình rèn luyện, phấn đấu của người lãnh đạo.

Ngoài những yếu tố trên, người lãnh đạo còn phải chú ý đến kỹ năng, nghệ thuật giao tiếp của bản thân vì đó là phương tiện rất quan trọng để người lãnh đạo thiết lập, điều khiển các quan hệ của mình và thực hiện những tác động giáo dục tư tưởng, chính trị trong tổ chức./.

Việt Anh Ơi, Airbnb Là Gì? Có Uy Tín Không?

Airbnb là ứng dụng giúp kết nối người có phòng (hoặc căn hộ) cho thuê và người du lịch (hay công tác) chỉ trong “1 nốt nhạc”

Airbnb là gì?

Airbnb là ứng dụng giúp kết nối người có phòng (hoặc căn hộ/villas) cho thuê và người đi du lịch (hay công tác) cần tìm chỗ lưu trú (cả ngắn và dài ngày).

Khác với các loại trang web đặt phòng mà chúng ta thường biết (Agoda, Booking, Expedia…), Airbnb giúp bạn kiếm tiền từ phòng còn trống hoặc căn hộ nhàn rỗi với thủ tục và cách làm cực kỳ đơn giản.

Hiểu nôm na, Airbnb giống như Uber hay Grab ở Việt Nam, nhưng khác, dịch vụ cho thuê ở đây là phòng lưu trú, thay vì xe hơi và xe máy.

Với Airbnb bạn có thể là người thuê phòng, cũng có thể là người cho thuê phòng (căn hộ), thủ tục thuê và cho thuê “chỉ trong 1 nốt nhạc”

Mô hình kinh doanh này được gọi là “sharing economy” – kinh doanh chia sẻ, đây là xu hướng kinh doanh mới đang dần thay thế cho mô hình kinh doanh cổ điển trên toàn thế giới. (Uber, Grab, Google Adsense, Facebook… cũng là mô hình sharing economy)

Bạn có thể kiếm tiền bằng phòng trống trong căn hộ ngay hôm nay

Nếu bạn đang có một phòng ngủ còn trống, nhà đã có sẵn máy giặt, bếp, bàn ăn, phòng khách, bạn có thể đăng ký và chia sẻ nó lên Airbnb để kiếm thêm thu nhập.

Hoặc bạn có một căn nhà ở giữa thiên nhiên hoang sơ, cảnh quan hấp dẫn, bạn cũng có thể đăng ký làm host.

Hai nhà đồng sáng lập của Airbnb cũng đã từng khởi nghiệp như thế, với một căn phòng trống và 3 cái đệm hơi.

Airbnb và câu chuyện khởi nghiệp từ 3 cái đệm hơi

Bạn có tò mò nghĩa của từ Airbnb là gì không?

Airbnb viết tắt của “Airbed and breakfast” – tạm dịch là đệm hơi và bữa sáng.

Việt Anh thấy thực sự bất ngờ và được truyền cảm hứng khi biết hai nhà đồng sáng lập của start-up tỷ USD này (Brian Chesky và Joe Gebbia) khởi nghiệp chỉ với một căn phòng trống và 3 chiếc đệm hơi tại thành phố San Francisco.

Lý do chỉ vì họ có một căn phòng còn trống trong căn hộ của mình và không biết làm cách nào để kiếm đủ tiền trả tiền thuê nhà.

Và Airbnb đã ra đời như thế – giúp kết nối những người có phòng trống trong nhà, với những người cần thuê phòng “chỉ trong 1 nốt nhạc” (thủ tục đăng ký rất đơn giản).

Thông tin về Airbnb dành cho khách du lịch

Tại sao đặt phòng qua Airbnb rẻ hơn?

Airbnb sẽ giúp bạn tìm được phòng rẻ hơn, thoải mái hơn đặt phòng trực tiếp trên các website booking.

– Giá rẻ hơn các trang đặt phòng trực tuyến: việc kết nối trực tiếp giữa người có phòng và người thuê phòng sẽ khiến giá dịch vụ rẻ hơn. Tuy nhiên, nếu bạn thuê ở các khách sạn thì việc đặt qua Booking hay chúng tôi sẽ có lợi cho bạn hơn.

– Căn hộ thường đầy đủ tiện nghi: căn hộ là nơi bạn sống, chắc chắn sẽ đầy đủ tiện nghi như máy giặt, tủ lạnh, bếp, nhà tắm…vv Và khách du lịch thích điều này – một cảm giác ấm cúng như ở nhà.

Không chỉ là du lịch, mà là sống – trải nghiệm như người bản địa

Điều mà Airbnb hướng tới không chỉ là dịch vụ lưu trú, mà còn là chuyến đi trải nghiệm như người bản địa.

Ví dụ bạn tới Hà Nội, thay vì chọn một phòng trong khách sạn 2-3 sao tại phố cổ, bạn sẽ thuê được một căn hộ nhỏ, sống và trải nghiệm như người Hà Nội với giá cả hợp lý, bạn thích kiểu trải nghiệm này chứ?

Điều mà Airbnb hướng tới là việc sống/trải nghiệm like locals (như những người bản địa). Ngoài việc ở, bạn có thể kết nối và nhận được tư vấn, hướng dẫn từ người chủ nhà, giúp bạn có những thông tin về văn hóa, địa điểm quán ăn ngon, trải nghiệm, địa điểm nổi tiếng… Những câu chuyện mà chỉ thổ địa mới biết hấp dẫn bạn chứ?

Một góc tương đồng với Couch Surfing

Bạn biết Couchsurfing – website kết nối dân du lịch bụi, xin ngủ nhờ trên toàn thế giới chứ? Nếu chưa biết thì Couchsurfing là website, nơi bạn chia sẻ chiếc ghế sofa (couch) trong nhà mình cho một người khách du lịch mới tới.

Airbnb giống hệt thế, nhưng Airbnb hấp dẫn nhiều người hơn Couchsurfing vì Airbnb giúp cho chủ nhà tạo ra thu nhập, và việc tạo ra thu nhập sẽ khiến chủ nhà phải đảm bảo an toàn cho bạn.

Airbnb dựa vào hệ thống đánh giá cả chủ nhà và khách đến ở, qua đấy gián tiếp bảo vệ người dùng.

Sau khi trải nghiệm dịch vụ phòng bạn có thể xếp hạng căn hộ mà bạn đã ở. Nếu chủ nhà chăm sóc bạn tốt, nếu người thuê phòng cảm thấy thoải mái, vui vẻ sau khi rời căn hộ của bạn và để lại đánh giá 5 sao, căn hộ của bạn sẽ nổi bật trong danh sách những căn hộ khác cùng khu. Việc này giúp bảo vệ cả khách thuê phòng. Ngược lại, nếu bạn làm tệ, bạn sẽ nhận phản hồi xấu – không ai thích phản hồi xấu cả.

Và cả những khách lưu trú cũng thế, nếu chủ nhà đánh giá bạn “không tốt”, các chủ nhà khác sẽ từ trối đặt phòng từ bạn.

Đặt phòng ở Airbnb có uy tín, an toàn không?

Theo Việt Anh, đặt phòng ở Airbnb an toàn. Airbnb cùng Uber là hai trong 10 start-up đình đám nhất trong danh sách Unicorn Startup (startup kỳ lân). Năm 2016, Airbnb được định giá 30 tỷ USD – điều này đủ để minh chứng cho uy tín và độ an toàn của Airbnb phải không!

Bên cạnh đấy, khi đặt phòng bạn có thể đánh giá qua review của những vị khách đã từng ở trước để ra quyết định.

Và khi ở bạn cũng cần giữ gìn sạch sẽ, văn minh, vì chủ nhà cũng có thể review chính bạn. Để review xấu, không ai dám cho ở đâu nha!

Tặng 25$ khi tạo tài khoản

Airbnb tặng ngay 25$ khi bạn đăng ký tài khoản bằng một liên kết giới thiệu. Ở đây liên kết của mình là chúng tôi Khi bạn đặt phòng qua link này, bạn sẽ nhận được 25$ credit từ Airbnb cho lần đặt đầu tiên, và mình cũng sẽ nhận được 15$ vì đã giúp Airbnb giới thiệu bạn bè.

Sau khi tạo tài khoản, bạn cũng có thể tạo đường link và mời bạn bè của mình sử dụng để kiếm tiền, đặt phòng miễn phí với Airbnb. Chỉ cần tạo tài khoản, bạn sẽ tìm thấy ngay mục Travel Credit trong profile để lấy mã và chia sẻ nó với bạn bè.

Thông tin về Airbnb dành cho chủ hộ/khách sạn

Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp lưu trú ở Việt Nam

Airbnb vẫn còn rất mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, ứng dụng này đang bắt đầu cho thấy công dụng của mình, khi giúp người đi du lịch (hay công tác) tìm kiếm được những căn phòng trống như ý mình – với giá phải chăng (vì kết nối trực tiếp giữa chủ và khách) và mang lại sự thoải mái như ở nhà.

Hiện nay Airbnb phổ biến ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, và các thành phố lớn như Đà Lạt, Sapa, Hội An, Đà Nẵng…vv Dự kiến sắp tới mô hình này sẽ nhân rộng ra ở rất nhiều nơi, khi cơn bão Airbnb thực sự tới, sẽ rất khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú nếu họ không biết cách cập nhật, thay đổi mô hình của mình cho phù hợp.

3 bước để listing phòng của bạn lên Airbnb

Bước 1: Nhập thông tin phòng của bạn

Phòng của bạn là private hay shared room? Phòng ngủ có thể dành cho mấy người? Bạn có nhà tắm (nó riêng tư hay chung) – Địa chỉ của bạn ở đâu? Vân vân và vân vân.

Những thông tin này bạn sẽ nhập hết trong bước 1.

Bước 2: Đăng thật nhiều ảnh hấp dẫn

Đây là phần rất quan trọng, ảnh đẹp sẽ giúp phòng của bạn thu hút được khách thuê. Bạn có thể nhờ bạn bè (những người có kỹ năng chụp ảnh) tới giúp.

Airbnb khuyến cáo nên đăng khoảng 8 tấm, chụp mọi góc và đồ dùng tiện nghi trong căn hộ/phòng của bạn.

Bước 3: Hoàn tất thủ tục (đăng ký kinh doanh và khai báo thuế)

Về phần này Airbnb khuyến cáo bạn nên tìm hiểu về quy định của địa phương: đăng ký giấy phép kinh doanh, khai báo thuế, khai báo tạm trú tạm vắng, khai báo người nước ngoài…vv

Giống như Grab hay Uber, khi lái xe bạn cần bằng lái, thì Airbnb cũng vậy, khi cho thuê phòng bạn cần giấy phép kinh doanh (đăng ký từ giấy sở hữu hoặc hợp đồng thuê nhà) và khai báo thuế, tạm trú tạm vắng ở UNBD phương (địa phương nơi bạn sống)

Tiệm Vàng Uy Tín Tại Sài Gòn: Nên Mua Vàng Tiệm Vàng Uy Tín Ở Tphcm

Tiệm vàng uy tín tại Sài Gòn là những địa chỉ mà người tiêu dùng nên chọn mua vàng tiệm vàng uy tín ở TpHCM vì có giá bán tốt nhất và đa dạng sản phẩm từ vàng miếng 24k, vàng nhẫn tròn trơn 999, vàng ta 9999 ..v..v…

Tiệm vàng uy tín tại Sài Gòn

– Tiệm vàng Mi Hồng chuyên:

Cung cấp các loại trang sức, vàng – bạc với các mẫu mã đa dạng đẹp mắt

Dịch vụ cầm đồ, đánh bóng, gia công và chế tác trang sức

Thu đổi ngoại tệ

Giao hàng nhanh chóng, thủ tục gọn lẹ

– Thông tin một số sản phẩm như sau:

1. Bông tai hoa

Mã: B24K02A

Trọng lượng: 1.150 chỉ

Chất liệu: vàng 980

Tiền công: 200.000 VNĐ

2. Dây đúc mặt hoa cát máy

Mã: D24K05A

Trọng lượng: 12.180 chỉ

Chất liệu: vàng 980

Tiền công: 750.000 VNĐ

3. Nhẫn cóc ngậm tiền

Mã: N24K09

Trọng lượng: 1.870 chỉ

Chất liệu: vàng 980

Tiền công: 220.000 VNĐ

các chi nhánh của tiệm vàng mi hồng

Chi nhánh I: số 312 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh II: số 250 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh III: số 328 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh IV: số 366 Bạch Đằng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh V: số 120 Nguyễn Văn Nghi, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh VI: số 35 Phan Văn Hân, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Cửa hàng vàng Nguyễn Vũ

Tiệm vàng Nguyễn Vũ được thành lập vào năm 1977, cho đến nay tiệm đã xây dựng cho mình thương hiệu, uy tín, chất lượng, sự tin cậy của người tiêu dùng. Tại tiệm vàng Nguyễn Vũ, khách hàng hoàn toàn có thể đặt hàng theo Catologe, với những kiểu khó nhất, trong thời gian nhanh nhất, giá cả hợp lý nhất.

Ngoài ra, tiệm vàng Nguyễn Vũ còn được người tiêu dùng bình chọn là DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ” UY TÍN – CHẤT LƯỢNG”. Không chỉ có vậy, với sự chuẩn định về chất lượng, giá cả nên tiệm vàng Nguyễn Vũ cũng được mạng điện thoại 1080 chọn làm giá chuẩn để thông tin về giá vàng tại TP. Hồ Chí Minh. Trong suốt nhiều năm qua tiệm vàng luôn hoạt động theo phương châm kinh doanh “Vững chất lượng – bền niềm tin”, chắc chắn sẽ làm hài lòng và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Tiệm vàng Kim Ngọc Thủy

Cùng với sự phát triển của máy móc hiện đại, đội ngũ thợ lành nghề và nhân viên có tính chuyên môn, thẩm mỹ cao, Kim Ngọc Thủy đã và đang khẳng định thương hiệu, uy tín cũng như luôn đặt chất lượng sản phẩm, ý kiến của khách hàng lên hàng đầu. Kim Ngọc Thủy luôn có sẵn hơn 5000 sản phẩm trang sức vàng, đá quý, kim cương đa dạng, phong phú về mẫu mã tại cửa hàng để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

– Tiệm vàng Kim Ngọc Thủy chuyên:

Dịch vụ gia công, chế tác vàng, đá quý, kim cương

Mua bán vàng, đá quý, kim cương, nữ trang các loại

Nhận đặt, thiết kế trang sức theo ý tưởng riêng của khách hàng

– Giá bán một số sản phẩm:

Nhẫn cưới C22: 4,290,000 VNĐ/cặp

Nhẫn cưới S78: 4,400,000 VNĐ/cặp

Nhẫn cưới H5: 3,190,000 VNĐ/cặp

Nhẫn cưới kim cương E395: 9,900,000 VNĐ/cặp

– Địa chỉ: 184 Cao Đạt, Phường 1, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (08) 66855769 – 0909096669

– Email: Tuvan@Kimngocthuy.Com

Tiệm vàng Trọng Nghĩa

Doanh nghiệp vàng Trọng Nghĩa được thành lập từ 1994 và liên tục hoạt động cho đến nay. Trong suốt nhiều năm qua, doanh nghiệp vẫn luôn giữ vững phương châm là làm hài lòng khách hàng. Với hơn 100 mẫu lắc chân đẹp, đa dạng về chất liệu lẫn kiểu dáng, Trọng Nghĩa chính là địa chỉ hàng đầu tại TP. Hồ Chí Minh mà bạn nên nghĩ đến khi muốn mua lắc chân và trang sức vàng.

– Tiệm vàng Trọng Nghĩa chuyên:

Cung cấp nhẫn cưới, bộ trang sức cưới đa dạng, tinh xảo, kiểu dáng sang trọng

Dịch vụ cho thuê trang sức cưới với giá cả hợp lý nhất

Liên tục khuyến mãi khi mua lắc chân, lắc tay và trang sức vàng khác

Giao hàng tại các tỉnh thành trên toàn quốc

– Thông tin một số sản phẩm như sau:

1. Lắc chân đẹp nữ TN02

Mã: LCTN02

Giá bán: liên hệ

2. Lắc vàng ta tinh xảo TN02

Mã: VTLTN02

Giá bán: liên hệ

3. Trang sức bộ TN01

Mã: TSBTN01

Giá bán: liên hệ

– Địa chỉ: 86 – 102 – 103 Chợ Trần Nhân Tôn, Số 001 Bis Hòa Hảo, Phường 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: 08 3830 2312

– Email: nghia24k@gmail.com

Tiệm vàng Nguyễn Vũ chuyên:

Mua bán, gia công các loại trang sức, nữ trang cao cấp

Mua bán kim cương (khi mua kim cương khách hàng sẽ không bị lỗ khi đổi lớn hơn)

Dịch vụ gia công: đặt hàng theo cataloge

– Thông tin một số sản phẩm như sau:

1. Bông xoàn

Mã sản phẩm: BX00208

Chất liệu: vàng trắng

Trọng lượng: 1.15 chỉ

Mô tả: 2 xoàn 5.2ly VVS2 vàng 72 xoàn

Giá: 70.000.000 VNĐ

2. Cara xoàn

Mã sản phẩm: CXC00023

Chất liệu: Platin

Trọng lượng: 2.91 chỉ

Mô tả sản phẩm: 44 xoàn, 10 xoàn ố

Giá: 21.000.000 VNĐ

3. Cara ngọc trai

Mã sản phẩm: BOC00059

Chất liệu: vàng 18k

Trọng lượng: 1.5 chỉ

Mô tả sản phẩm: 68 xoàn, bẹt trắng

Giá: 20.000.000 VNĐ

– Địa chỉ: 160 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: 08 3822 2163

Tiệm vàng bạc Lan Anh

Tiệm vàng bạc Lan Anh là nhà cung cấp & phân phối chính thức những sản phẩm vàng bạc đá quý trang sức cao cấp cho nhiều cửa hàng đại lý lớn tại TP. Hồ Chí Minh và trên toàn quốc với giá rẻ ưu đãi. Đây thực sự là một địa chỉ uy tín với hàng ngàn loại trang sức xuất xứ từ nhiều quốc gia như Nhật bản, Úc, Đức, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan,…

Tiệm kinh doanh cung cấp đa dạng các mặt hàng trang sức như vòng lắc chân, vòng cổ, vòng đeo tay, nhẫn đính hôn, nhẫn cưới, cài tóc, vòng cổ, bông tai, ngọc trai, khuyên tai, đá quý, phụ kiện trang sức cao cấp,… với những thương hiệu chính hãng uy tín tốt nhất.

– Tiệm vàng bạc Lan Anh chuyên:

Bán sỉ lẻ vàng bạc đồ trang sức cho nữ với giá gốc

Bán linh kiện, phụ kiện vàng bạc trang sức tận nơi ở tại TP. Hồ Chí Minh

Hợp tác phân phối các loại vàng bạc, đồ trang sức cho các đại lý khác có nhu cầu

Tất cả các sản phẩm vàng bạc đồ trang sức, linh kiện, phụ kiện,…. đều có kèm theo tem chống hàng giả, tem bảo hành

Dịch vụ bảo hành 1 đổi 1 nếu vàng bạc trang sức của bạn mua về gặp phải sự cố

Giao hàng tận nơi trong nội thành TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai (nếu khách hàng có yêu cầu)

– Giá bán một số sản phẩm như sau:

Nhẫn cặp bạc mạ Vàng 14k – NCAP35: 1.200.000 VNĐ

Bông tai ST Jewelry STE49 (Bạc): 109.000 VNĐ

Vòng đá Lapis Lazuli VD574 (Xanh dương): 419.000 VNĐ

Dây chuyền đính pha lê 13N107 (Bạc): 61.750 VNĐ

Các địa chỉ của Tiệm vàng Lan Anh

1. Showroom 1

Địa chỉ: 170E Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 01659.421.331 – (08) 3995 1703

Email: info@cuahangvangbac.com

2. Showroom 2

Địa chỉ: 53 Nguyễn Sơn, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0907.195.542 – (08)22264463

Email: info@cuahangvangbac.com

3. Showroom 3

Địa chỉ: 174 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0946.922.622 – 08.3603 1009

Email: info@cuahangvangbac.com

4. Showroom 4

Địa chỉ: 379/1 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0907.195.542 – (08) 629 68 245

Email: info@cuahangvangbac.com

Địa điểm bán vàng miếng SJC tại tphcm

Tổng hợp các địa chỉ bán vàng miếng sjc tại tphcm có giấy phép đày đủ theo nghị định 22 của chính phủ về quy định kinh doanh và mua bán vàng miếng SJC 2 chữ như sau:

Công ty TNHH một thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc Đá quý TPHCM – Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu

Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam

Công ty TNHH một thành viên Kim Ngọc Phú

Công ty TNHH Mi Hồng

Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngọc Hải

Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngọc Thâm

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Công ty TNHH Vàng bạc Phúc Thành

Công ty cổ phần Thương mại Vàng bạc Đá quý Phương Nam

Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương tín

Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC

Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý

Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc Đá quý Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Comments

Uy Tín Của Nhà Quản Lý( Phần Iv)

Uy tín của cá nhân là vấn đề được nhiều nhà Triết học, Xã hội học, Tâm lý học nghiên cứu. Do tiếp cận vấn đề này theo các góc độ khác nhau và mục đích nghiên cứu cũng khác nhau nên có nhiều định nghĩa về uy tín. Trước hết, chúng ta xem xét các định nghĩa về uy tín nhằm đưa ra cái chung có trong các định nghĩa đó và làm rõ các đặc điểm riêng cơ bản của uy tín sư phạm. Trong bài viết “Bàn về quyền uy”, F.Ăngghen đã viết: “Uy tín là một loại quan hệ giữa người với người. Trong đó, một mặt đòi hỏi ý chí của một người nào đó phải phát huy tác dụng và mặt khác, sự phục tùng theo ý chí này“.Theo ông, uy tín nảy sinh cùng với sự phát triển của xã hội, cùng với giao tiếp, phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế, mang tính giai cấp và tính lịch sử rõ rệt. V.I.Lênin nói nhiều về uy tín, đặc biệt là uy tín của người quản lý, lãnh đạo. Người cho rằng, vai trò lãnh đạo quần chúng “không phải là sức mạnh của quyền hành, mà là sức mạnh của ý chí, sức mạnh của lòng cương nghị, của kinh nghiệm dồi dào, của tính đa dạng lớn lao, của tài năng xuất sắc“. Theo V.I.Lênin, uy tín thực sự của người lãnh đạo là kết quả của sự tác động biện chứng giữa uy tín chính trị, uy tín đạo đức và uy tín nghề nghiệp, là sự kết hợp giữa phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực hoạt động nghề nghiệp. Uy tín của Đảng, của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa, sự tin tưởng của quần chúng nhân dân vào đường lối lãnh đạo, sự nghiệp chính của Đảng và Nhà nước là điều kiện cần thiết để tạo nên uy tín của người lãnh đạo. Chính uy tín này mới có quyền uy thực sự mạnh mẽ, buộc những người khác phải phục tùng, tuân theo một cách tự nguyện, tự giác. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, “Người có uy tín chân chính bao giờ cũng được quần chúng quý mến. Người có uy tín phải có đức và có tài, có năng lực hành động, làm gương cho mọi người noi theo“. Trong hệ thống tư tưởng của Người, chữ tín luôn được coi trọng. Theo Hồ Chí Minh, người cán bộ có uy tín là người phải giữ chữ tín với nhân dân “tín là phải làm cho người ta tin ở mình…tín cũng có nghĩa là tự tin vào sức mình nữa, nhưng không phải tự mãn, tự cao”. Uy tín của người cán bộ thể hiện ở lòng tin của quần chúng đối với phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác của người cán bộ. Người chỉ rõ, phẩm chất nhân cách quan trọng nhất của người cán bộ để xây dựng uy tín là đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn, năng lực hoạt động thực tiễn. Trong xã hội học, uy tín được nghiên cứu như là một hiện tượng xã hội biểu hiện ở những hành động, suy nghĩ của một người hay một nhóm người phụ thuộc vào người khác. Với nghĩa rộng thì từng cá nhân, cũng như từng nhóm người đều có thể có uy tín. Nhà xã hội học người Nga V.K.Calinhichev (1971) cho rằng, để định nghĩa uy tín phải chú ý đến các chức năng vốn có của uy tín và ông chia nó thành hai nhóm chính: – Các chức năng tác động đến đời sống xã hội, trong đó có các chức năng chính trị, chức năng tổ chức sản xuất và chức năng tinh thần là cơ bản. – Các chức năng đóng vai trò là các phương thức tác động của cá nhân (tổ chức) có uy tín đối với số đông như sự phục tùng hoặc tôn trọng, tin tưởng. Xuất phát từ quan điểm trên, ông đưa ra định nghĩa: “Uy tín là một dạng quan hệ xã hội đặc biệt, trong đó có sự tôn trọng, tin tưởng từ phía tập thể, quần chúng đối với cá nhân (tổ chức) có kiến thức, kinh nghiệm, phẩm chất. Quần chúng tự nguyện tiếp thu, phục tùng các quyết định của cá nhân (tổchức) đó không có sự cưỡng ép từ bên ngoài”. Trong giáo trình xã hội học (1997), các tác giả Phạm Tất Dong và Lê Ngọc Hùng đã xem uy tín của cá nhân (của tổ chức) là một dạng quan hệ xã hội, là hình thức tương tác lâu dài, ổn định giữa các cá nhân trong nhóm xã hội. Uy tín dựa trên cơ sở thuyết phục được các thành viên của nhóm. Uy tín của cá nhân ảnh hưởng một cách không ép buộc đối với hành vi của các cá nhân khác trong nhóm. Uy tín cũng được nghiên cứu trong lĩnh vực Tâm lý học quân sự- A.V.Barabansicốp (1967) đã đề cập tới khái niệm uy tín thông qua hiện tượng chịu ảnh hưởng và phục tùng. Tác giả nhấn mạnh khía cạnh ảnh hưởng của người chỉ huy quân đội có uy tín. Uy tín là một hiện tượng phức tạp hơn nhiều so với sự tôn trọng và tin tưởng. Các yếu tố tạo nên uy tín cá nhân như kiến thức, kinh nghiệm, phẩm chất của cá nhân phải thoả mãn nhu cầu xã hội của các cá nhân trong tập thể. G.V.Goocchenkô (1973) xem uy tín là một hiện tượng tâm lý xuất hiện trong mối quan hệ con người giữa tập thể. Tập thể là một trong những yếu tố khách quan của uy tín cá nhân. Tập thể quyết định kiểu uy tín của cá nhân bởi tính chất đa dạng và phong phú của các mối quan hệ con người trong tập thể. Uy tín của người chỉ huy không những phụ thuộc vào tính chất của các mối quan hệ mà còn phụ thuộc vào các yếu tố như độ tuổi trung bình, giới tính, trình độ văn hoá của các thành viên trong tập thể. Trong cuốn “Tâm lý học quân sự”, tác giả Bùi Xuân Hoàn đã nghiên cứu uy tín cá nhân trong tập thể quân đội. Theo tác giả, uy tín được hình thành phụ thuộc rất lớn vào các nhân tố bao gồm các nhân tố chủ quan thuộc về chủ thể và các nhân tố khách quan thuộc về khách thể. Các nhân tố chủ quan thuộc về chủ thể là những phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực hoạt động chuyên môn nghề nghiệp quân sự; các nét tính cách tạo nên giá trị xã hội của nhân cách của quân nhân cách mạng (phong cách làm việc khoa học trung thực, lời nói đi đôi với việc làm, sự quan tâm, quý trọng con người, thái độ khiêm tốn, lịch sự, tế nhị…). Những nhân tố khách quan thuộc về khách thể của uy tín bao gồm vai trò, vị thế xã hội đang chiếm giữ; trình độ nhận thức và giác ngộ chung của tập thể; bầu không khí tâm lý trong tập thể; uy tín của tập thể mà cá nhân là thành viên, sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của cấp trên. Khi phân tích khái niệm uy tín, tác giả đã đưa ra định nghĩa như sau: “Uy tín là một hiện tượng tâm lý xã hội hình thành trên cơ sở những phẩm chất, năng lực và các giá trị xã hội của cá nhân (hay tổ chức xã hội) có sức cảm hoá lớn, thu hút, lôi kéo người khác, được mọi người (xã hội) thừa nhận, tin tưởng tuân theo”. Các nhà Tâm lý học xã hội và tâm lý học quản lý nghiên cứu về vấn đề uy tín trong mối quan hệ giữa người lãnh đạo và cấp dưới. Trong cuốn sách Tâm lý học xã hội, A.G.Kôvaliôp (1976) định nghĩa: “Uy tín của người lãnh đạo là một hệ thống những thuộc tính nhân cách gắn bó với nhau đảm bảo có được những thành công trong quan hệ với người khác và trong việc tổ chức lao động của toàn bộ tập thể”. Theo A.G.Kôvaliôp, các thuộc tính nhân cách bao gồm trình độ đào tạo của người lãnh đạo, các thuộc tính tinh thần, đạo đức của cá nhân, những đặc điểm tính cách và năng lực tổ chức. V.M.Sêpen (1985) trong định nghĩa về uy tín đã nói đến sức mạnh quyền lực và sức mạnh của sự ảnh hưởng. Theo tác giả, sức mạnh đó phụ thuộc vào sự công nhận một cách có ý thức chất lượng công tác và phẩm chất cá nhân của người lãnh đạo. Trong tác phẩm “Tâm lý học xã hội trong quản lý”, V.I.Lêbêđép (1984) đã nêu ra hai khía cạnh của uy tín người lãnh đạo. Đó là quyền lực và sự ảnh hưởng của người đó tới người khác, được người khác tôn trọng). Ở Đức, H. Hipsơ là người đầu tiên chú ý tới các quan hệ xã hội ở các nhóm xã hội khác nhau và uy tín, những người có uy tín và những hiện tượng tâm lý của các mối quan hệ đó. Những biểu hiện của hiện tượng uy tín trong quá trình tác động qua lại giữa các cá nhân trong nhóm được H.Hipsơ nghiên cứu cả về lý thuyết lẫn thực nghiệm. Trong tác phẩm “Khái luận về Tâm lý học xã hội Mac-xit” H.Hipsơ và M.Phorơvéc đã trình bày quan điểm cơ bản về các quan hệ xã hội, về uy tín theo những tiêu chuẩn khác nhau do yêu cầu các hoạt động không giống nhau. Trong tác phẩm này, R.Vidơmut, V.Antơđophơ và M.Phorơvéc, đã có một số kết luận sau đây: – Trong số 27 nhóm được nghiên cứu, tác dụng của uy tín được phản ánh chủ yếu theo hai yếu tố cơ bản: năng lực hợp tác và thái độ chính trị tích cực. – Có hai loại người ảnh hưởng trong các nhóm. Đó là những người có chức quyền và những người có uy tín thực sự (gồm một số người có chức quyền và một số người không có chức quyền). Ở Việt Nam, trong lĩnh vực tâm lý học xã hội và Tâm lý học quản lý cũng có nhiều tác giả nghiên cứu vấn đề uy tín. Qua những công trình lý luận của mình Đức Minh định nghĩa: “Uy tín là một phẩm chất tổng hợp đặc biệt của cá nhân, là sức mạnh tinh thần của một nhân cách phát triển cao, được sự thừa nhận của dư luận xã hội, tập thể. Uy tín còn là một loại ảnh hưởng tâm lý rất có hiệu lực và tương đối cần thiết để đoàn kết, tập hợp lực phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ chính trị của một đơn vị tổ chức”. Tác giả đã bàn về cơ sở của uy tín với những nhân tố chủ quan và khách quan, đề cập tới sự hình thành, giảm sút và khôi phục uy tín. Trong cuốn sách “Tâm lý học xã hội trong quản lý nhà nước”, Mai Hữu Khuê (1993) cho rằng uy tín là một loại quan hệ giữa người với người, là ảnh hưởng của một người (hay một nhóm người) đối với những người khác. Uy tín là sự kết hợp hài hoà giữa quyền lực và sự tín nhiệm. Nguyễn Phúc Ân, tác giả cuốn sách “Một số khía cạnh Tâm lý học xã hội cần lưu ý đối với công tác lãnh đạo và quản lý trong cơ chế thị trường”, cho rằng: “Uy là phần quyền lực do xã hội quy định, do Nhà nước hoặc cấp trên đề bạt, bổ nhiệm vào một chức vụ nào đó, chức vụ càng cao thì uy càng lớn. Tín là sự tín nhiệm, là lòng tin, là ảnh hưởng đối với những người chung quanh, được mọi người tôn trọng, quý mến một cách tự giác. Tác giả Lã Thu Thuỷ trong bài “Những khía cạnh Tâm lý học xã hội của uy tín người lãnh đạo” đã viết: “Uy tín được hiểu theo hai khía cạnh sau đây: – Quyền lực và sự tín nhiệm. – Ảnh hưởng tới ai đó và được người đó tôn trọng, khâm phục.” Theo tác giả, đối với người lãnh đạo, uy tín là sự kết hợp hài hoà giữa hai yếu tố quyền lực và sự tín nhiệm, thiếu một trong hai yếu tố đó sẽ không có uy tín (12- 265)… Vấn đề uy tín của người giáo viên giữ vị trí quan trọng trong các tác phẩm của các nhà giáo dục học và Tâm lý học Xô Viết. A.X.Macarencô rất quan tâm đến vấn đề uy tín trong quá trình giáo dục thế hệ trẻ. Ông đã nêu lên quan điểm có tầm quan trọng về mặt lý luận giáo dục: nhà sư phạm trở thành người có uy tín trong quá trình hoạt động sư phạm của mình và trong quá trình xây dựng các mối quan hệ với học sinh. A.X.Macarencô viết: “Bản thân ý nghĩa của uy tín còn ở chỗ nó không đòi hỏi những bằng chứng nào cả, nó được thừa nhận như một phẩm giá hiển nhiên của người lớn tuổi, là sức mạnh, là giá trị của người ấy và như người ta nói, đập ngay vào mắt con người…uy tín không phải có được nhờ các thủ thuật giả tạo nào đó mà là toàn bộ cuộc sống của người thầy giáo, là hành vi hàng ngày của họ. Uy tín trước tiên phải căn cứ vào tài nghệ của người thầy giáo và những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của họ”.(Toàn bộ bài được trích từ LATS của cô Hoàng Mộc Lan)

Bạn đang đọc nội dung bài viết “Uy Tín” Là Gì? Nghĩa Của Từ Uy Tín Trong Tiếng Việt Đọc Câu 15: Uy Tín Là Gì trên website Sieuphampanorama.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!